Pomoc Opery

Importowanie i eksportowanie danych

Importowanie danych do Opery

Możesz zaimportować zakładki (ulubione), pocztę, listy kanałów informacyjnych oraz kontakty z innych programów, takich jak Internet Explorer, Mozilla Firefox i starsze wersje Opery.

Aby zaimportować dane:

Uwaga: aby zaimportować zakładki przeglądarki Mozilla Firefox, najpierw wykonaj opisane poniżej dodatkowe czynności.

 1. Wybierz Ustawienia > Import i eksportPlik > Import i eksport.
 2. Wybierz z listy opcję importowania.
 3. Znajdź folder zawierający dane.
 4. Zaznacz folder i kliknij „Otwórz”, aby go wybrać.
 5. Zostanie wyświetlone okno z prośbą o potwierdzenie. Wybierz „OK”.

Importowanie zakładek z programu Mozilla Firefox

Mozilla Firefox może przechowywać plik zakładek w inny sposób, niż robią to inne przeglądarki. Jeśli nie możesz odnaleźć tego pliku:

 1. W przeglądarce Mozilla Firefox kliknij przycisk Zakładki dostępny w prawej części paska nawigacyjnego (w systemie Windows XP kliknij menu Zakładki) i wybierz „Wyświetl wszystkie zakładki”, aby otworzyć okno Biblioteka.
 2. Kliknij „Importowanie i kopie zapasowe” na pasku narzędzi Biblioteki i wybierz „Eksportuj zakładki do pliku HTML”. Zapisz plik w łatwej do zapamiętania lokalizacji.
 3. Wykonaj opisaną powyżej procedurę importowania i wybierz ten folder w punkcie 3.
 4. Zaimportowane zakładki są umieszczane w nowym, oddzielnym folderze menedżera zakładek (Zakładki > Zarządzaj zakładkami).

Eksportowanie danych z Opery

Możesz wyeksportować dane takie jak: listy kanałów informacyjnych, zakładki i kontakty. Jeśli chcesz użyć zakładek Opery w przeglądarce zainstalowanej na innym komputerze, wyeksportuj zakładki do pliku HTML. Wiele przeglądarek potrafi odczytać zakładki zapisane w tym formacie, nawet jeśli nie są one w stanie odczytać pliku zakładek zapisanego w wewnętrznym formacie Opery.

Aby wyeksportować dane z Opery:

 1. Przejdź do Ustawienia > Import i eksportPlik > Import i eksport.
 2. Wybierz nazwę pliku, zmień lokalizację na łatwą to odnalezienia i kliknij „Zapisz”.
 3. Zaimportuj dane zgodnie z instrukcją Twojej innej przeglądarki.

Podobne tematy