Pomoc Opery

Skróty klawiaturowe

Korzystanie z klawiatury może znacznie przyspieszyć przeglądanie stron WWW, więc koniecznie zapoznaj się z tym rozdziałem. Niektórym czynnościom przypisano kilka skrótów klawiaturowych – wybierz te, które najbardziej ci odpowiadają.

Proszę zauważyć, że skróty klawiaturowe uległy znacznym zmianom w porównaniu do skrótów dostępnych w Operze 9.2. Stare skróty są wciąż dostępne w konfiguracji „Opera 9.2 Compatible”, którą można wybrać w Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Mysz i klawiatura. Kompromisowym rozwiązaniem jest zaznaczenie opcji „Włącz skróty jednoklawiszowe”, uaktywniającej niektóre najpopularniejsze jednoklawiszowe skróty klawiaturowe.

Porada: naciśnięcie klawisza Prawy Alt jest równoznaczne z naciśnięciem kombinacji klawiszy Ctrl + Lewy Alt.

Tematy

Standardowe skróty klawiaturowe

Poruszanie się po stronie

Przejdź do poprzedniego wiersza
Przejdź do następnego wiersza
Przesuń kursor o jeden znak w prawo
Przesuń kursor o jeden znak w lewo
Przewiń o jeden ekran do góry
 • Page Up
 • Shift + Spacja
Przewiń stronę o jeden ekran w dół
 • Page Down
 • Spacja
Przewiń stronę o jeden ekran w lewo Ctrl + Page Up
Przewiń stronę o jeden ekran w prawo Ctrl + Page Down
Przejdź do początku strony Home
Przejdź do końca strony End

Fokus

Przełącz fokus na następny element w bieżącym kontekście Tab
Przełącz fokus na poprzedni element w bieżącym kontekście Shift + Tab
Uaktywnij Enter
Opuść aktywny element lub anuluj Esc
Wyświetl menu kontekstowe Shift + F10
Okno właściwości Alt + Enter

Skróty systemowe

Otwórz plik Ctrl + O
Zapisz kopię strony Ctrl + S
Drukuj stronę Ctrl + P
Ukryj Operę Ctrl + Alt + Shift + H

Tekst

Edycja

Cofnij ostatnio wykonaną czynność Ctrl + Z
Powtórz ostatnio wykonaną czynność
 • Ctrl + Y
 • Ctrl + Shift + Z
Skopiuj zaznaczenie do schowka
 • Ctrl + C
 • Ctrl + Insert
Przenieś zaznaczenie do schowka
 • Ctrl + X
 • Shift + Delete
Wklej zawartość schowka
 • Ctrl + V
 • Shift + Insert
Skopiuj zaznaczony tekst do panelu Notatki Ctrl + Shift + C
Zaznacz wszystko Ctrl + A
Usuń zaznaczenie (lub znak z prawej strony kursora) Delete
Usuń zaznaczenie (lub znak z lewej strony kursora) Backspace
Włącz lub wyłącz pogrubienie tekstu Ctrl + B
Włącz lub wyłącz stosowanie kursywy Ctrl + I
Włącz lub wyłącz stosowanie podkreślenia Ctrl + U
Konwertuj wartość szesnastkową na znak unicode Ctrl + Shift + X

Wyszukiwanie

Znajdź tekst Ctrl + F
Znajdź następne wystąpienie tekstu
 • Ctrl + G
 • F3
Znajdź poprzednie wystąpienie tekstu
 • Ctrl + Shift + G
 • Shift + F3
Szukaj tekstu na stronie (naciśnij najpierw F9, aby uaktywnić stronę)
 • / (na klawiaturze numerycznej)
 • . (kropka)
Szukaj tekstu w odnośnikach znajdujących się na stronie (naciśnij najpierw F9, aby uaktywnić stronę)
 • Shift + / (na klawiaturze numerycznej)
 • , (przecinek)

Przeglądanie

Dostęp

Przejdź do strony głównej
 • Ctrl + Spacja
 • Alt + Home
Wpisz adres WWW F2
Wklej adres znajdujący się w schowku i otwórz stronę na nowej lub bieżącej karcie Ctrl + Shift + V
Wyświetl element szybkiego wybierania Ctrl + 0-9
Wpisz krótką nazwę szybkiego dostępu do zakładek Shift + F2
Dodaj adres strony do zakładek Ctrl + D
Dodaj adres strony do aktywnego folderu zakładek Ctrl + Shift + D

