Opera Software
 1. Werkbalken
 2. Menu's
 3. Panelen
 4. Snelkiezer
 5. Bladwijzers
 6. Widgets
 7. Notities
 8. Opera Link
 9. Inhoud blokkeren
 10. Fraudebescherming
 11. BitTorrent
 12. Weergavestanden
 13. Ontwikkelgereedschap
 14. Voorkeuren
 15. Geavanceerde voorkeuren
 16. Skins
 17. Sneltoetsen
 18. De muis gebruiken
 19. Spraak gebruiken
 20. E-mail en nieuwsgroepen
 21. Nieuwsstromen
 22. Chat
 23. Dialoogvensters
 24. Opera back-uppen

Voorkeuren webpagina's

Druk PageDown en PageUp om dia's te wisselen

Afbeeldingen en zoom

Bepaal of Opera alle afbeeldingen, alleen tijdelijk opgeslagen afbeeldingen, of helemaal geen afbeeldingen moet weergeven.

U kunt ook de normale zoomfactor voor nieuwe pagina's veranderen. Zowel afbeeldingen als tekst zullen worden vergroot of verkleind.

Kies "Passend maken" om alle webpagina's zodanig te laten bewerken dat horizontaal schuiven nooit nodig is.

Lettertypen en kleuren

Niet alle webpagina's bevatten opmaakinformatie voor alle onderdelen van de pagina. Hier kiest u hoe deze onderdelen moeten worden weergegeven; welke lettertypen en kleuren te gebruiken, en of links moeten worden onderstreept.

Merk op dat de kleur van normale links ook wordt gebruikt voor nieuwe berichten in het e-mail- en nieuwsgroepenprogramma en voor nieuwsstromen.