Pomoc Opery

Ustawienia serwerów

Autouzupełnianie nazw serwerów

Gdy w polu adresu wpiszesz pojedyncze słowo (np. „opera”), wówczas Opera:

 1. sprawdzi, czy istnieje zakładka, której przypisano krótką nazwę „opera”,
 2. rozpocznie wyszukiwanie słowa „opera” za pomocą domyślnej wyszukiwarki.

Gdy w polu adresu wpiszesz pojedyncze słowo zakończone ukośnikiem (np. „opera/”), wtedy Opera:

 1. sprawdzi, czy w Twojej sieci lokalnej istnieje komputer o nazwie „http://opera/”,
 2. uzupełni nazwę serwera dodając prefiks (np. „www”) oraz sufiks (np. „com”) i sprawdzi, czy istnieje adres „www.opera.com”.

Możesz zdefiniować wiele prefiksów i sufiksów rozdzielając je przecinkami. Do listy sufiksów możesz na przykład dodać domenę swojego kraju.

Uwaga: sprawdzanie wszystkich powyższych możliwości zajmuje pewien czas, więc w celu przyspieszenia przeglądania sieci można wyłączyć automatyczne uzupełnianie nazw.

Porada: aby wymusić uzupełnianie nazwy serwera, naciśnij Ctrl+Enter.

Serwery proxy

Serwer proxy (inaczej: serwer pośredniczący, pośrednik) to komputer, który:

Aby zmienić serwer proxy, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Sieć, kliknij Serwery proxy i wpisz niezbędne informacje. Cały ruch korzystający z odpowiedniego protokołu będzie od teraz przechodził przez serwer proxy.

Aby korzystać z serwerów proxy, musisz określić:

 1. protokół (np. HTTP),
 2. adres internetowy (np. proxy.przyklad.org lub 192.0.34.166),
 3. numer portu (np. 5000).

Niezbędne informacje możesz uzyskać od swojego dostawcy usług internetowych (ISP), od firmy lub organizacji utrzymującej serwer proxy, lub z dokumentacji dostarczonej z oprogramowaniem proxy.

Możesz określić, czy za pośrednictwem proxy chcesz łączyć się z serwerami lokalnymi – zaznacz opcję „Używaj proxy dla serwerów lokalnych”.

Aby mieć bezpośredni dostęp do niektórych witryn, możesz wprowadzić ich adresy na listę witryn dostępnych bez pośrednictwa proxy. Zobacz: Pomijanie serwerów proxy: lista wyjątków.

Jeżeli Twój dostawca usług internetowych wymaga korzystania z automatycznej konfiguracji proxy, wpisz uzyskany od niego adres internetowy.

Ręczne dodawanie serwerów proxy

Twój dostawca usług lub administrator sieci powinien dostarczyć Ci niezbędne nazwy serwerów i numery portów. Jeśli nie masz tych informacji, skontaktuj się z odpowiednimi osobami, aby je uzyskać.

Obsługiwane protokoły proxy:

 1. Przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Sieć i kliknij Serwery proxy.
 2. Zaznacz protokoły, dla których chcesz używać serwerów proxy, i w pisz nazwy serwerów lub adresy IP w polach obok nazw protokołów (HTTP, HTTPS…). Po prawej stronie znajdują się pola, w które należy wpisać numery portów.
  [v] HTTP [ proxy.proxyexample.com ] Port [8080]

  lub

  [v] HTTP [ 123.45.67.89     ] Port [8080]

Pomijanie serwerów proxy: lista wyjątków

Możesz określić serwery, które mają być dostępne bezpośrednio, a nie za pośrednictwem proxy, dodając je do listy wyjątków. Możesz tak zrobić np. w przypadku serwerów, które są tak blisko, że serwer proxy spowalniałby komunikację, nawet w przypadku posiadania lokalnych kopii stron. Kliknij przycisk Lista wyjątków, zaznacz opcję „Używaj proxy dla wszystkich serwerów oprócz znajdujących się na liście” i dodaj po jednym serwerze lub hoście w każdym wierszu:

*.opera.no
www.opera.com

W powyższym przykładzie domena *.opera.no i serwer www.opera.com mają być dostępne bezpośrednio, a nie za pośrednictwem proxy. Jak widać, w adresach możesz używać masek. Zamiast umieszczać wpisy w oddzielnych wierszach, możesz rozdzielać je przecinkami.

Możesz też określić listę wyjątków dla serwerów, które mają być dostępne za pośrednictwem proxy, wybierając opcję „Używaj proxy tylko dla serwerów znajdujących się na liście”. Pozostałe serwery będą dostępne bezpośrednio.

Automatyczna konfiguracja proxy

Aby użyć automatycznej konfiguracji proxy, zaznacz „Użyj automatycznej konfiguracji proxy” i wpisz adres (URL) skryptu automatycznej konfiguracji.

Kodowanie międzynarodowych adresów WWW za pomocą UTF-8

Niektóre serwery preferują kodowanie adresów za pomocą kodowania lokalnego (np. latin-1), zamiast rekomendowanego kodowania UTF-8. Aby się do nich dostosować, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Sić i odznacz opcję „Koduj międzynarodowe adresy WWW za pomocą UTF-8”.

Adres wprowadzony http://www.example.org/æøå.html
Adres w kodowaniu latin-1 http://www.przyklad.org/%E6%F8%E5.html
Adres w kodowaniu UTF-8 http://www.przyklad.org/%C3%A6%C3%B8%C3%A5.html

Maksymalna liczba połączeń z serwerem

Zaleca się pozostawienie wartości domyślnej (16). Jeżeli jednak zauważasz problemy z szybkością przeglądania Internetu, wypróbuj inne wartości maksymalnej dopuszczalnej liczby połączeń z serwerem.

Maksymalna łączna liczba połączeń

Zaleca się pozostawienie wartości domyślnej (64). Jeżeli jednak zauważasz problemy z szybkością przeglądania Internetu, wypróbuj inne wartości maksymalnej dopuszczalnej liczby połączeń z wszystkimi serwerami.