Pomoc Opery

ActiveX i VBScript w Operze

Przeglądarka Opera nie ma wbudowanej obsługi technologii ActiveX i języka skryptowego VBScript (dostępnych tylko w systemach Microsoft Windows).

Opera obsługuje jednak wtyczki zgodne z Netscape, które mogą udostępniać możliwości podobne do tych oferowanych przez większość kontrolek ActiveX. Java, będąca najczęściej stosowanym językiem do tworzenia programów osadzanych w stronach WWW, jest również obsługiwana (jeśli w systemie zainstalowane jest środowisko JRE). Opera obsługuje też język JavaScript, który jest najpowszechniej stosowanym językiem skryptowym do tworzenia witryn internetowych, wybieranym zwykle zamiast języka VBScript. W przeciwieństwie do ActiveX i VBScript, wszystkie te technologie są dostępne na wielu platformach.

Uruchamianie kontrolek ActiveX za pomocą wtyczek Netscape

MeadCo jest producentem wtyczki Neptune udostępniającej kontrolkę WebBrowser firmy Microsoft.

Oznacza to, że w Operze można uruchamiać silnik przeglądarki Internet Explorer, co w efekcie daje możliwość ładowania i uruchamiania komponentów AciveX.

Działa to jednak tylko w systemach Windows i należy zachowywać takie same środki ostrożności, jak w przypadku korzystania z komponentów ActiveX w przeglądarce Internet Explorer. Używanie wtyczki Neptune w Operze nie różni się niczym od uruchamiania przeglądarki Internet Explorer w oknie Opery.

Wtyczka Neptune jest darmowa, jednak mimo tego, że działa w Operze prawidłowo, nie udzielamy dla niej oficjalnego wsparcia. Jeśli potrzebujesz szerszych informacji, zadaj pytanie na forum My Opera.

  1. Pobierz program z http://www.meadco.com/neptune/download/.
  2. Zamknij Operę.
  3. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby uruchomić kreatora instalacji. Aby zainstalować program, postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.
  4. W folderze wtyczek Internet Explorera (zwykle jest to C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\) znajdź plik „npmeadax.dll” i skopiuj go do folderu wtyczek Opery (w typowej instalacji: C:\Program Files\Opera\Program\Plugins).
  5. Uruchom Operę. Opera odnajdzie plik „npmeadax.dll” i powiąże go z typem MIME application/x-meadco-neptune-ax, który jest używany jest do odwoływania do kontrolki WebBrowser przez wtyczkę Neptune.

W domyślnej konfiguracji, wtyczka Neptune będzieodwoływać się do komponentów ActiveX przesyłanych z typem MIME application/x-meadco-neptune-ax. Jeśli strona internetowa używa tego typu MIME dla zawartości wtyczki, Opera będzie wykorzystywać wtyczkę Neptune bez dodatkowych działań użytkownika. Jednak większość komponentów ActiveX wysyłana jest z typem MIME application/x-oleobject.

Aby otworzyć typowy komponent ActiveX w Operze, należy skonfigurować ją tak, by ładowała go za pomocą wtyczki Neptune, która z kolei otworzy go w kontrolce Microsoft WebBrowser, uaktywniając w ten sposób ActiveX.

Możesz dodać do Opery przycisk „Wyświetl w IE” otwierający bieżącą stronę na nowej karcie za pomocą wtyczki Neptune: kliknij dodaj przycisk „Wyświetl w IE”. Po dodaniu przycisku możesz go znaleźć w Wygląd > Przyciski > Moje przyciski i przenieść w wybrane miejsce na pasku narzędzi.