Opera Software
 1. Werkbalken
 2. Menu's
 3. Panelen
 4. Snelkiezer
 5. Bladwijzers
 6. Widgets
 7. Notities
 8. Opera Link
 9. Inhoud blokkeren
 10. Fraudebescherming
 11. BitTorrent
 12. Weergavestanden
 13. Ontwikkelgereedschap
 14. Voorkeuren
 15. Geavanceerde voorkeuren
 16. Skins
 17. Sneltoetsen
 18. De muis gebruiken
 19. Spraak gebruiken
 20. E-mail en nieuwsgroepen
 21. Nieuwsstromen
 22. Chat
 23. Dialoogvensters
 24. Opera back-uppen

E-mail en nieuwsgroepen

Druk PageDown en PageUp om dia's te wisselen

Introductie

Opera's nieuwsgroepen- en e-mailprogramma is ontworpen voor snelheid, elegantie en gebruikersvriendelijkheid.

Alle berichten die u ontvangt worden automatisch geïndexeerd en gesorteerd op afzender, inhoud, en berichtsoort. Ze worden bewaard in één database en kunnen daardoor in meerdere "zichten" zichtbaar zijn, zonder ze te kopiëren of te verplaatsen.

Berichten importeren

Volg deze stappen om berichten, contactinformatie en instellingen van andere e-mailprogramma's te importeren:

 1. Kies Extra > E-mail- en chat-accounts.
 2. Klik "Toevoegen" en kies "E-mail importeren".
 3. Kies vanuit welk e-mailprogramma u wilt importeren.
 4. Als Opera de juiste map zelf niet heeft gevonden, klik dan "Bladeren" om de map te selecteren waar de berichten zich bevinden.
 5. Selecteer in welk account moet worden geïmporteerd; kies "<nieuw account>" om in een nieuw account te importeren.
 6. Kies of instellingen, relaties, berichten, of een combinatie hiervan moeten worden geïmporteerd.
 7. Klik "Importeren" om het importeren te starten.

Geïmporteerde berichten worden als volgt behandeld:

Nieuw account maken

Volg deze procedure om een nieuw account te maken zonder oude berichten te importeren:

 1. Kies Extra > E-mail- en chat-accounts.
 2. Klik "Toevoegen" en kies het soort e-mailaccount dat u wilt aanmaken (neem POP als u niet zeker weet wat te kiezen).
 3. Voer uw naam, e-mailadres, en optioneel een organisatie waartoe u behoort in.
 4. Voer uw gebruikersnaam (log-in) en wachtwoord in (zoals verstrekt door uw dienstverlener).
 5. Voer de gegevens in van de mailserver van uw dienstverlener.
 6. Klik "Gereed" om het account aan te maken.

Berichten die zich nog niet op uw computer bevinden zullen dan worden gedownload vanaf de mailserver.

Tip: Zie Opera's online informatie over het gebruiken van het e-mailprogramma met uw Premium Opera Web Mail-account.

Berichten schrijven

Tip: Het lettertype van het opstelvenster kan worden gewijzigd in de voorkeuren voor lettertypen.

Berichten lezen

Standaard worden nieuwe berichten met vaste regelmaat naar uw computer gehaald. Maar u kunt er ook voor kiezen om dit handmatig te doen, bijvoorbeeld als u een inbelverbinding gebruikt. Open "Ongelezen" vanuit het E-mailpaneel of -menu om uw nieuwe berichten te lezen.

Berichtvenster verklaard

Het berichtvenster is verdeeld in vier gebieden:

 1. Werkbalk met knoppen voor veelgebruikte activiteiten
 2. Lijst met berichten
 3. Weergavegebied voor de inhoud van het geselecteeerde bericht
 4. Veld voor het invoeren en verzenden van een snelle reactie op het geselecteerde bericht

Klik op de kolomkoppen om de berichten te sorteren op de overeenkomende criteria.

Berichten die blauw worden weergegeven in de berichtenlijst zijn nog niet bekeken (geselecteerd met de cursor). Berichten die vet worden weergegeven zijn nog niet gemarkeerd als gelezen.

