Pomoc Opery

Strona główna

Aby ustawić stronę główną, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Ogólne i w polu „Strona główna” wpisz adres WWW. Jeśli strona, którą chcesz ustawić jako główną, jest otwarta na bieżącej karcie, kliknij przycisk „Użyj bieżącej”.

Dodawanie przycisku strony głównej

Jeśli chcesz, aby przycisk strony głównej był dostępny na pasku adresu (lub dowolnym innym):

  1. Kliknij pasek narzędzi prawym przyciskiem myszy i wybierz „Dostosuj”.
  2. Wybierz „Wygląd”. Pasek narzędzi zostanie wyróżniony żółtą ramką.
  3. W otwartym oknie dialogowym wybierz kartę „Przyciski” i przeciągnij przycisk „Główna” na wyróżniony pasek narzędzi.

Podobne tematy

Zobacz też: Personalizacja Opery