Opera Software
 1. Werkbalken
 2. Menu's
 3. Panelen
 4. Snelkiezer
 5. Bladwijzers
 6. Widgets
 7. Notities
 8. Opera Link
 9. Inhoud blokkeren
 10. Fraudebescherming
 11. BitTorrent
 12. Weergavestanden
 13. Ontwikkelgereedschap
 14. Voorkeuren
 15. Geavanceerde voorkeuren
 16. Skins
 17. Sneltoetsen
 18. De muis gebruiken
 19. Spraak gebruiken
 20. E-mail en nieuwsgroepen
 21. Nieuwsstromen
 22. Chat
 23. Dialoogvensters
 24. Opera back-uppen

Spraak gebruiken

Druk PageDown en PageUp om dia's te wisselen

Inleiding

Met Opera met Spraak kunt u de browser bedienen door er tegen te praten, en wordt tekst in webpagina's omgezet in spraak.

De Spraakmogelijkheid is op dit moment alleen beschikbaar voor de Engelse taal en het Windows-platform.

Vereisten

Uw computer dient Windows 2000, XP of Vista te draaien en voorzien te zijn van een werkende geluidskaart, een correct aangesloten microfoon, en luidsprekers of headset.

Noten:

Praten tegen Opera

U kunt Opera bedienen met uw eigen stem, tegelijk met (of in plaats van) de muis en het toetsenbord.

 1. Ten eerste dient u de optie om Opera met uw stem te bedienen in te schakelen. Druk Ctrl+F12 of ga naar Extra > Voorkeuren om het voorkeurenvenster te starten.
 2. Nadat u de optie heeft ingeschakeld, zal u worden gevraagd of u de spraakbestanden wilt downloaden en installeren. Bevestig dit, en Opera zal de rest automatisch afhandelen.
 3. Ga naar een webpagina of houd deze pagina open.
 4. Klik en houd de "Spraak"-knop op de Weergavewerkbalk ingedrukt.
 5. Zeg "Opera reload page" in uw microfoon en laat de spraakknop los.

Na enkele pogingen om de juiste uitspraak te bereiken, moet u in staat zijn om Opera te vertellen wat het moet doen, zoals het voorlezen van geselecteerde tekst op een webpagina. Selecteer gewoon de tekst, klik op de spraakknop en zeg "Opera speak".

Noot: U kunt de Scroll Lock-toets gebruiken als vervanging van de "Spraak"-knop op de Weergavewerkbalk.

Tegen webpagina's praten

Opera met Spraak maakt het mogelijk om te communiceren met spraakversterkte webdiensten en -pagina's met uw stem en gehoor.

Noot: U moet alle opdrachten aan de browser beginnen met "Opera". Dit is nodig om verwarring met opdrachten die worden gebruikt door spraakversterkte pagina's te vermijden.

Spraakopdrachten

Vergeet niet om alle opdrachten te beginnen met "Opera". De belangrijkste spraakopdrachten zijn:

Voorlezen

Opdracht Opera-actie
Speak Geselecteerde tekst voorlezen
Read Selecteer het volgende/vorige blok tekst in de pagina en lees het voor
Page address Lees het adres (URL) van de huidige pagina voor
Link address Lees het adres (URL) van de geselecteerde link voor
Clipboard content Lees de inhoud van het klembord voor

Algemeen

Opdracht Opera-actie
Voice commands Ga naar de lijst met standaard spraakopdrachten (deze lijst)
Voice help Ga naar de spraakhulp-pagina (dit document)
Help Ga naar de inhoudsopgave van Opera's ingebouwde helpbestanden
Back/Forward Ga terug naar de vorige pagina of vooruit naar de volgende pagina
Fast forward Analyseer de pagina en ga naar wat waarschijnlijk de volgende pagina is
Rewind Ga terug naar de vorige website of naar de eerste pagina van de huidige website
Home Ga naar de ingestelde startpagina
Reload page Laad de huidige pagina opnieuw
Reload all Laad alle geopende pagina's opnieuw
Stop loading Onderbreek het laden van het huidige document
Log in Gebruik de wachtwoordbeheerder om in te loggen
Full screen Schakel de volledig-schermmodus in of uit
Small screen Wissel tussen mobiel-apparaat-emulatie en de normale weergavemodus
Next/previous page Ga naar de volgende of vorige geopende tab in de browser
Paste and go Ga direct naar het webadres (URL) op het klembord
Duplicate page Dupliceer de huidige tab
New page Open een nieuwe lege tab
Close page/all Sluit de huidige tab, of alle geopende tabs
Close other Sluit alle geopende tabs behalve de huidige
Reopen page Heropen de laatst gesloten tab
Quit application Sluit Opera af
Zoom in/out Verhoog of verlaag het zoompercentage met stappen van 10%
Zoom normal Herstel 100% zoompercentage

Navigeren in een pagina

Opdracht Opera-actie
Page start/end Ga naar het begin of einde van de pagina
Page up/down/left/right Schuif de huidige pagina één scherm ophoog, omlaag, naar links of naar rechts
Scroll up/down/left/right Schuif de huidige pagina omhoog, omlaag, naar links of naar rechts
Move up/down/left/right Navigeer omhoog, omlaag, naar links of naar rechts naar het volgende pagina-onderdeel
Next/previous link Selecteer de volgende of de vorige link in de pagina
Open link Volg de geselecteerde link
Next/previous heading Selecteer de volgende of de vorige kop
Next/previous element Selecteer het volgende of het vorige element
Toggle images Schakel tussen het weergeven van alle/geen/opgeslagen afbeeldingen
Toggle mode Schakel tussen auteursmodus en gebruikersmodus
Next/previous widget Ga naar het volgende of vorige formulier-invulveld
Next/previous radio Ga naar de volgende of vorige radioknop
Click Klik op de geselecteerde knop
Check Markeer/demarkeer een onderdeel (zoals een aankruisvakje of een radioknop)

Panelen

Opdracht Opera-actie
Compose Stel een nieuw bericht op
Check mail Controleer op nieuwe berichten
Show bookmarks/mail/links Toon het bladwijzers-, mail- of linkspaneel
Show messages Toon de berichten van het gekozen onderdeel
Next/previous Ga naar het volgende of vorige onderdeel in het paneel
Open link Open de geselecteerde link
Open link in new Open de geselecteerde link in een nieuwe tab

Berichten

Opdracht Opera-actie
Next/previous message Ga naar het volgende of het vorige bericht in de lijst
Reply to message/all Stuur een antwoord aan de afzender of aan alle ontvangers van het originele bericht
Mark as read/unread Markeer het huidige bericht als gelezen of ongelezen
Open message Bewerk een kladbericht of open een bericht om te lezen (afhankelijk van het beginpunt)
Forward message Stuur het huidige bericht door

Meer te weten komen

Talking to Opera, een handleiding voor Opera met Spraak.