Pomoc Opery

Certyfikaty bezpieczeństwa

Certyfikaty służą do weryfikacji bezpieczeństwa witryn WWW. W większości przypadków certyfikaty są ważne i możesz bezpiecznie kontynuować swoje transakcje. Jeśli wystąpią jakieś wątpliwości dotyczące certyfikatu, Opera wyświetli okno z ostrzeżeniem, tak jak to opisano w sekcji Ostrzeżenia dotyczące certyfikatów.

Ostrzeżenia dotyczące certyfikatów

Jeżeli certyfikat wzbudza jakiekolwiek wątpliwości, Opera wyświetli odpowiednie ostrzeżenie. Możesz w takim wypadku zaakceptować lub odrzucić certyfikat, jednak w przypadku jego akceptacji nie ma pewnej gwarancji bezpieczeństwa nawiązanego połączenia.

Ważność certyfikatu serwera wygasła
Certyfikaty, podobnie jak karty kredytowe, mają określoną datę ważności i muszą być regularnie odnawiane przez obsługę serwisu WWW.
Zaakceptowanie certyfikatu, którego ważność wygasła, nie musi oznaczać zmniejszenia bezpieczeństwa. Powinieneś jednak wziąć pod uwagę swoje zaufanie do określonej witryny oraz czas, jaki upłynął od wygaśnięcia certyfikatu.
Nieprawidłowa nazwa certyfikatu
Certyfikaty wystawiane przez ośrodki certyfikacji są zatwierdzane do użytku przez jeden serwis. Serwisy WWW nie mogą pożyczać sobie nawzajem certyfikatów, gdyż byłoby to niezgodne z koncepcją certyfikatów.
Nie zaleca się akceptowania certyfikatów należących do innych serwisów.
Nie odnaleziono wystawcy certyfikatu
Certyfikaty są podpisywane przez ośrodki certyfikacji. Na przykład bezpieczna wersja witryny Uniwersytetu w Oslo jest autoryzowana przez organizację Thawte.
Jeżeli wystawca certyfikatu nie zostanie odnaleziony na Twojej liście ośrodków certyfikacji, nie powinieneś akceptować tego certyfikatu, jeśli nie masz pełnego zaufania do odwiedzanej witryny.
Niektóre certyfikaty są podpisywane przez same siebie, tzn. wystawiane są przez obsługę witryny, a nie przez ośrodek certyfikacji. Jeżeli taki certyfikat został np. wystawiony przez Twojego pracodawcę, możesz go uznać za bezpieczny.
Jeżeli jesteś pewien, że wystawca certyfikatu jest godny zaufania i chcesz, aby wszystkie witryny poświadczane przez tego wystawcę były uznawane za bezpieczne, zainstaluj certyfikat i dodaj jego wystawcę do listy ośrodków certyfikacji.

Porada: aby dowiedzieć się, jak wyświetlić listę ośrodków certyfikacji, zobacz Zarządzanie certyfikatami.

Zarządzanie certyfikatami

Aby przejrzeć zainstalowane certyfikaty, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Bezpieczeństwo i wybierz Zarządzaj certyfikatami.

Prywatne
Certyfikaty klienckie identyfikują użytkownika podczas przeprowadzania operacji na bezpiecznych witrynach WWW.
Ośrodki certyfikacji
Ośrodki certyfikacji uwierzytelniają tożsamość witryn WWW.
Pośredniczące
Pośredniczące ośrodki certyfikacji uwierzytelniają tożsamość witryn WWW.
Zaakceptowane
Użytkownik może zaakceptować certyfikaty z problemami dotyczącymi zabezpieczeń.
Odrzucone
Użytkownik może odrzucić certyfikaty z problemami dotyczącymi zabezpieczeń.

Ustawianie hasła głównego

Certyfikaty klienckie, nazywane również certyfikatami prywatnymi, przekazywane są użytkownikom przez banki oraz inne organizacje posiadające zabezpieczone witryny, w celu umożliwienia identyfikacji użytkowników. Ponieważ certyfikaty klienckie przechowywane w komputerach użytkowników mają uwierzytelniać ich tożsamość, Opera wymaga, aby były one chronione poprzez ustawienie hasła głównego.

Po zainstalowaniu pierwszego certyfikatu klienckiego zostanie wyświetlona prośba o ustawienie hasła głównego. Ustalone hasło powinno być niemożliwe do odgadnięcia i nie należy go nikomu ujawniać. Przed użyciem certyfikatu klienckiego Opera wyświetli prośbę o podanie hasła głównego.

Aby zmienić hasło główne lub ustawić je nawet wówczas, gdy nie zainstalowano żadnych certyfikatów klienckich, naciśnij przycisk „Ustaw hasło główne”. Za pomocą hasła głównego można również chronić zapisane hasła.

Pytanie a hasło

Po ustawieniu hasła głównego można określić, w jakich okolicznościach ma być ono podawane przez użytkownika. W domyślnej konfiguracji ustawiona jest opcja „Zawsze, gdy wymagane”, co oznacza, że żądanie hasła nastąpi przy każdej próbie użycia certyfikatu klienckiego i (w przypadku zaznaczonej opcji „Chroń zapisane hasła za pomocą hasła głównego”) za każdym razem, gdy potrzebne jest zapisane hasło.

Podobne tematy

Zobacz też: Prywatność i bezpieczeństwo w Operze