Pomoc Opery

Szybkie wybieranie

Czym jest szybkie wybieranie?

Strona szybkiego wybierania wyświetlana jest na każdej nowej karcie. Zawiera ona zestaw miniatur reprezentujących zakładki i umożliwia szybki dostęp do ulubionych stron WWW oraz rozszerzeń. Aby otworzyć stronę, kliknij odpowiednią miniaturę. Dziewięć pierwszych elementów można również otwierać za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl + [1-9].

Obejrzyj film wprowadzający.

Porady:

Jak dodać element strony szybkiego wybierania?

Aby zapisać adres WWW jako element szybkiego wybierania, kliknij przycisk [+]. Zostanie wyświetlone okno z sugestiami, w skład których wchodzą często odwiedzane, otwarte strony oraz rozszerzenia szybkiego wybierania. Możesz wybrać stronę z listy lub wpisać ręcznie dowolny adres. Korzystając z techniki „przeciągnij i upuść” możesz przenosić adresy z zakładek, paneli oraz dowolnych innych elementów interfejsu użytkownika zawierających adresy WWW. Aby dodać nowy adres, upuść go na przycisk [+].

Jak usunąć element strony szybkiego wybierania?

Aby usunąć element szybkiego wybierania, kliknij krzyżyk wyświetlany w prawym dolnym rogu miniatury.

Jak zmienić kolejność elementów?

Aby zmienić kolejność elementów, użyj techniki „przeciągnij i upuść”. Przeciągnięty element zostanie umieszczony w wybranym miejscu, przesuwając pozostałe elementy.

Jak zmienić ustawienia szybkiego wybierania?

W domyślnej konfiguracji strona szybkiego wybierania dopasowywana jest dynamicznie – liczba kolumn i powiększenie miniatur zależą od liczby elementów. Wraz ze wzrostem liczby elementów, zwiększa się liczba kolumn, a miniatury stają się mniejsze. Aby skonfigurować stronę szybkiego wybierania:

  1. Kliknij przycisk „Konfiguruj...” dostępny w prawym górnym rogu strony szybkiego wybierania.
  2. Aby zmienić tło, zaznacz opcję „Mój obrazek tła”, określ sposób pozycjonowania obrazka („Dopasuj”, „Do środka”, „Rozciągnij” lub „Sąsiadująco”) i wybierz obrazek, który ma być wyświetlany.
  3. Aby zmienić liczbę kolumn, wybierz odpowiednią wartość z listy „Liczba kolumn”.
  4. Aby ustalić stałe powiększenie miniatur, ustaw opcję „Ustal powiększenie” na „Ręcznie” i wybierz odpowiednie powiększenie za pomocą suwaka „Powiększenie”.
  5. Aby ukryć przycisk [+] strony szybkiego wybierania, zaznacz opcję „Ukryj przycisk [+] na stronie szybkiego wybierania”. Gdy przycisk [+] jest ukryty, w menu kontekstowym strony szybkiego wybierania dostępne jest polecenie „Dodaj nowy element”.

Podobne tematy

Zobacz też: Access favorite sites quickly with Speed Dial we wprowadzeniu do Opery.