Smileys

Opera kan tekstuele "emoticons" in e-mail- en nieuwsberichten weergeven als smiley-afbeeldingen. Dit kan worden aan- en uitgezet vanaf de e-mailwerkbalk met Beeld > Weergave > Smileys inschakelen. Zie voor een overzicht van beschikbare smileys de Chat-help.

Snel vinden

Gebruik het "Snel vinden"-veld op de e-mailwerkbalk om snel te zoeken naar een bepaald woord, of een woordencombinatie, in alle berichten in het huidige zicht. De berichten worden gefilterd terwijl u typt.

Contextmenu berichtenlijst

Rechtsklik op een bericht voor meerdere mogelijkheden:

Klik op de Beeld-knop op de e-mailwerkbalk voor meerdere mogelijkheden voor het weergeven van berichten:

Als u 'snel antwoord' gebruikt om een bericht te beantwoorden, zal Opera tekst verwijderen die meer dan twee keer is aangehaald.

Tip: U kunt te verwijderen aanhaal-niveaus aangeven in "accounts.ini". De vervangingstekst kan worden bewerkt in "nl.lng".

Waarschuwing: HTML-berichten kunnen elementen bevatten die gegevens ophalen van het internet. Het ophalen van deze elementen is een privacy-risico en is daarom standaard uitgeschakeld.

Berichten organiseren

Het E-mailpaneel bevat een boomweergave van "zichten" waarin uw berichten worden georganiseerd. Merk het volgende op met betrekking tot deze berichtenboom:

Rechtsklik op een zicht voor meerdere mogelijkheden:

Noot: Mailinglijsten worden herkend aan de standaard 'headers' voor mailinglijsten. Zie IETF RFC 2919 voor de specificaties.

Filteren

Het spamfilter

Het spamfilter zet reclame en ongewenste berichten apart van de andere zichten. Standaard is Opera's interne spamfilter ingesteld op gemiddelde sterkte, en zal het de berichten die door u worden toegevoegd en worden verwijderd analyseren om de automatische ordening continu te verbeteren.

Het interne spamfilter onderzoekt berichten op verdachte inhoud, een ontbrekend afzenderadres, enzovoort. Als te veel twijfelachtige zaken worden aangetroffen, wordt het bericht als spam beschouwd. U kunt de instellingen van het spamfilter wijzigen door te rechtsklikken op "Spam" in het paneel en "Eigenschappen" uit het contextmenu te kiezen.

Uw eigen filters opzetten

Als u uw berichten verder wilt organiseren dan wat er automatisch voor u wordt gedaan, kunt u uw eigen berichtenfilters aanmaken, die traditionele berichtenmappen vervangen. Filters op het bovenste niveau maakt u door ergens in het E-mailpaneel te rechtsklikken en te kiezen voor "Nieuw filter".

U kunt berichten handmatig in uw filters zetten, door te rechtsklikken op een bericht in de berichtenlijst en een filter te kiezen onder "Tonen in", of automatisch, door filters te maken met specifieke regels voor het ordenen van berichten. Elk bericht kan in zoveel filters verschijnen als u maar wilt.

Om de naam van een filter of de bijbehorende regels te bewerken, selecteert u deze in het paneel en drukt u op Alt+Enter.

De volgende acties zijn mogelijk met filters:

Wanneer het aantal berichten op uw computer toeneemt, wordt het belangrijk om een specifiek bericht snel terug te kunnen vinden. Opera heeft meerdere mogelijkheden om berichten te zoeken:

Accounts beheren

U kunt instellingen veranderen voor elk van uw accounts via Extra > E-mail- en chat-accounts.

Algemeen

Servers

Voer de gegevens voor e-mail- of nieuwsgroepenaccounts in die u krijgt van uw dienstverlener. Neem contact op met uw dienstverlener als u informatie mist.

Tip: Gebruik een hoofdwachtwoord in Opera's beveiligingsvoorkeuren om uw wachtwoorden voor e-mail en nieuwsgroepen te beschermen.

