Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Skórki
 21. Skróty klawiaturowe
 22. Mysz
 23. Funkcje głosowe
 24. Poczta i grupy dyskusyjne
 25. Kanały informacyjne
 26. Czat
 27. Okna dialogowe
 28. Automatyczna aktualizacja
 29. Tworzenie kopii zapasowej

Szybkie wybieranie

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Wprowadzenie

Funkcja szybkiego wybierania umożliwia szybki dostęp do ulubionych stron WWW. Po otwarciu nowej karty Opera wyświetla zestaw miniatur reprezentujących adresy WWW. Aby otworzyć stronę, kliknij odpowiednią miniaturę lub wybierz skrót klawiaturowy Ctrl + [1-9].

Obejrzyj film wprowadzający.

Porada: korzystając z usługi Opera Link możesz synchronizować elementy szybkiego wybierania na wszystkich swoich komputerach i wszystkich innych urządzeniach z zainstalowaną Operą..

Jak dodać element strony szybkiego wybierania?

Aby zapisać adres WWW jako element szybkiego wybierania, kliknij przycisk [+]. Zostanie wyświetlone okno z sugestiami, w skład których wchodzą często odwiedzane oraz otwarte strony. Możesz wybrać stronę z listy lub wpisać ręcznie dowolny adres. Korzystając z techniki „przeciągnij i upuść” możesz przenosić adresy z zakładek, paneli oraz dowolnych innych elementów interfejsu użytkownika zawierających adresy WWW. Aby dodać nowy adres, upuść go na przycisk [+].

Jak usunąć element strony szybkiego wybierania?

Aby usunąć element szybkiego wybierania, kliknij krzyżyk wyświetlany w prawym dolnym rogu miniatury.

Jak zmienić kolejność elementów?

Aby zmienić kolejność elementów, skorzystaj z techniki „przeciągnij i upuść”. Jeśli upuścisz przenoszony element na zajęty prostokąt, elementy zostaną zamienione miejscami. Jeśli na zajęty prostokąt przeniesiesz adres spoza strony szybkiego wybierania, stary element zostanie zastąpiony nowym.

Jak zmienić ustawienia?

W domyślnej konfiguracji strona szybkiego wybierania dopasowywana jest dynamicznie - liczba kolumn i powiększenie miniatur zależą od liczby elementów. Wraz ze wzrostem liczby elementów, zwiększa się liczba kolumn, a miniatury stają się mniejsze. Aby skonfigurować stronę szybkiego wybierania:

 1. Kliknij przycisk „Konfiguruj...” dostępny w prawym górnym rogu strony szybkiego wybierania.
 2. Aby zmienić tło, zaznacz opcję „Mój obrazek tła”, określ sposób pozycjonowania obrazka („Dopasuj”, „Do środka”, „Rozciągnij” lub „Sąsiadująco”) i wybierz obrazek, który ma być wyświetlany.
 3. Aby zmienić liczbę kolumn, wybierz odpowiednią wartość z listy „Liczba kolumn”.
 4. Aby ustalić stałe powiększenie miniatur, ustaw opcję „Ustal powiększenie” na „Ręcznie” i wybierz odpowiednie powiększenie za pomocą suwaka „Powiększenie”.
 5. Aby ukryć przycisk [+] strony szybkiego wybierania, zaznacz opcję „Ukryj przycisk [+] na stronie szybkiego wybierania”. Gdy przycisk [+] jest ukryty, w menu kontekstowym strony szybkiego wybierania dostępne jest polecenie „Dodaj nowy element”.