Pomoc Opery

Działania wykonywane podczas zamykania

Możesz określić, jakie działania mają być wykonywane podczas zamykania Opery.

Okno potwierdzenia zamknięcia Opery

Opera może wyświetlać okno potwierdzenia zamknięcia, aby uniknąć przypadkowego zamknięcia aplikacji. Aby to ustawić, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Przeglądanie i zaznacz „Potwierdzaj zamykanie Opery”.

Czyszczenie pamięci podręcznej

Aby opróżniać zawartość pamięci podręcznej podczas każdego zamykania przeglądarki, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Historia i w sekcji pamięci podręcznej zaznacz opcję „Opróżniaj przy zamykaniu”. Jeśli chcesz, aby podczas zamykania przeglądarki był odtwarzany dźwięk, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Powiadomienia, zaznacz zdarzenie „Zamykanie Opery” i wybierz plik dźwiękowy.

Usuwanie ciasteczek

Aby Opera usuwała nowe ciasteczka podczas zamykania, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka i zaznacz opcję „Usuwaj nowe ciasteczka podczas zamykania Opery”. Ciasteczka utworzone podczas bieżącej sesji zostaną usunięte, a stare zostaną zachowane.

Usuwanie przechowywanych dokumentów

Aby usunąć wszystkie dokumenty zapisane podczas sesji, szczególnie wtedy, gdy używasz komputera dostępnego publicznie, wybierz Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Historia i zaznacz opcję „Opróżniaj przy zamykaniu”.

Podobne tematy