Pobieranie

Odśwież (pobierz najnowszą wersję strony)
 • Ctrl + R
 • F5
Odśwież wybraną ramkę
 • Alt + F5
 • Ctrl + Shift + R
Zatrzymaj pobieranie strony Esc

Nawigacja

Historia

Przejdź do następnej strony zapamiętanej w historii
 • Alt + →
 • Ctrl + →
 • Shift + Backspace
 • Shift + rolka do góry
Przejdź do poprzedniej strony zapamiętanej w historii
 • Alt + ←
 • Ctrl + ←
 • Backspace
 • Shift + rolka w dół
Przewiń dalej
 • Shift + Backspace
 • Spacja

Nawigacja po witrynie

Aby usunąć końcówkę dowolnego adresu WWW (np. podkatalog) i przejść pod ten adres, naciśnij Ctrl + Backspace.

Tryby wyświetlania

Włącz lub wyłącz podgląd wydruku Ctrl + Shift + P
Włącz przeglądanie na pełnym ekranie F11
Włącz lub wyłącz dopasowanie strony do szerokości Ctrl + F11

Narzędzia deweloperskie

Otwórz Opera Dragonfly Ctrl + Shift + I

Źródło strony

Wyświetl źródło strony Ctrl + U
Wyświetl źródło aktywnej ramki Ctrl + Shift + U
Sprawdź poprawność źródła aktywnej strony lub ramki Ctrl + Alt + Shift + U

Powiększanie

Zwiększ powiększenie o 10%
 • „+” (plus) na klawiaturze numerycznej
 • Ctrl + „+”
Zmniejsz powiększenie o 10%
 • „-” (minus) na klawiaturze numerycznej
 • Ctrl + „-”
Przywróć oryginalne powiększenie (100%)
 • „*” na klawiaturze numerycznej
 • Ctrl + 0
Zaznacz następny odnośnik na stronie Ctrl + ↓
Zaznacz poprzedni odnośnik na stronie Ctrl + ↑
Otwórz zaznaczony odnośnik Enter
Otwórz zaznaczony odnośnik na nowej karcie Shift + Enter
Otwórz zaznaczony odnośnik na karcie w tle Ctrl + Shift + Enter
Zapisz element docelowy (np. dokument lub obrazek) Ctrl + Shift + S

Nawigacja po stronie

Przejdź do sąsiedniego odnośnika lub elementu formularza Shift + ← ↑ → ↓

Porada: kombinacja klawisza Shift z klawiszami strzałek jest najszybszym sposobem poruszania się pomiędzy odnośnikami oraz pomiędzy elementami formularzy.

Formularze

Zaloguj lub automatycznie wypełnij formularz za pomocą menedżera haseł
 • Ctrl + Enter
 • W przypadku nawigacji po zestawie połączonych stron – zobacz „Przewiń dalej”
Przejdź do następnego elementu formularza Tab
Przejdź do poprzedniego elementu formularza Shift + Tab
Wybierz element formularza
 • Spacja
 • Enter

Klawisze szybkiego dostępu

Poniższe skróty dostępne są tylko na stronach ze zdefiniowanymi klawiszami dostępu.

Włącz lub wyłącz klawisze szybkiego dostępu HTML Shift + Esc
Wpisz klawisz szybkiego dostępu HTML A-Z oraz 0-9

Strony: skróty podstawowe

Przeglądaj na nowej karcie Ctrl + T
Zamknij aktywną kartę
 • Ctrl + W
 • Ctrl + F4
Cofnij zamknięcie karty Ctrl + Alt + Z

Okna aplikacji

Przeglądaj w nowym oknie aplikacji Ctrl + N
Przeglądaj w nowym oknie prywatnym Ctrl + Shift + N
Zamknij okno aplikacji
 • Ctrl + Shift + W
 • Alt + F4

