Opera Software

Preferencje » Zabezpieczenia

Do przełączania slajdów użyj klawiszy Page Down oraz Page Up

Preferencje zabezpieczeń umożliwiają zarządzanie certyfikatami oraz konfigurację protokołów zabezpieczających. Możesz również wybrać opcje wyświetlania ostrzeżeń przed potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami.

Hasło główne

Aby zabezpieczyć swoje certyfikaty przed nieuprawnionym użyciem przez inne osoby, możesz zdefiniować hasło zabezpieczające uaktywniające silne, 168-bitowe szyfrowanie 3-DES (data encryption standard).

Gdy będziesz chciał skorzystać ze swoich certyfikatów, zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła zabezpieczającego.

Hasło zabezpieczające może być również wykorzystane do chronienia twojej poczty, wiadomości z grup dyskusyjnych oraz haseł przechowywanych przez menedżera haseł.

Protokoły zabezpieczające

Protokoły zabezpieczające wykorzystywane są do bezpiecznej komunikacji z serwisami wymagającymi poufnych danych, takich jak np. informacje o karcie kredytowej.

Wyłącz protokoły SSL 2 i SSL 3 oraz obsługę szyfrowania poniżej 128 bitów, aby uniemożliwić nawiązywanie połączeń z mniej bezpiecznymi serwisami WWW. Pamiętaj jednak, że po wyłączeniu mniej bezpiecznych protokołów niektóre serwisy mogą przestać działać prawidłowo.

Uwaga: Podczas przeglądania witryn używających protokołów zabezpieczających wewnątrz pola adresu wyświetlany jest żółty pasek zabezpieczeń. Wraz z ikoną kłódki wskazuje on poziom zabezpieczeń witryny. Wyświetlana jest na nim również nazwa organizacji będącej właścicielem certyfikatu. Kliknij pasek zabezpieczeń, aby uzyskać więcej informacji.

Certyfikaty

Ośrodki certyfikacji umożliwiają identyfikację bezpiecznych serwisów WWW. Na przykład, bezpieczna wersja strony WWW Uniwersytetu w Oslo jest autoryzowana przez organizację Thawte. Informacje o większości niezbędnych ośrodków certyfikacji instalowane są wraz z Operą.

Certyfikaty prywatne potwierdzają twoją tożsamość jako użytkownika określonego serwisu WWW. Są one najczęściej instalowane, gdy po raz pierwszy zapisujesz się do danego serwisu.

Certyfikaty wykorzystywane są automatycznie i w większości przypadków działają bez problemów. Jeżeli nie jesteś pewien, czy używać określonego certyfikatu możesz:

Aby przywrócić usunięty certyfikat, odwiedź stronę jego wystawcy lub ponownie zainstaluj Operę. Możesz również eksportować i importować certyfikaty, aby wymieniać je pomiędzy Operą a innym oprogramowaniem.

Dowiedz się więcej o akceptowaniu certyfikatów

Ostrzeżenia

Domyślnie Opera wyświetla okno ostrzegawcze przed wysłaniem niezabezpieczonych formularzy oraz przed wysłaniem stron WWW do serwisu online sprawdzającego poprawność kodu źródłowego. Nie wyłączaj tych opcji, jeśli obawiasz się niezamierzonego wysyłania poufnych danych przez łącza internetowe.

Wysyłanie formularzy do wyszukiwarek internetowych lub otwartych forów dyskusyjnych nie jest związane z żadnym ryzykiem.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie w Internecie (po angielsku)