Pomoc Opery

BitTorrent

Protokół BitTorrent służy do dystrybucji plików na zasadzie P2P (równy z równym, ang. peer-to-peer). Daje to możliwość pobierania dużych plików bez zbytniego obciążania łączy udostępniających je serwerów, gdyż pliki pobierane są zarówno z serwera, jak i od innych użytkowników. Obsługa protokołu BitTorrent jest wbudowana w Operę.

Od strony użytkownika działanie BitTorrent może wydawać się podobne do zwykłego pobierania plików. Transfery opierają się jednak na wszystkich użytkownikach, będących jednocześnie odbiorcami i dystrybutorami plików .torrent. Pobierając archiwum BitTorrent użytkownik jednocześnie pomaga w jego redystrybucji do innych użytkowników. Nie jest możliwe pobieranie plików bez jednoczesnego ich udostępniania. Można jednak ustalić limity szybkości pobierania i wysyłania danych.

Uwaga: w domyślnej konfiguracji obsługa protokołu BitTorrent jest włączona. Można ją jednak wyłączyć – zobacz Wyłączanie obsługi BitTorrent. Aby dowiedzieć się więcej o wyłączaniu obsługi BitTorrent na poziomie systemu operacyjnego, zapoznaj się z artykułem System Administrator's Handbook.

Korzystanie z BitTorrent

Aby pobrać plik za pomocą BitTorrent:

 1. Kliknij odnośnik .torrent.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik. Możesz tu również zmienić ustawienia klienta BitTorrent.
 3. Kliknij „Tak”, aby rozpocząć pobieranie.
 4. Pobrane na dysk fragmenty archiwum są udostępniane innym użytkownikom BitTorrent, nazywanym wymieniającymi (ang. peer). Im więcej wymieniających bierze udział w dystrybucji pliku, tym jego pobieranie jest szybsze. Udostępnianie plików jest aktywne nawet po zakończeniu ich pobierania.
 5. Aby zatrzymać udostępnianie, zatrzymaj transfer plików lub zamknij Operę.

Ostrzeżenia

Podczas pierwszej próby skorzystania z klienta BitTorrent, system operacyjny lub zapora ogniowa może wyświetlić ostrzeżenie o zablokowaniu Opery. Będzie to spowodowane tym, że Opera podejmie próbę otwarcia portu niezbędnego do udostępniania plików, a zapora ogniowa nie pozwoli na otwarcie portu bez wiedzy użytkownika. Jeśli tak się stanie, po prostu odblokuj Operę.

Jeśli stwierdzisz, że BitTorrent nie działa, zapoznaj się z sekcją Port nasłuchowy i testowanie.

Włączanie obsługi BitTorrent

W domyślnej konfiguracji wbudowany w Operę klient BitTorrent jest włączony. Jeśli go wyłączyłeś i chcesz go ponownie włączyć:

 1. Kliknij ten link lub skopiuj go i wklej w polu adresu: opera:config#BitTorrent|Enable
 2. Zaznacz pole wyboru „Enable”.
 3. Kliknij przycisk „Zapisz”. Aby zmiany zostały zastosowane, zamknij i uruchom ponownie przeglądarkę.

Wyłączanie obsługi BitTorrent

Aby wyłączyć wbudowanego w Operę klienta BitTorrent:

 1. Kliknij ten link lub skopiuj go i wklej w polu adresu: opera:config#BitTorrent|Enable
 2. Odznacz pole wyboru „Enable”
 3. Kliknij przycisk „Zapisz”. Aby zmiany zostały zastosowane, zamknij i uruchom ponownie przeglądarkę.

Korzystanie z innych klientów BitTorrent

Jeśli nie chcesz wyłączać wbudowanego w Operę klienta BitTorrent, ale chcesz korzystać z innego klienta:

 1. Przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Pobieranie
 2. Odznacz opcję „Ukryj typy plików obsługiwane przez Operę”.
 3. W polu wyszukiwania wpisz „torrent”.
 4. Kliknij dwukrotnie wiersz:
  application/x-bittorrent torrent

W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz jedną z opcji:

Wykonanie powyższych czynności nie wyłączy wbudowanego w Operę klienta BitTorrent – pliki torrentów zostaną powiązane z wybranym klientem BitTorrent.

Zmiana ustawień BitTorrent

Ustawienia BitTorrent dostępne są z poziomu okna dialogowego wyświetlanego po rozpoczęciu pobierania torrentu.

Można określić maksymalną szybkość pobierania oraz maksymalną szybkość wysyłania danych. Jeśli automatyczne ograniczanie pasma (włączone domyślnie) powoduje zbyt duże obciążenie łącza, ustawienia te należy dostosować do własnych potrzeb.

Port nasłuchowy i testowanie

Twój komputer może nie być skonfigurowany do udostępniania plików BitTorrent. Aby to sprawdzić:

 1. W oknie ustawień BitTorrent kliknij przycisk „Testuj” znajdujący się obok pola „Port nasłuchowy”, aby sprawdzić, czy bieżąca konfiguracja jest prawidłowa.
 2. Jeśli test zakończy się niepowodzeniem:
  • Zmień numer portu na którym mają być nasłuchiwane połączenia przychodzące.
  • Sprawdź, czy porty używane do wymiany plików za pomocą protokołu BitTorrent nie są zablokowane przez dostawcę usług internetowych lub administratora systemu.
  • Zmień ustawienia routera lub zapory ogniowej (firewalla), aby zezwolić na korzystanie z określonego portu przez połączenia przychodzące BitTorrent.

Zobacz też: BitTorrent w Wikipedii