Pomoc Opery

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie w Internecie oraz przeszukiwanie stron WWW jest całkowicie zintegrowane z Operą.

Znajdź na stronie

Aby znaleźć określone słowo lub wyrażenie w bieżącym dokumencie, można skorzystać z jednej z poniższych możliwości.

 1. Wybierz polecenie Strona > Znajdź lub naciśnij Ctrl+F, aby otworzyć okno dialogowe „Znajdź”.
 2. Naciśnij . (kropkę), a następnie zacznij wpisywanie szukanego tekstu. Tekst będzie wyszukiwany na bieżąco. Jeśli zamiast kropki naciśniesz , (przecinek), wyszukiwanie zostanie ograniczone do odnośników znajdujących się na stronie.

Wszystkie wyniki wyszukiwania zostaną podświetlone, a pierwszy z nich będzie zaznaczony. Aby przejść do kolejnego wyniku wyszukiwania, należy nacisnąć F3 lub Ctrl+G.

Wyszukiwanie w Internecie

Przeszukiwanie sieci z poziomu interfejsu użytkownika Opery można przeprowadzić na kilka sposobów.

 1. Wpisz wyszukiwaną frazę w polu wyszukiwania znajdującym się na pasku adresu lub pasku startowym (kliknij przycisk rozwijalnej listy, aby wybrać wyszukiwarkę internetową).
 2. Wpisz słowo kluczowe przypisane wybranej wyszukiwarce wraz z wyszukiwaną frazą w polu adresu (np. g "pogromca wampirów" spowoduje wyszukiwanie tekstu „pogromca wampirów” za pomocą wyszukiwarki Google.
 3. Zaznacz słowo lub wyrażenie, a następnie kliknij zaznaczony tekst prawym przyciskiem myszy i wybierz jedną z wyszukiwarek internetowych dostępnych w menu kontekstowym.

Wyszukiwarki użytkownika

Opera wyposażona jest w zestaw przydatnych wyszukiwarek internetowych, który możesz uzupełnić swoimi ulubionymi wyszukiwarkami.

Aby dodać wybraną wyszukiwarkę internetową:

 1. Przejdź do witryny zawierającej określoną wyszukiwarkę.
 2. Kliknij pole wyszukiwania prawym przyciskiem myszy.
 3. Z menu kontekstowego wybierz „Utwórz wyszukiwarkę”.
 4. Ustal dowolną nazwę wyszukiwarki.
 5. Dodaj krótkie słowo kluczowe, aby umożliwić korzystanie z wyszukiwarki z poziomu pola adresu, jak opisano powyżej.
 6. Kliknij „OK”, aby dodać nową wyszukiwarkę, z której będziesz mógł korzystać w Operze.

Jeśli chcesz, aby nowa wyszukiwarka była domyślną wyszukiwarką Opery, kliknij przycisk „Szczegóły” i zaznacz opcję „Ustaw jako wyszukiwarkę domyślną”. Aby wyszukiwarka dostępna była na stronie szybkiego wybierania, zaznacz opcję „Ustaw jako wyszukiwarkę szybkiego wybierania”. Kliknij „OK”, aby zapisać zmiany.

W szczegółowych opcjach wyszukiwarki można również zmodyfikować adres wyszukiwarki i określić, czy wyszukiwarka używa metody POST.

Preferencje wyszukiwania

Aby zarządzać swoimi wyszukiwarkami, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Wyszukiwanie. Możliwa jest zmiana słów kluczowych i adresów wyszukiwarek. Można też usuwać niechciane wyszukiwarki.

Podobne tematy

Zobacz też: Szukanie w Operze w artykule „Wprowadzenie do Opery”.