Pomoc Opery

Paski narzędzi

Dostęp do najważniejszych funkcji Opery można uzyskać dzięki paskom narzędzi, na których znajdują się przyciski, pola edycyjne oraz rozwijalne pola wyboru.

Pasek adresu

Na pasku adresu dostępne są najważniejsze przyciski związane z przeglądaniem WWW oraz pole adresu.

Ikona Element Opis
  • Wstecz
  • Dalej
Wyświetlają poprzednią i następną stronę historii
  • Zatrzymaj
  • Odśwież
Przerywa pobieranie lub pobiera najnowszą wersję strony
Menedżer haseł Automatycznie loguje na witrynach wykorzystując dane przechowywane przez menedżera haseł
Ikona strony Przeciągnij ikonę strony na panel „Zakładki” lub na pasek zakładek, aby utworzyć zakładkę
Pole adresu Wyświetla adres bieżącego dokumentu. Możesz wpisywać adresy lub zapamiętane słowa, aby aktywować pełnotekstowe przeszukiwanie historii. Rozmiar pola można zwiększyć przeciągając jego prawą krawędź. Adresy WWW wyświetlane są w skróconej formie, aby ułatwić Ci rozpoznawanie witryn. Jeśli wolisz widzieć całe adresy wszystkich stron, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Przeglądanie i zaznacz opcję „Pokazuj cały adres WWW w polu adresu”.
Wskaźnik postępu Wyświetlany w prawej części pola adresu podczas ładowania strony
Plakietka zabezpieczeń Wyświetla w polu adresu status bezpieczeństwa bieżącego dokumentu. Kliknij ten element, aby uzyskać dodatkowe informacje o zabezpieczeniach.
Ikona RSS Wyświetlana wewnątrz pola adresu, jeżeli bieżąca strona zawiera prawidłowy odnośnik do kanału informacyjnego RSS lub Atom
Przycisk rozwijalnej listy adresów Umożliwia dostęp do ostatnio wpisanych adresów
Pole wyszukiwania Umożliwia bezpośrednie wyszukiwanie w sieci. Możesz zmienić rozmiar tego pola przeciągając jego lewą krawędź.
Przycisk rozwijalnej listy wyszukiwarek Umożliwia wybór wyszukiwarki internetowej

Porada: jeśli w schowku znajduje się adres internetowy, naciśnij Ctrl + Shift + V, aby przejść pod ten adres.

Wskaźnik postępu

Podczas ładowania strony wskaźnik postępu wyświetlany jest wewnątrz pola adresu.

Pasek kart

Dowiedz się więcej o przeglądaniu na kartach.

Pasek stanu

Na pasku stanu wyświetlane są informacje o wskazywanych kursorem myszy elementach stron WWW oraz interfejsu użytkownika.

Dopasuj do szerokości Ściska zawartość strony, aby wyeliminować poziome przewijanie
Wyświetlaj obrazki Przełącza sposób obsługi obrazków: wyświetlaj wszystkie, bez obrazków, wyświetlaj obrazki znajdujące się w pamięci podręcznej
Pole powiększenia Zwiększa lub zmniejsza powiększenie widoku strony

Dodatkowe paski narzędzi

Pasek główny

W domyślnej konfiguracji pasek główny jest ukryty. Na pasku głównym dostępne są przede wszystkim przyciski umożliwiające obsługę dokumentów, takie jak zapis i drukowanie, oraz przyciski służące do rozmieszczania dokumentów w przestrzeni roboczej Opery.

Na niektórych witrynach dostępne są specjalne odnośniki nawigacyjne ułatwiające poruszanie się po serwisie. Opera może wyświetlać te odnośniki w formie paska nawigacyjnego umieszczonego ponad zawartością strony.

Dostępność poszczególnych przycisków nawigacyjnych uzależniona jest od informacji umieszczonych w źródle strony. Pasek nawigacyjny nie jest włączony w domyślnej konfiguracji. Szczególnie użyteczną dla tego paska jest opcja „Pokazuj tylko wtedy, gdy potrzebny”, która powoduje ukrywanie paska, jeśli nie zawiera żadnych aktywnych elementów.

W domyślnej konfiguracji pasek startowy jest wyłączony. Wyświetlany jest on poniżej paska adresu, gdy pasek adresu jest aktywny.

Główna Przejdź do strony głównej
Top 10 Umożliwia dostęp do 10 najczęściej odwiedzanych adresów
Zakładki Umożliwia szybki dostęp do zakładek

Pasek widoku

W domyślnej konfiguracji pasek widoku jest wyłączony.

Znajdź na stronie Wyszukuje tekst w bieżącym dokumencie
Znajdź następny Wyszukuje następnego wystąpienia szukanego tekstu w dokumencie
Dopasuj do szerokości Ściska zawartość strony, aby wyeliminować poziome przewijanie
Tryb wyświetlania Dostosowuje wygląd strony; umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy różnymi trybami wyświetlania
Podgląd wydruku Wyświetla podgląd wydruku bieżącego dokumentu
Wyświetlaj obrazki Przełącza sposób obsługi obrazków: wyświetlaj wszystkie, bez obrazków, wyświetlaj obrazki znajdujące się w pamięci podręcznej
Pole powiększenia Zwiększa lub zmniejsza powiększenie widoku strony

Podobne tematy