Karty: przełączanie

Przejdź na następną kartę (zgodnie z ostatnio użytą kolejnością) Ctrl + Tab
Przejdź na poprzednią kartę (zgodnie z ostatnio użytą kolejnością) Ctrl + Shift + Tab
Przełącz na poprzednią kartę na pasku kart Ctrl + Shift + F6
Przełącz na następną kartę na pasku kart Ctrl + F6

Panele: aktywacja

Pokaż lub ukryj ostatnio aktywny panel wraz z przełącznikiem paneli F4
Pokaż lub ukryj ostatnio aktywny panel Shift + F4
Uaktywnij panele, aby umożliwić nawigację za pomocą klawiatury F7
Rozwiń wszystkie foldery/widoki Shift + →
Zwiń wszystkie foldery/widoki Shift + ←
Otwórz lub zamknij panel Szukaj Ctrl + Shift + 1
Otwórz lub zamknij panel Zakładki
 • Ctrl + Shift + 2
 • Ctrl + B
Otwórz lub zamknij panel Poczta Ctrl + Shift + 3
Otwórz lub zamknij panel Kontakty Ctrl + Shift + 4
Otwórz lub zamknij panel Czat Ctrl + Shift + 5
Otwórz lub zamknij panel Notatki Ctrl + Shift + 6
Otwórz lub zamknij panel Pobieranie Ctrl + Shift + 7
Otwórz lub zamknij panel Historia
 • Ctrl + Shift + 8
 • Ctrl + H
Otwórz lub zamknij panel Odnośniki Ctrl + Shift + 9
Otwórz lub zamknij panel Okna Ctrl + Shift + 0

Panele: akcje

Zakładki

Otwórz zakładkę Enter
Otwórz zakładkę na nowej karcie Shift + Enter
Otwórz zakładkę na karcie w tle Ctrl + Shift + Enter

Poczta

Oznacz wszystkie wiadomości w wybranym filtrze jako przeczytane Ctrl + Shift + A

Kontakty

Wyświetl wiadomości związane z wybranym kontaktem Enter
Utwórz nową wiadomość pocztową do kontaktu Shift + Enter

Pobieranie

Otwórz lub uruchom pobrany plik Enter

Preferencje

Otwórz okno preferencji
 • Alt + P
 • Ctrl + F12
Wyświetl menu szybkiej konfiguracji F12
Otwórz okno modyfikacji wyglądu Opery Shift + F12

Fokus

Uaktywnij stronę WWW (aby umożliwić nawigację za pomocą klawiatury) F9
Uaktywnij pole adresu
 • F8
 • Ctrl + L
 • Alt + D
Uaktywnij pole wyszukiwania Ctrl + E
Uaktywnij pasek zakładek (pod warunkiem, że znajdują się na nim pola wyszukiwania) Shift + F7
Przywróć oryginalny adres w polu adresu i uaktywnij stronę Esc

Zarządzanie

Zarządzaj zakładkami
 • Ctrl + Shift + B
Zarządzaj pobranymi plikami
 • Ctrl + J
Zarządzaj historią
 • Ctrl + Shift + H
Zarządzaj odnośnikami Ctrl + Shift + L

Poczta: czytanie i wysyłanie

Operacje podstawowe

Sprawdź pocztę Ctrl + K
Utwórz nową wiadomość Ctrl + M
Dołącz pliki do wiadomości Ctrl + O
Wyślij wiadomości oczekujące (znajdujące się w folderze „Do wysyłki”) Ctrl + Shift + K
Wyślij wiadomość
 • Ctrl + Shift + S
 • Ctrl + Enter

Nawigacja

Przejdź do następnej wiadomości J
Przejdź do poprzedniej wiadomości U
Przejdź do następnej nieprzeczytanej wiadomości
 • H
 • Shift + J
Przejdź do poprzedniej nieprzeczytanej wiadomości
 • Y
 • Shift + U
Przewiń o jeden ekran do góry Shift + Spacja
Przewiń o jeden ekran w dół i przejdź do następnej nieprzeczytanej Spacja
Przewiń do góry treść wiadomości (nawet jeśli uaktywniona jest lista wiadomości) Alt + ↑
Przewiń w dół treść wiadomości (nawet jeśli uaktywniona jest lista wiadomości) Alt + ↓
Uaktywnij listę wiadomości F8
Uaktywnij wiadomość F9

