Pomoc Opery

Poczta i grupy dyskusyjne

Wprowadzenie

Wbudowany w Operę klient poczty i grup dyskusyjnych został zaprojektowany z myślą o szybkości działania, eleganckim wyglądzie i przyjaznym interfejsie użytkownika.

Wszystkie otrzymywane przez Ciebie wiadomości są automatycznie grupowane według dat. Wiadomości przechowywane są w jednej bazie danych, dzięki czemu każda z nich może być wyświetlana w kilku miejscach, bez konieczności kopiowania czy przenoszenia.

Czego potrzebujesz, aby rozpocząć?

Wszystko, czego potrzebujesz, aby korzystać z Opera Mail to:

Importowanie wiadomości i konfiguracja Opera Mail

Aby skonfigurować Opera Mail oraz zaimportować wiadomości, informacje o kontaktach i ustawienia z innych programów pocztowych:

 1. Wybierz Konta poczty i czatu.
 2. Kliknij przycisk „Dodaj…” i wybierz „Importuj pocztę”.
 3. Wybierz program pocztowy, z którego chcesz zaimportować wiadomości.
 4. Jeżeli Opera nie wykryła właściwego folderu, kliknij przycisk „Przeglądaj…”, aby wskazać folder z którego ma nastąpić import.
 5. Wskaż konto, w którym mają znaleźć się zaimportowane wiadomości. Wybierz „Nowe konto”, aby zaimportować wiadomości do nowego konta.
 6. Określ, czy importowane mają być ustawienia, kontakty, wiadomości czy też kombinacja tych elementów.
 7. Kliknij przycisk „Importuj”, aby rozpocząć import skrzynki.

Wiadomości importowane są w następujący sposób:

Tworzenie nowego konta

Aby utworzyć i skonfigurować całkiem nowe konto Opera Mail bez importu wiadomości z innych programów:

 1. Wybierz Konta poczty i czatu.
 2. Kliknij przycisk „Dodaj…” i wybierz rodzaj konta pocztowego.
 3. Wpisz swoje imię i nazwisko, adres e-mail i opcjonalnie nazwę organizacji.
 4. Wpisz nazwę użytkownika (login) oraz hasło.
 5. Wpisz informacje dotyczące serwera pocztowego (podane przez dostawcę usługi), jeśli nie zostały one uzupełnione automatycznie.
 6. Kliknij przycisk „Zakończ”, aby utworzyć konto.

Wiadomości, które nie znajdują się jeszcze w Twoim komputerze, zostaną pobrane z serwera pocztowego.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku.

Tworzenie wiadomości

Możesz też zmienić ustawienia okna tworzenia wiadomości. Kliknij przycisk „Ustawienia” dostępny w prawym górnym rogu i wybierz spośród poniższych opcji:

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku.

Czytanie wiadomości

Aby zmienić sortowanie wyświetlanych wiadomości, kliknij przycisk „Ustawienia tego widoku” i wybierz ustawienia.

Obsługa wiadomości

W celu obsłużenia otrzymanej wiadomości użyj paska narzędzi, aby wysłać odpowiedź, przekazać wiadomość, oznaczyć ją jako przeczytaną lub spam, usunąć ją lub oznaczyć etykietą. Możesz też kliknąć wiadomość na liście prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić więcej opcji.

Pole szybkiej odpowiedzi umieszczone jest bezpośrednio pod wiadomością, dzięki czemu wysyłanie odpowiedzi jest łatwiejsze. Aby je włączyć, kliknij przycisk „Domyślne ustawienia poczty” i zaznacz opcję „Pole szybkiej odpowiedzi”.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku.

Porządkowanie wiadomości

Na panelu Poczta wyświetlane jest drzewo widoków porządkujące wiadomości.

Etykiety

Tworzenie własnych etykiet

Opera Mail sortuje wiadomości automatycznie, ale jeśli nie jest to dla Ciebie wystarczające, możesz tworzyć własne etykiety. Każda etykieta widoczna jest jako oddzielny widok kategorii „Etykiety” na panelu Poczta. Aby utworzyć etykietę najwyższego poziomu, kliknij w panelu Poczta prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Nowa etykieta”.

Aby ręcznie dodać etykietę do wiadomości, kliknij przycisk „Etykiety” i wybierz jedną z dostępnych etykiet lub utwórz nową. Możesz też kliknąć wyświetlaną wiadomość prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać „Etykieta”.

