Opera Software
 1. Werkbalken
 2. Menu's
 3. Panelen
 4. Snelkiezer
 5. Bladwijzers
 6. Widgets
 7. Notities
 8. Opera Link
 9. Inhoud blokkeren
 10. Fraudebescherming
 11. BitTorrent
 12. Weergavestanden
 13. Ontwikkelgereedschap
 14. Voorkeuren
 15. Geavanceerde voorkeuren
 16. Skins
 17. Sneltoetsen
 18. De muis gebruiken
 19. Spraak gebruiken
 20. E-mail en nieuwsgroepen
 21. Nieuwsstromen
 22. Chat
 23. Dialoogvensters
 24. Opera back-uppen

Snelkiezer

Druk PageDown en PageUp om dia's te wisselen

Introductie

Met de Snelkiezer kunt u snel bij uw favoriete websites komen. Elke keer dat een nieuwe tab wordt geopend krijgt u een raster van 3x3 miniaturen te zien, die elk naar een webadres verwijzen. Klik op de miniaturen om de bijbehorende website te openen, of gebruik de sneltoetsen Ctrl + [1-9].

Om een webadres toe te voegen aan een Snelkiesnummer, opent u een nieuwe tab en klikt u op een van de negen vakken waarin staat "Klik om een webpagina toe te voegen". Een dialoogvenster zal dan diverse mogelijkheden laten zien, zoals vaak bezochte pagina's en reeds geopende pagina's: u kunt een webpagina uit de lijst kiezen of een nieuw adres invoeren. Het is ook mogelijk om een adres te verslepen vanuit bladwijzers, panelen of elke andere plaats waar webadressen worden weergegeven.

Klik op het kruis in de rechterbovenhoek van de miniatuur om een Snelkiesnummer te verwijderen. Versleep de miniaturen van het ene naar het andere vak om ze te herschikken. Als u een miniatuur naar een vak sleept dat al bezet is, zullen de adressen worden omgewisseld. Als u een adres van buiten de Snelkiezer naar een al bezet vak sleept, zal het vorige adres worden overschreven.

Tip: Opera Link maakt het mogelijk om uw Snelkiesnummers te synchroniseren op al uw computers en al uw apparaten.