Pomoc Opery

Opera Turbo

Czym jest Opera Turbo?

Opera Turbo jest bezpłatną usługą przyspieszającą przeglądanie w wolnych sieciach. W najlepszym przypadku powoduje, że korzystanie z połączeń wdzwanianych (dial-up) przypomina pracę na łączach szerokopasmowych. Jeśli szybkość połączenia jest zmienna lub niepewna, opcja automatycznego włączania pozwala Operze decydować, czy korzystanie z funkcji Opera Turbo przyniesie korzyści i podjąć odpowiednią akcję.

Obejrzyj film wprowadzający Speed up slow connections with Opera Turbo (Przyspiesz wolne łącza za pomocą Opera Turbo).

Jak włączyć korzystanie z usługi Opera Turbo?

Aby rozpocząć korzystanie z Opera Turbo, znajdź ikonę Opera Turbo dostępną w lewym dolnym rogu ekranu, na lewo od paska stanu. Najedź nad nią kursorem myszy – zostanie wyświetlona informacja: „Opera Turbo wyłączona”. Kliknij ikonę, aby aktywować funkcję Opera Turbo. Ikona zmieni swój kolor na niebieski, a po każdym wczytaniu strony wyświetlana będzie informacja o oszczędnościach w ilości pobieranych danych.

Jak wyłączyć korzystanie z usługi Opera Turbo?

Jeśli Opera Turbo jest włączona, kliknięcie ikony w lewym dolnym rogu ekranu spowoduje jej wyłączenie. Zamiast ciągłego włączania i wyłączania funkcji Opera Turbo, możesz wybrać ustawienie „Włączaj automatycznie”.

Jak zmienić ustawienia Opera Turbo?

Aby skonfigurować działanie funkcji Opera Turbo, kliknij strzałkę znajdującą się obok ikony i wybierz „Konfiguruj”. Dostępne są trzy opcje:

Włączaj automatycznie
Włącza funkcję Opera Turbo tylko po wykryciu wolnego łącza
Włączona
Zapewnia optymalizację i szybsze ładowanie stron w przypadku wolnych łączy
Wyłączona
Powoduje normalne ładowanie stron, bez użycia Opera Turbo (jest to ustawienie domyślne)

Jeśli masz wątpliwości, wybierz opcję „Włączaj automatycznie”. Opcje Opera Turbo dostępne są również na karcie „Strony WWW” okna preferencji.

Powiadomienia o szybkości łącza można wyłączyć odznaczając opcję „Wyświetlaj powiadomienia o szybkości łącza”.

Jak działa Opera Turbo?

Od strony technicznej usługa Opera Turbo jest serwerem pośredniczącym (proxy) kompresującym strony WWW. Możliwe jest osiągnięcie współczynnika kompresji o wartości dochodzącej do 80 %, co częściowo odbywa się kosztem zmniejszenia jakości obrazków. Jeśli chcesz wyświetlić nieskompresowaną wersję obrazka, kliknij go prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz „Wczytaj obrazek w pełnej jakości”.