Pomoc Opery

Mysz

Mysz może być używana nie tylko do klikania odnośników – za jej pomocą można zrobić dużo więcej. Gesty myszy przyspieszają nawigację, a operacje typu „przeciągnij i upuść” umożliwiają dostosowanie interfejsu użytkownika oraz przeciąganie elementów stron WWW (takich jak odnośniki czy obrazki).

Podstawowe funkcje myszy

Kliknij lewym przyciskiem, aby aktywować przycisk, otworzyć odnośnik na stronie WWW, otworzyć element wyświetlany na panelu, itp.

Przytrzymaj klawisz Shift podczas klikania, aby otworzyć odnośnik lub zakładkę na nowej karcie. Jeśli naciśniesz również klawisz Ctrl, nowa karta zostanie otwarta w tle, zamiast przykryć przeglądaną właśnie stronę.

Większość elementów interfejsu użytkownika Opery oraz elementów stron WWW posiada menu kontekstowe. Aby wyświetlić menu kontekstowe elementu, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

Menu kontekstowe

Aby wyświetlić menu kontekstowe zaznaczonego tekstu, kilkukrotnie kliknij słowo lub wyrażenie, które chcesz zaznaczyć.

Menu kontekstowe zawiera wyszukiwarki takie jak słownik, encyklopedia, serwisy tłumaczące i inne. Jeśli adres WWW (URL) nie jest oznaczony jako odnośnik, kliknij go dwukrotnie i wybierz dostępne w menu kontekstowym polecenie „Przejdź pod ten adres”.

Menu kontekstowe wyświetlane jest również po kliknięciu zaznaczonego tekstu prawym przyciskiem myszy.

Gesty myszy

Gesty myszy są naprawdę przydatnym sposobem wykonywania różnych działań za pomocą ruchów myszy i kliknięć przycisków. Jeśli gesty myszy są włączone, po przesunięciu myszy z przytrzymanym prawym przyciskiem wyświetlane jest okno z podpowiedziami, w którym widoczne są dostępne w danym momencie gesty. Zobacz więcej w temacie Gesty myszy

Przeciągnij i upuść

Technika „przeciągnij i upuść” umożliwia przyspieszenie nawigacji oraz łatwe dostosowanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb.

„Podnieś” element, który chcesz przeciągnąć, klikając i przytrzymując przycisk myszy, a następnie przenieś go na pożądane miejsce i upuść. Aby rozpocząć przeciąganie odnośników, przesuń mysz do góry lub w dół.

Elementy, które mogą być przeciągane:

Przeciągane elementy można upuszczać na paskach narzędzi i panelach, a nawet na Pulpicie Twojego komputera. Przykłady:

Najlepszym sposobem na zapoznanie się z techniką przeciągnij i upuść jest… przeciąganie i upuszczanie różnych elementów i samodzielne odkrywanie wszystkich możliwości.

Zmiana konfiguracji myszy

Aby zmienić domyślną konfigurację myszy:

  1. Przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Mysz i klawiatura.
  2. Wybierz konfigurację, którą chcesz zmodyfikować i kliknij „Edytuj”.
  3. Korzystając z pola szybkiego wyszukiwania lub klikając listę poleceń, znajdź polecenie, które chcesz zmodyfikować.
  4. Kliknij „Właściwości” i wpisz sekwencję ruchów myszy, która ma być skojarzona z wybranym zdarzeniem.

Okno opcji środkowego przycisku myszy umożliwia skonfigurowanie zachowania Opery po kliknięciu środkowym przyciskiem myszy lub rozpoczęciu przewijania rolką. Domyślnym działaniem jest otwieranie klikniętych odnośników w tle.

Możesz też pobrać konfiguracje myszy.

Podobny temat