Pomoc Opery

Ładowanie stron

Opcja „Ładowanie stron” umożliwia zdefiniowanie czasu, który musi upłynąć od rozpoczęcia ładowania strony, aby Opera podjęła próbę wyświetlenia całej strony (tekstów, obrazków i innych treści).

Aby zmienić ustawienia ładowania stron, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Przeglądanie i wybierz odpowiednią opcję w polu „Ładowanie stron”.