Pomoc Opery

Karty

Wprowadzenie

Otwarte strony WWW oraz widoki wiadomości dostępne są w postaci kart na pasku kart. Karty mogą być grupowane w stosach.

Pasek kart

Pasek kart umożliwia szybki dostęp do przeglądanych stron internetowych. Znajdują się na nim również przyciski ułatwiające zarządzanie kartami. Dzięki wyposażonemu w rozwijalne menu przyciskowi „Zamknięte karty” możesz ponownie otwierać zamknięte wcześniej karty oraz zablokowane wyskakujące okna.

Najprostszym sposobem aktywowania wybranej strony jest kliknięcie odpowiedniej karty na pasku kart. Do przełączania kart służą również klawisze Ctrl + Tab. Kolejność kart można zmieniać za pomocą techniki „przeciągnij i upuść”.

Kolejność kart na pasku kart można zmieniać przeciągając i upuszczając je w wybranym miejscu. Korzystając z menu kontekstowego kart można zmienić położenie paska kart.

Otwieranie kart

Aby otworzyć nową kartę, wybierz jedną z poniższych możliwości:

Aby otworzyć odnośnik na nowej karcie, wybierz jedną z poniższych możliwości:

Aby otworzyć odnośnik na nowej karcie w tle, wybierz jedną z poniższych możliwości:

Nowe karty otwierane ze stosu za pomocą menu kontekstowego odnośników umieszczane są na tym samym stosie.

Porada: aby dodać stronę do zakładek, przeciągnij kartę bezpośrednio na panel zakładek, a aby przeciągnąć ją na określony pasek narzędzi, podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Zamykanie kart

Aby zamknąć bieżącą kartę:

Aby odzyskać zamkniętą kartę, kliknij ikonę „Zamknięte karty” dostępną po prawej stronie paska kart i wybierz kartę. Nie można odzyskać zamkniętych kart prywatnych.

Stosy kart

W analogii do stert kartek na Twoim biurku, łączenie kart w stosy pomaga w porządkowaniu kart poprzez umieszczanie powiązanych kart w jednej grupie.

Aby utworzyć stos, przeciągnij kartę na dowolną inną kartę i upuść ją, gdy na karcie znajdującej się pod spodem pojawi się cień. Strzałka widoczna na prawo od karty oznacza, że utworzono stos. Kliknięcie strzałki rozwija lub zwija stos. Możesz też umieścić kursor myszy nad stosem, aby zobaczyć zestaw miniatur.

Aby rozdzielić stos kart lub zamknąć cały stos, kliknij stos prawym przyciskiem myszy i wybierz jedno z poleceń dostępnych w menu kontekstowym Stos kart.

Zobacz film Tab stacking in Opera 11 („Grupowanie kart w Operze 11”).

Karty z podglądem

Aby łatwiej rozpoznawać karty, możesz skorzystać z możliwości wyświetlania ich w postaci miniatur. Przeciągnij dolną krawędź paska kart do dołu, aby powiększyć karty do miniatur, lub do góry, aby je zmniejszyć. Aby rozwinąć lub zwinąć karty, możesz też kliknąć dolną krawędź paska kart środkowym przyciskiem myszy (lub kliknąć ją dwukrotnie lewym przyciskiem myszy).

Jeśli nie chcesz, aby uchwyt i karty z podglądem były wyświetlane, możesz wyłączyć tę funkcję korzystając z jednego z poniższych sposobów:

Karty prywatne

Jeśli chcesz przeglądać strony bez pozostawiania śladów, np. gdy korzystasz z cudzego lub dostępnego publicznie komputera, użyj prywatnych kart lub okien. Dowiedz się więcej w dziale Przeglądanie prywatne.

Menu kontekstowe karty

Kliknij kartę prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.

Ustawienia kart

Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Karty

Działanie i obsługę kart można dostosować do własnych potrzeb.

Przełączanie kart za pomocą Ctrl + Tab

Aby przełączać się pomiędzy kartami otwartymi w przestrzeni roboczej Opery, naciskaj klawisz Tab przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl. W preferencjach można określić kolejność, w jakiej karty mają być przełączane, oraz czy podczas przełączania ma być wyświetlana lista kart.

Przełączaj w kolejności użycia
Ostatnio używane karty umieszczane są na szczycie listy. Jest to ustawienie domyślne.
Przełączaj zgodnie z kolejnością na pasku kart
Karty przełączane są zgodnie z kolejnością, z jaką są wyświetlane na pasku kart.
Przełączaj bez pokazywania listy
Karty przełączane są zgodnie z kolejnością na pasku kart, ale nie jest wyświetlana lista kart.

