Pomoc Opery

Używanie innych programów

Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Programy

Wybierz programy, które mają być wykorzystywane do obsługi określonych protokołów.

Menedżer protokołów

Możesz utworzyć własną listę aplikacji obsługujących określone protokoły. Domyślna lista zawiera:

Protokół Zastosowanie
mms Aplikacja używana do wyświetlania strumieni MMS
rtsp Aplikacja używana do wyświetlania strumieni RTSP
mailto Aplikacja używana przez Operę do obsługi wiadomości e-mail. Można wybrać klienta wbudowanego w Operę lub domyślnego klienta e-mail określonego w systemie lub inną aplikację.

Podczas uruchamiania Opera może sprawdzać, czy jest domyślną przeglądarką internetową.