Pomoc Opery

Przewijanie

Pasek przewijania

Pionowy pasek przewijania jest zwykle umieszczony po prawej stronie ekranu. Wskazuje on długość oraz aktualną pozycję bieżącego dokumentu. Jeśli trafisz na stronę szerszą od ekranu Twojego komputera, poniżej strony zostanie wyświetlony poziomy pasek przewijania.

Przewijaj dokumenty klikając strzałki paska przewijania lub przeciągając myszą belkę przewijania.

Włączanie i wyłączanie pasków przewijania

Jeśli nie chcesz, aby paski przewijania były widoczne, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Przeglądanie i odznacz opcję „Pokaż paski przewijania”.

Płynne przewijanie

Podczas przewijania za pomocą rolki myszy lub klawiszy strzałek Opera może natychmiastowo przesuwać lub też płynnie przewijać dokument do wybranej pozycji. Jeżeli wolisz tę drugą opcję, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Przeglądanie i zaznacz „Płynne przewijanie”.

Podobne tematy