Pomoc Opery

Wtyczki

Wiele dostępnych w Internecie plików multimedialnych musi być odtwarzanych przez oprogramowanie innych firm, nazywane wtyczkami. Dobrym przykładem jest odtwarzacz mediów obsługujący pliki muzyczne i filmy. Jeśli Opera wykryje, że wtyczka nie jest zainstalowana, wówczas zaproponuje otworzenie witryny, z której można ją pobrać. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Dokumentacją wtyczek.

Włączanie i wyłączanie wtyczek

Aby całkowicie wyłączyć wtyczki, przejdź do Ustawienia > Szybka konfiguracja i odznacz opcję „Włącz wtyczki”. Od teraz Opera będzie wyświetlać tylko te pliki, które sama potrafi obsłużyć. Zaznacz tę opcję, aby ponownie włączyć wtyczki.

Inny sposób dostępu: Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Zawartość.

Określanie ustawień dla wybranych witryn

Aby wyłączyć lub włączyć wtyczki dla określonej witryny, użyj preferencji dla witryny.

Zgłaszanie awarii wtyczek

Gdy wtyczka ulegnie awarii, w górnej części okna zostanie wyświetlony pasek z następującymi opcjami:

Podobne tematy

Zobacz też: Wtyczki