Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Skórki
 21. Skróty klawiaturowe
 22. Mysz
 23. Funkcje głosowe
 24. Poczta i grupy dyskusyjne
 25. Kanały informacyjne
 26. Czat
 27. Okna dialogowe
 28. Automatyczna aktualizacja
 29. Tworzenie kopii zapasowej

Opera Turbo

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Czym jest Opera Turbo?

Opera Turbo jest bezpłatną usługą przyspieszającą przeglądanie w wolnych sieciach. W najlepszym przypadku powoduje, że korzystanie z połączeń wdzwanianych (dial-up) przypomina pracę na łączach szerokopasmowych. Jeśli szybkość połączenia jest zmienna lub niepewna, opcja automatycznego włączania pozwala Operze decydować, czy korzystanie z funkcji Opera Turbo przyniesie korzyści i podjąć odpowiednią akcję.

Obejrzyj film wprowadzający Speed up slow connections with Opera Turbo (Przyspiesz wolne łącza za pomocą Opera Turbo).

Jak włączyć korzystanie z usługi Opera Turbo?

Aby rozpocząć korzystanie z Opera Turbo, znajdź ikonę Opera Turbo dostępną w lewym dolnym rogu ekranu, na lewo od paska stanu. Najedź nad nią kursorem myszy - zostanie wyświetlona informacja: „Opera Turbo wyłączona”. Kliknij ikonę, aby aktywować funkcję Opera Turbo. Ikona zmieni swój kolor na zielony , a po każdym wczytaniu strony wyświetlana będzie informacja o oszczędnościach w ilości pobieranych danych.

Jak wyłączyć korzystanie z usługi Opera Turbo?

Jeśli Opera Turbo jest włączona, kliknięcie ikony w lewym dolnym rogu ekranu spowoduje jej wyłączenie. Zamiast ciągłego włączania i wyłączania funkcji Opera Turbo, możesz wybrać ustawienie „Włączaj automatycznie”.

Jak zmienić ustawienia Opera Turbo?

Aby skonfigurować działanie funkcji Opera Turbo, kliknij strzałkę znajdującą się obok ikony i wybierz „Konfiguruj”. Dostępne są trzy opcje:

Włączaj automatycznie
Włącza funkcję Opera Turbo tylko po wykryciu wolnego łącza
Włączona
Zapewnia optymalizację i szybsze ładowanie stron w przypadku wolnych łączy
Wyłączona
Powoduje normalne ładowanie stron, bez użycia Opera Turbo (jest to ustawienie domyślne)

Jeśli masz wątpliwości, wybierz opcję „Włączaj automatycznie”. Opcje Opera Turbo dostępne są również na karcie „Strony WWW” okna preferencji.

Powiadomienia o szybkości łącza można wyłączyć odznaczając opcję „Wyświetlaj powiadomienia o szybkości łącza”.

Jak działa Opera Turbo?

Od strony technicznej usługa Opera Turbo jest serwerem pośredniczącym (proxy) kompresującym strony WWW. Możliwe jest osiągnięcie współczynnika kompresji o wartości dochodzącej do 80 %, co częściowo odbywa się kosztem zmniejszenia jakości obrazków. Jeśli chcesz wyświetlić nieskompresowaną wersję obrazka, kliknij go prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz „Wczytaj obrazek w pełnej jakości”.