Pomoc Opery

Menu

Główne funkcje Opery dostępne są z poziomu menu głównego. Prawie każdy element przeglądarki można kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe zawierające dodatkowe opcje.

Menu główne

Aby wyświetlić menu główne, kliknij dużą czerwoną ikonę „O” dostępną w górnej lewej części okna przeglądarki.

Menu O

Aby korzystać z menu umieszczonego na tradycyjnym pasku menu, z menu głównego wybierz polecenie „Pokaż pasek menu”. Pasek menu w domyślnej konfiguracji składa się z następujących elementów:

Opcjonalne elementy menu

Jeśli uaktywnisz inne funkcje Opery, w menu pojawią się dodatkowe elementy, takie jak:

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe wyświetlane jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy różnych elementów interfejsu użytkownika Opery lub elementów stron WWW. Dostępne są w nim polecenia związane z klikniętym elementem.

Menu strony

Menu strony wyświetlane jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obszaru strony WWW, na którym nie ma odnośników, obrazków ani formularzy.

Warto zwrócić uwagę na następujące polecenia:

Odświeżaj co
Umożliwia monitorowanie zmian na stronie dzięki jej częstemu odświeżaniu
Wyślij adres tej strony
Tworzy nową wiadomość e-mail z odnośnikiem do bieżącej strony
Źródło strony
Wyświetla kod źródłowy bieżącego dokumentu
Sprawdź poprawność
Za pomocą serwisu online sprawdza poprawność kodu strony

Menu kontekstowe tekstu

Menu kontekstowe zaznaczonego tekstu umożliwia m.in. kopiowanie do schowka lub notatek, szybkie wyszukiwanie tekstu na stronie lub w sieci oraz tłumaczenie zaznaczonego tekstu.

Menu odnośników

Menu odnośników wyświetlane jest po kliknięciu odnośnika prawym przyciskiem myszy Pozwala ono na określenie sposobu otwarcia lub zapisania dokumentu lub adresu. Wypróbuj na tym odnośniku

Menu obrazków

Menu obrazków wyświetlane jest po kliknięciu obrazka prawym przyciskiem myszy. Zawiera ono polecenia umożliwiające otwieranie, kopiowanie i zapisywanie obrazków. Wybierz „Właściwości obrazka”, aby wyświetlić wszystkie dostępne atrybuty wybranego obrazka.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obrazka będącego jednocześnie odnośnikiem, zostanie wyświetlone menu zawierające zarówno elementy menu obrazków, jak i elementy menu odnośników.

Menu adresów e-mail

Menu adresów e-mail wyświetlane jest po kliknięciu odnośnika typu „mailto:” prawym przyciskiem myszy. Wypróbuj na tym odnośniku

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obrazka będącego odnośnikiem do adresu e-mail, zostanie wyświetlone menu zawierające zarówno elementy menu obrazków, jak i elementy menu adresów e-mail.

Menu formularzy

Menu formularzy wyświetlane jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wewnątrz pola formularza. Oprócz typowych operacji związanych z edycją tekstu, umożliwia ono wstawianie informacji osobistych określonych w preferencjach formularzy oraz wstawianie notatek. Wybierz polecenie „Sprawdź pisownię”, aby sprawdzić pisownię całego tekstu znajdującego się w aktywnym polu tekstowym.

Menu szybkiej konfiguracji

W menu szybkiej konfiguracji znajdują się niektóre z najczęściej zmienianych ustawień.

Można je wywołać w dowolnym momencie naciskając klawisz F12 lub wybierając polecenie Szybka konfiguracja dostępne w menu Narzędzia.

Porada: otwórz okno preferencji Opery (naciśnij Ctrl+F12), aby zmienić inne ustawienia.

Podobne tematy