Pomoc Opery

Tryby wyświetlania

Menu stylów

Wbudowane w Operę arkusze stylów umożliwiają zwiększenie czytelności tekstu, analizę kodu oraz całkowitą zmianę wyglądu stron WWW. Aby korzystać z dostępnych arkuszy stylów, wybierz Strona > Styl i wybierz jedną z poniższych opcji:

Porada: aby w trakcie przeglądania przełączać widok pomiędzy trybami autorskim i użytkownika, naciśnij Shift+G lub użyj rozwijalnego przycisku dostępnego na pasku widoku.

Ustawienia trybów

Aby zmodyfikować ustawienia „trybu autorskiego” i „trybu użytkownika”, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Zawartość, kliknij przycisk „Opcje stylów” i wybierz kartę „Tryby wyświetlania strony”.

Możesz ustalić, który tryb ma być domyślnym trybem wyświetlania nowych stron, oraz zmodyfikować ustawienia wyświetlania dla każdego z trybów. „Moje czcionki i kolory” oraz „Moje style odnośników” odnoszą się czcionek określonych na karcie „Strony WWW” okna preferencji.

Wyświetlanie ramek, formularzy i pasków przewijania.

Aby określić ustawienia dotyczące wyświetlania ramek, formularzy i pasków przewijania, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Zawartość i kliknij przycisk „Opcje stylów”.

Jeżeli wyłączysz obsługę ramek, strony używające ramek będą wyświetlały alternatywną zawartość, jeśli będzie ona dostępna.

Aby widzieć, jak zostały zaprojektowane strony WWW zawierające ramki, włącz opcję pokazywania obramowania ramek. Podczas przeglądania stron z ramkami aktywna ramka będzie zawsze obramowana.

Możesz określić, czy formularze i paski przewijania mają być wyświetlane zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego, czy też ich wygląd ma być modyfikowany zgodnie z ustawieniami skórki Opery i arkusza stylów strony.

Używanie własnego arkusza stylów

Przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Zawartość, kliknij „Wybierz” i wskaż własny arkusz stylów (domyślny arkusz „user.css” jest pustym plikiem). Wybrany arkusz stylów nie będzie dostępny w menu Style.

Dowiedz się więcej o arkuszach stylów użytkownika

Ustawienia dla określonej witryny

Jeśli chcesz zmienić arkusz stylów dla określonej witryny, użyj preferencji dla witryny.

Podobne tematy