Pomoc Opery

Zapamiętywanie danych dla formularzy online

Na niektórych stronach znajdują się formularze, które należy wypełnić danymi, takimi jak imię i nazwisko oraz adres. Aby uniknąć wielokrotnego wpisywania tych samych informacji, możesz je wprowadzić w oknie preferencji.

Dzięki temu możesz szybko wypełniać formularze wybierając odpowiednią pozycję z rozwijalnego menu wyświetlanego po rozpoczęciu wpisywania lub za pomocą menu kontekstowego pól tekstowych.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy dowolnego pola tekstowego, włączając w to sesje czatu i wiadomości e-mail, powoduje wyświetlenie w menu kontekstowym elementu „Wstaw osobiste”, z którego możesz wybrać dane określone w oknie preferencji.

Jeśli Opera wykryje, że pole formularza może być wypełnione określonymi w preferencjach informacjami osobistymi, możesz skorzystać z menedżera haseł. Kliknij ikonę menedżera haseł dostępną na pasku adresu lub naciśnij Ctrl+Enter.

Porada: do przechowywania alternatywnych adresów lub innych często wprowadzanych informacji możesz użyć pól „Inne”.

Podobne tematy