Pomoc Opery

Awarie Opery

Znajdziesz tu informacje mogące pomóc w rozwiązywaniu problemów w przypadku zamrożenia lub awarii Opery. Dowiesz się też, jak uzyskać naszą pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Nawet jeśli poniższe porady Ci pomogą, warto wysłać do nas informacje na temat problemu. Jeśli potrafisz odtworzyć kroki prowadzące do zamrożenia Opery lub możesz dostarczyć pliki powodujące problemy, będziemy w stanie odtworzyć i całkowicie usunąć błąd powodujący zamrożenia. Pomożemy w ten sposób innym użytkownikom, którzy mogą spotkać się z tym samym problemem.

Raport dotyczący awarii

Jeśli Opera ulegnie awarii, zostanie wyświetlone okno z pytaniem, czy chcesz wysłać zgłoszenie problemu. Zgłoszenie zawiera szczegóły techniczne awarii oraz komentarz, który możesz dodać. Dzięki zgłoszeniom błędów Opera może być jeszcze bardziej stabilna i niezawodna. Aby wysłać informacje dotyczące błędu, po prostu kliknij „Wyślij raport”.

Zobacz też: Forum Opery i Jak przesyłać dobre zgłoszenia błędów.

Tworzenie kopii zapasowej

Utwórz kopię swojego folderu profilowego i zapisz ją w bezpiecznym miejscu. Zobacz: Tworzenie kopii zapasowej Opery.

Po wykonaniu kopii zapasowej profilu:

 1. Znajdź w swoim profilu folder VPS i zmień jego nazwę na VPS1.
 2. Jeśli używasz Opera Mail, uruchom Operę z parametrem „-nomail”. Kliknij ikonę Opery prawym przyciskiem myszy, z menu kontekstowego wybierz „Właściwości” i zmodyfikuj nazwę pliku w polu „Element docelowy”, aby wyglądała tak: "C:\Program Files\Opera\Opera.exe" -nomail (ze spacją po "exe").
 3. Znajdź plik operaprefs.ini, zmień jego nazwę na operaprefs.bak i uruchom Operę. Jeśli problem zamrażania zniknie, wykonaj poniższe kroki, aby pobrać czystą instalację, znaleźć pliki mogące powodować problemy i pomóc nam w całkowitym usunięciu błędu.

Pobieranie czystej instalacji

Zanim zgłosisz błąd związany z zamrażaniem Opery, pobierz czystą instalację Opery (uwaga: w systemie Windows Vista musisz mieć uprawnienia administratora, aby wykonać poniższe działania):

 1. Przejdź na stronę www.opera.com/download.
 2. Kliknij, aby pobrać najnowszą wersję
 3. Wybierz przycisk „Uruchom”, aby uruchomić instalatora.
 4. W oknie instalatora kliknij przycisk „Opcje”.
 5. Zmień ścieżkę instalacyjną (pole „Zainstaluj w”) na lokalizację, w której posiadasz uprawnienia zapisu (nie używaj „Program Files”) i utwórz folder o łatwej do zidentyfikowania nazwie, np. „C:\OperaTest”.
 6. Zmień opcję „Instalacja” na „Samodzielna aplikacja (USB)”.
 7. Kliknij przycisk „Akceptuj i zainstaluj”.

Kolejne czynności

Jeśli Opera ulega zamrożeniom po czystej instalacji, zgłoś błąd.

Jeśli Opera nie ulegnie zamrożeniu po czystej instalacji:

 1. Skopiuj cały folder profilu ze swojej oryginalnej instalacji do instalacji czystej. Informacje o lokalizacji plików znajdziesz w sekcji Tworzenie kopii zapasowej.
 2. Jeśli Opera ulegnie zamrożeniu, wyczyść historię przeglądania korzystając z Ustawienia > Wyczyść historię przeglądania.
 3. Jeśli usunięcie danych przeglądania rozwiązuje problem zamrażania przeglądarki, skopiuj z powrotem folder profilu, aby sprawdzić, który plik powoduje zamrożenia.
 4. Jeśli po usunięciu historii przeglądania Opera nadal ulega zamrożeniom, usuwaj kolejno po jednym pliku z katalogu profilu, aby określić, który plik powoduje problem. Usunięty plik, jeśli jest wymagany przez Operę, zostanie ponownie utworzony z domyślnymi ustawieniami podczas uruchomienia przeglądarki. Nie musisz usuwać go ponownie.
 5. Spakuj folder profilu w formacie .zip, .rar lub 7zip.
 6. Zgłoś błąd. Jeśli wiesz, który plik powoduje zamrożenia Opery, podaj tę informacje w raporcie o błędzie.
 7. Wyślij spakowany folder profilu na adres e-mail zgłoszonego błędu.

Ważna uwaga: zapewniamy, że wykorzystamy przesłane pliki tylko w celu odtworzenia zamrożenia. Aby chronić swoją prywatność, możesz usunąć pliki zawierające dane poufne. Jednak jeśli usunięcie tych plików powoduje rozwiązanie problemu, nie będziemy w stanie go odtworzyć i usunąć błędu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Oświadczenie o zachowaniu poufności. Pliki zawierające dane poufne:

DanePlik
Folder historiiVPS
Zakładkibookmarks.adr
Kontaktycontacts.adr
Notatkinotes.adr
Wyszukiwarkisearch.ini
Szybkie wybieraniespeeddial.ini
Dane menedżera hasełwand.dat
Historiaglobal_history.dat
Historia wpisanych adresówtyped_history.xml

Podobne tematy

Zobacz też: Forum Opery i Jak przesyłać dobre zgłoszenia błędów.