Pomoc Opery

Zapisywanie zestawów kart

Dowolny zestaw otwartych kart lub okien Opery możesz zapisać jako „sesję” Opery. Karty i okna zapisane w postaci sesji można ponownie otworzyć podczas uruchamiania Opery lub podczas innej sesji.

Opera może być uruchamiana ze wszystkimi kartami otwartymi, gdy była ostatnio zamykana, lub otworzyć zapisaną wcześniej sesję, stronę szybkiego wybierania lub stronę główną. Przejdź do Ustawienia > Preferencje > Ogólne i wybierz odpowiednią opcję w polu „Uruchamianie”. Jeśli chcesz dokonywać wyboru podczas każdego uruchamiania Opery, wybierz opcję „Wyświetlaj okno startowe”. Niezależnie od tego ustawienia, okno startowe otwierane jest po każdym wymuszonym lub nieoczekiwanym zamknięciu przeglądarki.

Porada: jeśli podczas uruchamiania Opery pojawią się problemy, spróbuj uruchomić ją bez otwierania okien.

Aby zapisać do późniejszego wykorzystania sesję złożoną z kart lub okien, przejdź do Karty i okna > Sesje i zapisz sesję pod wybraną nazwą. Gdy zechcesz ponownie otworzyć ten sam zestaw kart lub okien, ponownie wybierz to polecenie menu, a następnie wybierz sesję z listy.

Podobne tematy