Pomoc Opery

Notatki

Notatki można wykorzystywać do tworzenia list zadań, zapisywania fragmentów stron WWW, przechowywania szablonów wiadomości i innych tekstów, które chcesz mieć w każdej chwili pod ręką.

Porada: usługa Opera Link umożliwia synchronizację notatek na wszystkich Twoich komputerach i wszystkich innych urządzeniach z zainstalowaną Operą.

Zarządzanie notatkami

Czynność Jak ją wykonać
Utwórz nową notatkę Kliknij przycisk „Nowa notatka”
Utwórz folder notatek Kliknij strzałkę przycisku „Nowa notatka” i wybierz polecenie „Nowy folder”
Porządkuj notatki i foldery Użyj techniki „przeciągnij i upuść”
Zanotuj informacje ze strony WWW Zaznacz tekst na stronie WWW, a następnie naciśnij Ctrl+Shift+C
Znajdź w Sieci informacje dotyczące treści notatki Przeciągnij notatkę na pole wyszukiwania i naciśnij Enter
Przenieś notatkę do kosza Wybierz notatkę i naciśnij klawisz Delete
Odzyskaj notatkę z kosza Otwórz folder „Kosz” i przeciągnij notatkę do innego folderu

Porada: w menu kontekstowym każdego pola tekstowego (np. formularza WWW, okna edytora wiadomości) dostępne jest polecenie „Wstaw notatkę”. Często wykorzystywane teksty, takie jak np. typowe wiadomości e-mail, szablony i podpisy, możesz przechowywać jako notatki.