Pomoc Opery

Pobieranie

Pobieranie pliku

Gdy chcesz pobrać coś z witryny WWW (np. plik), wyświetlane jest okno pobierania.

Kliknij przycisk „Otwórz”, aby zapisać plik w katalogu pobieranych plików, a po zakończeniu pobierania otworzyć go automatycznie. Opera automatycznie ustala folder pobieranych plików – jeśli chcesz wybrać inny folder, kliknij „Wybierz”.

Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zachować plik w wybranym katalogu. Po zakończeniu pobierania możesz uruchomić (otworzyć) plik poprzez dwukrotne kliknięcie jego nazwy wyświetlonej na panelu lub karcie pobierania. Jeśli skorzystasz z tej opcji, pliki są pobierane do tego katalogu bez pytania o potwierdzenie.

Uwaga: przed otwarciem lub uruchomieniem pobranego pliku sprawdź go za pomocą oprogramowania antywirusowego.

Zmiana preferencji pobierania

Aby określić, w jaki sposób Opera ma obsługiwać pliki, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Pobieranie.

Na karcie „Pobieranie” okna preferencji wyświetlana jest domyślna konfiguracja obsługi pobieranych plików. Aby zmienić obsługę określonego typ plików, znajdź go na liście lub wpisz nazwę w polu „Znajdź”, zaznacz go i wybierz „Edytuj”. W poniższej tabeli opisano opcje dostępne w oknie „Typ pliku”.

Uwaga: zachowaj szczególną ostrożność podczas modyfikacji ustawień typów plików. Niektóre typy są niezbędne do prawidłowej pracy Opery.

Pokaż okno pobierania
Wyświetla okno wyboru umożliwiające określenie sposobu obsługi pliku.
Otwórz za pomocą Opery
Otwiera plik w Operze. Opera może wyświetlać dokumenty tekstowe, dokumenty HTML oraz obrazki.
Zapisz na dysku
Opera może automatycznie otwierać pobrane pliki.
Nie pytaj o folder, lecz zapisz w…
Pozwala określić folder docelowy plików danego typu. Kliknij „Wybierz”, aby wybrać lokalizację.
Otwórz za pomocą domyślnej aplikacji
Program używany do otwierania plików wybranego typu określany jest przez Twój system operacyjny.
Otwórz za pomocą innej aplikacji
Używa innej aplikacji niż ta, która jest ustawiona jako domyślna w systemie operacyjnym.
Przekaż adres WWW bezpośrednio do aplikacji
Przekazuje adres pliku bezpośrednio do aplikacji – opcja przydatna w przypadku mediów strumieniowych.
Użyj wtyczki
Otwiera plik za pomocą wtyczki.

Dodawanie typów plików

Aby dodać inne typy plików, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Pobieranie i wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij przycisk „Dodaj”.
  2. Wpisz prawidłowy ciąg znaków określających typ MIME.
  3. Wpisz rozdzielone przecinkami rozszerzenia plików, które mają zostać skojarzone z typem MIME, np. „jpeg, jpg, jpe”.
  4. Wybierz polecenie, które ma być wykonane przez Operę (patrz niżej).

Podobne tematy