Opera Software

Základní údaje

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Spouštění Opery a domovská stránka

Můžete si zvolit, které stránky má Opera otevírat při svém spuštění. Opera může pokračovat tam, kde jste svou práci naposledy přerušili (načte stránky, které byly otevřeny při posledním ukončení Opery), otevřít stránky z dříve uloženého souboru relací nebo otevřít Vaši domovskou stránku. Chcete-li mít možnost výběru při každém spuštění Opery, nastavte volbu "Zobrazovat úvodní dialog".

Přednastavenou domovskou stránku můžete změnit na libovolnou Vámi často používanou stránku buď zadáním její adresy do pole Domovská stránka v "Nastavení" na kartě "Základní údaje" nebo otevřením požadované stránky a klepnutím na tlačítko "Použít stávající".

Nakládání s okny

Otevřete-li více stránek současně, Opera ve výchozím nastavení zobrazí tyto stránky jako listy v jediném aplikačním okně. K přechodu mezi aktuálně otevřenými stránkami, jejichž listy jsou zobrazeny na liště stránek, použijte klepnutí myší na list vybrané stránky. Požadujete-li, aby Opera otevírala stránky v samostatných aplikačních oknech, odznačte volbu "Otevírat stránky jako listy v jediném okně Opery".

List každé stránky může obsahovat svůj vlastní křížek pro uzavření dané stránky, případně lze zvolit klasický vzhled MDI (Multiple Document Interface, tzn. zobrazení více dokumentů v jediném aplikačním okně) se současným přidáním položky Okna do hlavního menu, kde naleznete volby uzavření, minimalizace či maximalizace.

Vyskakovací okna

Opera se pokouší rozlišovat mezi vyskakovacími okny vyžádanými uživatelem (například pro přihlašování k některé webové službě) od vyskakovacích oken otevíraných stránkami proti vůli uživatele (například reklamy).

Uživateli je ponechána také možnost výběru mezi blokováním všech vyskakovacích oken, povolením otevírání všech vyskakovacích oken a povolením otevírání vyskakovacích oken na pozadí za ostatními otevřenými stránkami.

Jazyk

Vyberte si jazyk, který chcete používat v uživatelském rozhraní Opery a k prohlížení webových stránek. Upozorňujeme, že Opera nemusí být nutně k dispozici ve všech jazycích uvedených v seznamu. Rovněž tak většina webů nemusí nabízet Vaši jazykovou verzi svého obsahu. Vyberete-li ze seznamu jazyk, ve kterém dosud není Opera k dispozici, zůstane rozhraní prohlížeče ve výchozím jazyce (tedy v americké angličtině), zatímco weby, nabízející svůj obsah také ve Vámi vybraném jazyce, Vám samozřejmě tuto jazykovou verzi nabídnou.

Chcete-li pro zobrazovaný obsah webových stránek a uživatelské rozhraní Opery použít jiný jazyk, použijte tlačítko "Podrobnosti..." - v následně otevřeném dialogu budete moci vytvořit vlastní pořadí jazyků preferovaných pro prohlížení webu, stejně tak zde budete moci zadat cestu k jazykovému souboru pro lokalizaci rozhraní Opery, pokud jste si tento soubor stáhli odděleně (nebyl instalován spolu s Operou).