Opera Software
 1. Werkbalken
 2. Menu's
 3. Panelen
 4. Snelkiezer
 5. Bladwijzers
 6. Widgets
 7. Notities
 8. Opera Link
 9. Inhoud blokkeren
 10. Fraudebescherming
 11. BitTorrent
 12. Weergavestanden
 13. Ontwikkelgereedschap
 14. Voorkeuren
 15. Geavanceerde voorkeuren
 16. Skins
 17. Sneltoetsen
 18. De muis gebruiken
 19. Spraak gebruiken
 20. E-mail en nieuwsgroepen
 21. Nieuwsstromen
 22. Chat
 23. Dialoogvensters
 24. Opera back-uppen

Spraak

Druk PageDown en PageUp om dia's te wisselen

Hoofdinstellingen

U kunt de volgende instellingen voor spraak veranderen:

Noot: Met de keuze om Opera altijd te laten luisteren door geen toets te vereisen voor het spreken, neemt de antwoordtijd meestal aanzienlijk toe.

U kunt ook het spraakinstellingenbestand wijzigen, onder andere het voorvoegsel dat voor alle browseropdrachten nodig is. Standaard is dit "Opera". Volg dezelfde instructies als voor het wijzigen van muis- en sneltoetsinstellingenbestanden.

Aanvullende instellingen

Klik op de "Details"-knop om de volgende opties te bereiken:

Meer te weten komen