Wyświetlaj miniatury w oknie przełączania kart

Zaznacz opcję „Wyświetlaj miniatury w oknie przełączania kart”, aby miniatura wybranej karty była wyświetlana na liście kart.

Po zamknięciu karty

Uaktywnij ostatnią aktywną kartę
Aktywowana jest ostatnio wyświetlana karta. Jest to ustawienie domyślne.
Uaktywnij następną kartę
Aktywowana jest następna karta wyświetlana na pasku kart
Uaktywnij pierwszą kartę otwartą z bieżącej karty
Aktywowana jest karta utworzona po kliknięciu odnośnika znajdującego się na zamkniętej karcie

Otwieraj nowe strony na bieżącej karcie

Elementy otwierane z poziomu paneli, takie jak np. zakładki, otwierane są domyślnie na bieżącej karcie. Jeśli wolisz, aby takie elementy były otwierana na nowych kartach, odznacz opcję „Otwieraj nowe strony na bieżącej karcie”.

Otwieraj nowe karty obok karty aktywnej

W domyślnej konfiguracji nowe karty tworzone są jako ostatni, umieszczony najbardziej na prawo, element paska kart. Zaznacz opcję „Otwieraj nowe karty obok karty aktywnej”, jeśli nowe karty mają pojawiać się na pasku kart obok bieżącej karty.

Wyświetlaj miniatury podczas wskazywania kart

Domyślnie, po umieszczeniu kursora myszy nad kartą, wyświetlana jest miniatura otwartej strony. Aby wyłączyć tę funkcję, odznacz opcję „Wyświetlaj miniatury podczas wskazywania kart”.

Pokaż przełącznik miniatur kart

Zobacz Karty z podglądem.

Zaawansowane opcje kart

Nowe karty

Opcja „Nowe karty” umożliwia określenie początkowego rozmiaru nowych kart. Jeśli chcesz, aby zajmowały one całą przestrzeń roboczą, pozostaw opcję „Zawsze maksymalizuj”, która jest ustawieniem domyślnym.

Pozwól na zamknięcie wszystkich kart w oknie

Przy domyślnych ustawieniach w oknie Opery musi być otwarta przynajmniej jedna karta. Zaznacz opcję „Pozwól na zamknięcie wszystkich kart w oknie”, aby główne okno aplikacji mogło być „puste”, tzn. nie zawierać żadnej karty.

Minimalizuj kartę po kliknięciu paska kart

Przy domyślnych ustawieniach, kliknięcie aktywnej karty na pasku kart nie powoduje żadnego działania. Aktywna karta może być minimalizowana za pomocą kliknięcia, jeśli zaznaczysz opcję „Minimalizuj kartę po kliknięciu paska kart”.

Wyświetlaj przycisk zamykający na każdej karcie

Przy domyślnych ustawieniach, przycisk zamykający wyświetlany jest na każdej karcie. Odznacz opcję „Wyświetlaj przycisk zamykający na każdej karcie”, aby usunąć przyciski zamykające.

Otwieraj okna zamiast kart

W domyślnej konfiguracji nowe strony otwierane są wewnątrz jednego okna Opery. Aby strony były otwierane w osobnych oknach, zaznacz opcję „Otwieraj okna zamiast kart”.

Interfejs wielodokumentowy (MDI)

Domyślnie Opera skonfigurowana jest do łatwego w użyciu przeglądania na kartach. Jednak jest ona również pełnowartościową aplikacją MDI. Wszystkie karty można rozmieszczać kaskadowo, pionowo, poziomo oraz porządkować w dowolny sposób. Można również zmieniać ich rozmiary.

Aby uzyskać wygląd i styl „klasycznego” interfejsu MDI:

  • Włącz opcję „Pozwól na zamknięcie wszystkich kart w oknie”.
  • Wyłącz opcję „Wyświetlaj przycisk zamykający na każdej karcie”, aby przy prawej krawędzi paska menu wyświetlane były przyciski minimalizacji i maksymalizacji, przywracania oraz zamykania.
  • Włącz opcję „Minimalizuj kartę po kliknięciu paska kart”.
  • Na karcie preferencji przeglądania zaznacz opcję „Pokaż menu Okno”.

Podobne tematy