Opera Software
 1. Werkbalken
 2. Menu's
 3. Panelen
 4. Snelkiezer
 5. Bladwijzers
 6. Widgets
 7. Notities
 8. Opera Link
 9. Inhoud blokkeren
 10. Fraudebescherming
 11. BitTorrent
 12. Weergavestanden
 13. Ontwikkelgereedschap
 14. Voorkeuren
 15. Geavanceerde voorkeuren
 16. Skins
 17. Sneltoetsen
 18. De muis gebruiken
 19. Spraak gebruiken
 20. E-mail en nieuwsgroepen
 21. Nieuwsstromen
 22. Chat
 23. Dialoogvensters
 24. Opera back-uppen

Werkbalken

Druk PageDown en PageUp om dia's te wisselen

De belangrijkste functies van Opera staan op de werkbalken in de vorm van knoppen, invoervelden en uitklapmenu's.

Deze pagina verwijst naar de standaard werkbalkinstellingen. Werkbalken kunnen makkelijk worden toegevoegd en verwijderd via Beeld > Werkbalken. U kunt ook Extra > Uiterlijk > Werkbalken openen voor verdere aanpassingen, zoals het verwijderen en toevoegen van werkbalkonderdelen en het wijzigen van de plaats van werkbalken.

Tabbalk

Op de Tabbalk staan de geopende webpagina's als tabs weergegeven, en ook enkele knoppen waarmee u de tabs kunt beheren. De prullenbak-uitklapknop aan de rechterkant van de tabbalk bevat een lijst met afgesloten pagina's en geblokkeerde pop-ups, zodat u deze makkelijk terug kunt halen.

De makkelijkste manier om tussen tabs te wisselen is om te klikken op de tab die u wilt. U kunt ook Ctrl + Tab drukken om tussen uw openstaande pagina's te wisselen. U kunt de tabs slepen en verderop neerzetten om de volgorde op de tabbalk te veranderen.

Tip: Als u een bladwijzer wilt maken voor een webpagina, kunt u de bijbehorende tab direct naar het bladwijzerpaneel slepen. Houd de Shift-toets ingedrukt tijdens het slepen om de tab naar een willekeurige werkbalk te slepen.

Lees meer over het werken met tabs.

Adresbalk

De Adresbalk bevat knoppen voor de belangrijkste browserfuncties en het webadres(URL)-veld.

Afbeelding Item Uitleg
 • Terug
 • Vooruit
Ga heen en weer in de paginageschiedenis
Snel vooruit Analyseer de pagina en ga naar de meest waarschijnlijke volgende pagina
 1. Volg link rel="next" in de paginakop
 2. Volg links met de tekstlink "Volgende pagina" of dergelijke
 3. Start diashow als de pagina links naar afbeeldingen bevat
Snel terug Terugspringen in de geschiedenis
 1. Ga naar de ingangspagina van deze site
 2. Ga naar de uitgangspagina van de vorige site (indien nu op ingangspagina)
 • Stop
 • Herladen
Onderbreek laden van pagina, of werk de huidige pagina bij vanaf de server
Start Ga naar uw startpagina
Toverstaf Automatisch inloggen op sites met behulp van de Toverstaf
Pagina-icoon Sleep naar het Bladwijzers-paneel of de persoonlijke werkbalk om bladwijzers aan te maken
Adresveld Geeft het adres van het huidige document weer. U kunt webadressen direct invoeren, of een trefwoord typen dat u heeft onthouden om zoeken door de volledige tekstgeschiedenis te activeren.
Voortgangsveld Weergegeven binnen adresveld tijdens laden van document
Beveiligingsinfo Geeft de beveiligingsstatus aan van het huidige document, aan de rechterkant binnen het adresveld. Klik er op voor aanvullende informatie.
RSS-icoon Weergegeven binnen adresveld als huidige pagina geldige link naar een RSS- of Atom-nieuwsstroom bevat
Adres-uitklapknop Toegang tot recent getypte adressen
Zoekveld Zoek direct op het web
Zoeken-uitklapknop Kies zoekmachine

Voortgangsveld

Als een pagina wordt geladen, verschijnt een voortgangsveld binnen het adresveld om informatie te tonen over de status van de documentoverdracht.

Tip: Als op uw klembord een webadres staat, druk dan Ctrl + Shift + V om naar dat adres toe te gaan.

Statusbalk

De statusbalk geeft informatie weer over onderdelen van webpagina's en de browser waar u met de muis overheen zweeft.

Passend maken Pagina-inhoud samenknijpen om horizontaal schuiven te voorkomen
Afbeeldingen tonen Weergave afbeeldingen afwisselen tussen: alles, geen, of alleen tijdelijk opgeslagen afbeeldingen
Zoomveld Inzoomen om tekst en afbeeldingen te vergroten, of uitzoomen om overzicht te verkrijgen

Hoofdwerkbalk

De Hoofdwerkbalk is standaard uitgeschakeld. Deze bevat vooral knoppen voor het beheren van documenten, zoals het opslaan en afdrukken van bestanden, en knoppen voor het naast elkaar of trapsgewijs weergeven van pagina's in uw werkruimte.

Persoonlijke werkbalk

Deze werkbalk is standaard uitgeschakeld, maar kan makkelijk aangezet worden via Beeld > Werkbalken.

Plaats uw favoriete bladwijzers/bookmarklets, bladwijzermappen, en zoekopdrachten op de persoonlijke werkbalk zodat u ze altijd en snel kunt gebruiken. Bladwijzers en mappen uit het bladwijzer-paneel, links, pagina-tabs en bookmarklets kunnen direct naar de persoonlijke werkbalk worden gesleept.

Kies zoekopdrachten uit het rechtsklikmenu van de werkbalk om ze toe te voegen.

Sommige sites hebben aanvullende navigatielinks om het makkelijker te maken de weg te vinden in de site. Opera kan deze links weergeven in een navigatiebalk bovenaan de pagina.

Welke knoppen op de navigatiebalk werkzaam zijn hangt af van de informatie die de pagina beschikbaar stelt. Deze werkbalk staat standaard niet aan. Juist voor deze werkbalk is de optie "Alleen laten zien indien nodig" nuttig, hiermee wordt de navigatiebalk geheel verborgen als deze leeg is.

De Start werkbalk is standaard uitgeschakeld. Hij klapt uit het adresveld wanneer deze de focus krijgt.

Start Ga naar uw startpagina
Top 10 Toegang tot de tien meest bezochte pagina's
Bladwijzers Toegang tot uw bladwijzers

Weergavewerkbalk

De Weergavewerkbalk is standaard uitgeschakeld.

Vind in pagina Zoeken binnen het huidige document
Opnieuw zoeken Naar volgende vindplaatsen van zoekterm in document
Spraak Klik om gesproken opdracht te beginnen
Passend maken Pagina-inhoud samenknijpen om horizontaal schuiven te voorkomen
Weergavemodus Paginastijl aanpassen; knop klikken om te schakelen tussen Auteurs- en Gebruikersmodus, gebruik uitklapmenu om stijl te kiezen
Afbeeldingen tonen Weergave afbeeldingen afwisselen tussen: alles, geen, of alleen tijdelijk opgeslagen afbeeldingen
Zoomveld Inzoomen om tekst en afbeeldingen te vergroten, of uitzoomen om overzicht te verkrijgen