Wątki

Rozwiń wszystkie wątki Shift + →
Zwiń wszystkie wątki Shift + ←
Oznacz wątek jako przeczytany M
Oznacz wątek jako przeczytany i przejdź do następnego nieprzeczytanego N

Poczta: zarządzanie

Oznaczanie

Oznacz wybrane wiadomości jako przeczytane K
Oznacz wybrane wiadomości jako przeczytane i przejdź do następnej nieprzeczytanej G
Oznacz wybrane wiadomości jako przeczytane i przejdź do poprzedniej nieprzeczytanej T
Oznacz wybrane wiadomości jako nieprzeczytane Shift + K
Oznacz wszystkie wiadomości w wybranym widoku jako przeczytane Ctrl + Shift + A
Przenieś wybrane wiadomości do kosza Delete
Trwale usuń wybrane wiadomości, bez przenoszenia do kosza Shift + Delete

Odpowiadanie

Wyślij odpowiedź do nadawcy oryginalnej wiadomości R
Wyślij odpowiedź do wszystkich odbiorców oraz nadawcy oryginalnej wiadomości Shift + R
Przekaż wiadomość F
Przeadresuj wiadomość D
Kontynuuj edycję wiadomości znajdującej się w widoku „Brudnopis”, „Do wysyłki” lub „Wysłane” Enter
Uaktywnij pole szybkiej odpowiedzi
 • Q
 • Shift + F9

Obsługa

Dodaj nadawcę wiadomości do listy kontaktów A
Zapisz załączniki Shift + S
Dodaj etykietę do wiadomości (np. „ważne” lub „zabawne”) L
Wyświetl listę wszystkich wiadomości wysłanych przez nadawcę wybranej wiadomości E
Skopiuj źródło wiadomości do schowka C

Przeglądanie

Przełączaj pomiędzy różnymi układami listy i treści wiadomości I

Czat

Pobierz i wyświetl listę kanałów dostępnych na serwerze Ctrl + Shift + J
Uaktywnij pole edycyjne czatu Shift + F9

Pomoc

Otwórz pomoc Opery F1
Włącz wyszukiwanie na stronie pomocy Ctrl + F

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o korzystaniu z klawiatury.

Skróty jednoklawiszowe

W Operze 9.5 wyłączono dostępne w Operze 9.2 i starszych wersjach skróty jednoklawiszowe. Aby je uaktywnić, zaznacz opcję „Włącz skróty jednoklawiszowe” dostępną w Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Mysz i klawiatura.

Polecenie Skrót jednoklawiszowy
Przełącz na poprzednią kartę na pasku kart 1
Przełącz na następną kartę na pasku kart 2
Przełączaj pomiędzy ramkami na stronie 3 oraz Shift + 3
Minimalizuj kartę 4
Przywróć lub maksymalizuj kartę 5
Przywróć oryginalne powiększenie (100%) 6
Zmniejsz powiększenie o 100% 7
Zwiększ powiększenie o 100% 8
Zmniejsz powiększenie o 10% 9
Zwiększ powiększenie o 10% 0
Przełączaj pomiędzy odnośnikami na stronie A oraz Q
Przełączaj pomiędzy nagłówkami na stronie S oraz W
Przełączaj pomiędzy elementami strony D oraz E
Przełącz pomiędzy trybem autorskim a trybem użytkownika Shift + G
Rozwiń historię pola adresu H
Pobierz i wyświetl wszystkie obrazki I
Przełącz sposób obsługi pobierania obrazków Shift + I
Dalej X
Przewiń dalej Shift + X
Wstecz Z
Przewiń wstecz Shift + Z

Zmiana skrótów klawiaturowych

Aby zmienić domyślną konfigurację klawiatury:

 1. Przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Mysz i klawiatura.
 2. Wybierz konfigurację, którą chcesz zmodyfikować i kliknij „Edytuj”.
 3. Korzystając z pola szybkiego wyszukiwania lub klikając listę poleceń, znajdź polecenie, które chcesz zmodyfikować.
 4. Kliknij „Właściwości” i wpisz sekwencję klawiszy, która ma być skojarzona z wybranym zdarzeniem.

Możesz też pobrać konfiguracje klawiatury.

Podobne tematy

Zobacz też: Korzystanie z Opery bez myszy.