Pomoc Opery

Sprawdzanie pisowni

Moduł sprawdzania pisowni sprawdza poprawność tekstu w każdym wielowierszowym polu tekstowym – gdy wypełniasz formularze, tworzysz wiadomości e-mail czatujesz, lub wpisujesz notatki.

Sprawdzanie pisowni

Gdy wpisujesz tekst w wielowierszowych polach tekstowych, błędy pisowni są automatycznie oznaczane czerwoną kropkowaną linią rysowaną pod tekstem. W przypadku pól jednowierszowych sprawdzanie pisowni nie rozpoczyna się automatycznie. Aby je aktywować, kliknij pole tekstowe prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję „Sprawdzaj pisownię”.

Poprawianie błędów pisowni

Aby zobaczyć podpowiedzi poprawnej pisowni, kliknij nieprawidłowo wpisany wyraz prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz właściwy wyraz. Możesz również dodać wyraz do słownika, zignorować jego wszystkie wystąpienia lub usunąć go ze słownika.

Włączanie i wyłączanie sprawdzania pisowni

Aby włączyć lub wyłączyć sprawdzanie pisowni:

Dodawanie słownika

Opera korzysta ze słowników w formacie Hunspell. Do pakietu instalacyjnego dołączono słownik amerykańskiej odmiany języka angielskiego. Aby dodać słownik innego języka:

  1. Kliknij pole tekstowe prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe.
  2. Wybierz Słowniki > Dodaj lub usuń słowniki….
  3. Wybierz język w oknie „Słowniki sprawdzania pisowni”. Aby szybko przeszukać listę, użyj znajdującego się nad nią pola szybkiego wyszukiwania.
  4. Zaznacz język, który chcesz dodać i kliknij „Dalej”.
  5. Przeczytaj i zaakceptuj licencję, a następnie kliknij „Dalej”.
  6. Wybierz domyślny słownik i kliknij „Zakończ”.

Podobny temat