Pomoc Opery

Gesty myszy

Dostępna w Operze niesamowita funkcja gestów myszy pozwala na wykonywanie często używanych działań związanych z przeglądaniem za pomocą małych, szybkich ruchów myszy.

Przykład: Przytrzymanie klawisza Ctrl podczas obracania rolki myszy powoduje zmianę powiększenia widoku strony.

Jeśli gesty myszy są włączone, po przesunięciu myszy z przytrzymanym prawym przyciskiem wyświetlane jest okno z podpowiedziami, w którym widoczne są dostępne w danym momencie gesty. Po zakończeniu gestu wyświetlane jest krótkie powiadomienie informujące o wykonanym poleceniu. Okno z podpowiedziami nie jest wyświetlane, jeśli gesty wykonywane są odpowiednio szybko.

Włączanie i wyłączanie gestów myszy

Gesty myszy możesz włączyć lub wyłączyć przechodząc do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Mysz i klawiatura i, odpowiednio, zaznaczając lub odznaczając opcję „Włącz obsługę gestów myszy”. W tym samym miejscu możesz też:

Te gesty pomagają w szybszej nawigacji.

Czynność Jak ją wykonać Ikona
Przejdź do poprzedniej strony zapamiętanej w historii
 • Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w lewo
 • Przytrzymaj prawy przycisk i kliknij lewym
Przejdź do następnej strony zapamiętanej w historii
 • Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w prawo
 • Przytrzymaj lewy przycisk i kliknij prawym
Przejdź do katalogu nadrzędnego Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz do góry a następnie w lewo
Przewiń dalej
 • Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w prawo a następnie do góry
Przewiń wstecz Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w lewo a następnie w dół
Odśwież stronę Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz do góry a następnie w dół
Zatrzymaj wczytywanie strony Przytrzymaj prawy przycisk i przesuńmysz do góry

Gesty na kartach

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy i go przytrzymaj.
 2. Przesuń mysz w jednym ze wskazanych poniżej kierunków.
 3. Uwolnij prawy przycisk myszy.
Czynność Jak ją wykonać Ikona
Przeglądaj na nowej karcie
 • Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w dół
 • Kliknij dwukrotnie pasek kart lub wewnątrz przestrzeni roboczej Opery
Powiel kartę (otwórz kopię w tle) Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w dół a następnie do góry
Przywróć lub maksymalizuj Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz do góry a następnie w prawo
Minimalizuj kartę Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w dół a następnie w lewo
Zamknij kartę
 • przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w dół i w prawo, lub przesuń mysz w prawo, w lewo i w prawo.

Odnośniki

 1. Wskaż odnośnik kursorem myszy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i go przytrzymaj.
 3. Przesuń mysz w jednym ze wskazanych poniżej kierunków.
 4. Uwolnij prawy przycisk myszy.
Czynność Jak ją wykonać Ikona
Otwórz odnośnik na nowej karcie Wskaż odnośnik kursorem myszy, przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w dół
Otwórz odnośnik na nowej karcie w tle Wskaż odnośnik kursorem myszy, przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w dół a następnie do góry

Rolka myszy

Czynność Jak ją wykonać Ikona
Przewiń stronę Obróć rolkę myszy w górę lub w dół
Powiększ lub pomniejsz widok strony Przytrzymaj klawisz Ctrl i obróć rolkę myszy
Przejdź wstecz lub dalej Przytrzymaj klawisz Shift i obróć rolkę myszy
Przełącz na następną lub poprzednią kartę Przytrzymaj prawy przycisk i obróć rolkę myszy
Przesuń stronę WWW Kliknij rolką i przesuń mysz

Podobne tematy

 1. Korzystanie z myszy
 2. Preferencje