Pomoc Opery

Zakładki

Wraz z Operą instalowany jest niewielki zestaw zakładek. Możesz dodawać nowe zakładki i dowolnie je porządkować.

Porady:

Dostęp do zakładek

Zakładki dostępne są na panelu zakładek, bezpośrednio z poziomu menu „Zakładki” oraz w oknie menedżera zakładek (Zakładki > Zarządzaj zakładkami).

Porada. Do najczęściej używanych zakładek dodaj krótkie nazwy. Na przykład serwisowi z programem telewizyjnym przypisz krótką nazwę „tv”. Aby szybko dotrzeć do programu telewizyjnego, wpisz „tv” w polu adresu i naciśnij Enter.

Zarządzanie zakładkami

Czynność Jak ją wykonać
Dodaj zakładkę do bieżącej strony WWW Przeciągnij ikonę strony z paska adresu na panel zakładek lub naciśnij Ctrl+D)
Otwórz zakładkę na aktywnej karcie Kliknij zakładkę
Otwórz zakładkę na nowej karcie Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij dwukrotnie zakładkę lub kliknij zakładkę środkowym przyciskiem myszy
Otwórz zakładkę w tle Przytrzymaj klawisze Ctrl+Shift i kliknij dwukrotnie zakładkę
Ułatw dostęp do zakładki Przeciągnij zakładkę lub ikonę strony na dowolny pasek narzędzi
Znajdź zakładkę Wpisz wyszukiwany tekst w polu „Szybkie wyszukiwanie”
Utwórz folder, aby uporządkować zakładki Kliknij strzałkę przycisku „Dodaj” i wybierz polecenie „Nowy folder”
Otwórz wszystkie zakładki znajdujące się w wybranym folderze Przeciągnij folder zakładek na przestrzeń roboczą Opery
Przenieś zakładkę lub folder w inne miejsce Użyj techniki „przeciągnij i upuść”
Posortuj zakładki Wybierz polecenie Zakładki > Zarządzaj zakładkami, a następnie kliknij przycisk „Widok” i wybierz odpowiednią opcję
Otwórz szybko zakładkę Naciśnij Shift+F2 i zacznij wprowadzać krótką nazwę
Zarządzaj zakładkami Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+B

Właściwości zakładek

Naciśnij klawisze Alt+Enter, aby:

Pasek zakładek

Umieszczaj ulubione zakładki, foldery zakładek oraz pola wyszukiwarek internetowych na pasku zakładek, aby mieć do nich szybszy i łatwiejszy dostęp. Uwaga: pasek zakładek zastąpił pasek osobisty, który był dostępny w wersjach starszych niż Opera 11.

W domyślnej konfiguracji ten pasek jest wyłączony.

Włączanie i wyłączanie paska zakładek

Aby włączyć lub wyłączyć pasek zakładek, przejdź do Paski narzędzi i zaznacz lub odznacz go na liście.

Korzystanie z paska zakładek

Przeciągaj zakładki i foldery z panelu zakładek, odnośników, uchwytów kart i bookmarkletów bezpośrednio na pasek zakładek. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy zakładkę na panelu zakładek , wybrać „Właściwości” i zaznaczyć opcję „Pokaż na pasku zakładek”.

Aby dodać pole wyszukiwania, należy wybrać je z menu kontekstowego paska zakładek.

Podobne tematy