Aby określone etykiety były automatycznie dodawane do wiadomości, zdefiniuj reguły sortowania wiadomości. Każda wiadomość może być wyświetlana w dowolnej liczbie widoków. Aby zmienić nazwę etykiety lub powiązane z nią reguły, kliknij etykietę prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz „Właściwości”.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku.

Spam

Widok „Spam” oddziela reklamy i inną niechcianą pocztę od wiadomości wyświetlanych w innych widokach. Wewnętrzny filtr niechcianej poczty ustawiony jest domyślnie jako „Średni” i w celu zwiększenia skuteczności wykrywania spamu analizuje dodawane i usuwane z niego wiadomości.

Wewnętrzny filtr niechcianej poczty sprawdza wiadomości pod kątem podejrzanej zawartości, brakującego adresu nadawcy itp. Jeżeli wiadomość zawiera zbyt wiele wątpliwych elementów, zostanie ona uznana za spam. Aby zmienić ustawienia filtru antyspamowego, kliknij widok „Spam” prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz „Właściwości”.

Aby szybko znaleźć określone wiadomości, wpisz wyszukiwane słowa w polu wyszukiwania dostępnym nad listą wiadomości. Wybierając odpowiednią opcję możesz przeszukiwać wszystkie wiadomości lub wiadomości z określonego widoku. Kliknij przycisk „Zapisz wyszukiwanie”, aby zapisać wyniki wyszukiwania jako etykietę, dzięki czemu będziesz mógł z nich skorzystać innym razem.

Ustawienia Opera Mail

Do zmiany ustawień służą poniższe przyciski:

Ikona Element Opis
 • Domyślne ustawienia poczty
Ustawienia układu poczty, sortowania, wątkowania, preferowanego formatu wyświetlanych wiadomości, dopasowania do szerokości, szybkiej odpowiedzi i oznaczania wiadomości jako przeczytanych. Te ustawienia wpływają na wszystkie widoki Opera Mail.
 • Ustawienia tego widoku
Ustawienia sortowania, wątkowania i kategorii dla wybranego widoku. Te ustawienia nie wpływają na żaden inny widok.
 • Wyświetl wątek wiadomości
Wyświetlanie, śledzenie lub ignorowanie wątków oraz oznaczanie wątków jako przeczytanych.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku.

Zarządzanie kontami

Aby zmodyfikować ustawienia dowolnego konta, wybierz polecenie Konta poczty i czatu.

Ogólne

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku.

Serwery

Wpisz parametry skrzynki pocztowej lub konta grup dyskusyjnych, które otrzymałeś od swojego dostawcy usług internetowych. Jeżeli nie posiadasz tych informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług.

Odbieranie

Tryb wolnego łącza

Pracując w trybie wolnego łącza Opera Mail pobiera tak mało danych, jak to tylko możliwe. W przypadku kont POP Opera pobiera nie więcej niż 100 pierwszych wierszy wiadomości. Pozostałą część wiadomości można pobrać wybierając polecenie „Pobierz całą wiadomość”. W przypadku kont IMAP Opera synchronizuje tylko nowe wiadomości, a załączniki pobiera tylko na żądanie użytkownika. Tryb ten nie jest zalecany dla kont z ustawionym usuwaniem wiadomości po X dniach, ponieważ wiadomości, które nie zostały pobrane w całości, po usunięciu z serwera nie będą już mogły być pobrane.

Wysyłanie

Grupy dyskusyjne

Możesz subskrybować grupy dyskusyjne, które są tematycznymi forami online. Po zasubskrybowaniu grupy dyskusyjnej będziesz otrzymywać wiadomości, gdy tylko zostaną tam wysłane.

Subskrybowanie grup dyskusyjnych

Aby zasubskrybować grupę dyskusyjną, utwórz konto grup dyskusyjnych, podobnie jak w przypadku konfiguracji konta pocztowego.

Porady:

Po skonfigurowaniu konta dla określonego serwera grup dyskusyjnych możesz dodać więcej grup wybierając z menu Poczta > Grupy dyskusyjne. Aby zasubskrybować grupę z innego serwera, należy utworzyć nowe konto grup dyskusyjnych.

Czytanie wiadomości

Aby wyświetlić wiadomości, kliknij wybraną grupę dyskusyjną w kategorii „Grupy na” panelu Poczta. Czytanie i tworzenie nowych wiadomości jest bardzo podobne do pracy z wiadomościami e-mail.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku.

Podobne tematy

Zobacz też: Przewodnik po Opera Mail