Inkomend

Uitgaand

IMAP

Over IMAP

IMAP beheert uw e-mailberichten op de mailserver. Vanaf welke plek u uw e-mail ook bekijkt, u zult altijd dezelfde berichten zien in dezelfde indeling, ook als u verschillende computers gebruikt.

Pas op: Een e-mailaccount met zowel POP als IMAP tegelijkertijd gebruiken kan problemen veroorzaken. Gebruik daarom of POP of IMAP voor elk account.

Een IMAP-account instellen

Controleer voordat u een IMAP-account probeert in te stellen, of de e-maildienst die u gebruikt het ondersteunt. Volg dan de procedure voor POP en kies IMAP in plaats van POP wanneer het wordt gevraagd.

IMAP gebruiken

Wanneer uw IMAP-account is ingesteld, en alle berichten naar uw computer zijn gedownload, zal uw IMAP-mappenstructuur in het E-mailpaneel verschijnen onder "E-mail voor...".

De INBOX-map is de standaardmap voor inkomende berichten en kan niet worden verwijderd. Klik erop om uw berichten te lezen. Het lezen en verzenden van berichten via IMAP werkt net als met POP.

IMAP-mappen onderhouden

Ga naar E-mail > IMAP-mappen om uw IMAP-mappenstructuur aan te passen. Klik op de aankruisvakjes om de IMAP-mappen te selecteren die u vanaf uw computer wilt bereiken.

Merk op dat wanneer u een IMAP-map van de mailserver verwijdert, alle berichten uit die map verloren zullen gaan.

Om een bericht van de ene IMAP-map naar een andere te verplaatsen, sleept u het bericht vanuit de berichtenlijst naar de nieuwe map.

Opties

De accountopties zijn gelijk aan die voor POP-accounts, met de volgende toevoegingen:

Noot: Met een vaste internetverbinding heeft u het meeste profijt van de mogelijkheden van IMAP.

Berichten exporteren

De makkelijkste manier om uw e-mailberichten te exporteren vanuit Opera voor gebruik met een lege Opera-installatie of met een ander e-mailprogramma is vanuit het "Ontvangen"-zicht. Verzeker uzelf ervan dat alle inkomende berichtsoorten hierin worden weergegeven. Rechtsklik dan op Ontvangen en kies "Exporteren". Opera zal daarna alle berichten uit het gekozen zicht exporteren naar een enkel bestand dat eenvoudig kan worden geïmporteerd.

Merk op dat alle zichten uit het e-mailpaneel apart kunnen worden geëxporteerd. Dit is ook geldig voor verzonden berichten en kladberichten.

Nieuwsgroepen

In tegenstelling tot e-mailberichten, die meestal aan één persoon of aan een paar personen worden verzonden, kan het plaatsen van berichten in nieuwsgroepen worden vergeleken met het plaatsen van oproepen op een openbaar mededelingenbord.

Een nieuwsgroepenaccount instellen

 1. Ga naar Extra > E-mail- en chat-accounts.
 2. Klik "Toevoegen" en kies "Nieuwsgroepen".
 3. Voer uw naam, e-mailadres, en (optioneel) organisatie in.
 4. Voer de informatie in voor de newsserver die u van uw dienstverlener krijgt.
 5. Klik "Gereed" om uw nieuwe account aan te maken.

Tip: Om mee te doen in de nieuwsgroepen over Opera voert u news.opera.com in als newsserver.

Abonneren op nieuwsgroepen

 1. Ga naar E-mail > Nieuwsgroepen.
 2. Abonneer door de gewenste aankruisvakjes aan te kruisen in de lijst.
 3. Klik om te abonneren.

Tip: Als de lijst met nieuwsgroepen lang is, kunt u tekst invoeren in het "Snel vinden"-veld om snel de juiste groepen te vinden.

Nieuwsgroepen lezen

Om een nieuwsgroep te lezen, klikt u, onder de "Nieuwsgroepen op"-kop in uw e-mailpaneel, op de groep die u wilt zien. Het lezen en opstellen van nieuwsberichten werkt verder net zo als met e-mailberichten. Merk echter het volgende op:

Meer te weten komen