Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Skórki
 21. Skróty klawiaturowe
 22. Mysz
 23. Funkcje głosowe
 24. Poczta i grupy dyskusyjne
 25. Kanały informacyjne
 26. Czat
 27. Okna dialogowe
 28. Automatyczna aktualizacja
 29. Tworzenie kopii zapasowej

Mysz i klawiatura

Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Mysz i klawiatura

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Gdy tylko nauczysz się korzystania ze skrótów klawiaturowych oraz gestów myszy, ułatwią one szybkie i elastyczne korzystanie z Opery.

W tym dokumencie opisano jak edytować konfiguracje myszy i klawiatury w Operze.

Zmiana konfiguracji

Aby zmienić domyślną konfigurację myszy lub klawiatury:

 1. Wybierz konfigurację, którą chcesz zmodyfikować i kliknij „Edytuj”.
 2. Korzystając z pola szybkiego wyszukiwania lub klikając listę poleceń znajdź polecenie, które chcesz zmodyfikować.
 3. Kliknij „Właściwości” i wprowadź sekwencję ruchów myszy, która ma zostać skojarzona z wybranym zdarzeniem.

Konfiguracja myszy

Jeżeli nie używasz gestów myszy, możesz je całkowicie wyłączyć, aby uniknąć przypadkowego wywoływania różnych zdarzeń. Jeżeli jesteś osobą leworęczną, możesz włączyć leworęczną obsługę gestów „wstecz” i „dalej”.

Okno opcji środkowego przycisku myszy umożliwia skonfigurowanie zachowania Opery po kliknięciu środkowym przyciskiem myszy lub rozpoczęciu przewijania rolką. Domyślnym działaniem jest otwieranie klikniętych odnośników w tle.

Konfiguracja klawiatury

W Operze 9.5 znacząco zmieniono domyślną konfigurację skrótów klawiaturowych (o nazwie „Opera standard”), eliminując np. większość skrótów jednoklawiszowych. Wybierz konfigurację „Opera 9.2 compatible”, aby przywrócić konfigurację dostępną w Operze 9.2. Kompromisowym rozwiązaniem może być zaznaczenie opcji „Włącz skróty jednoklawiszowe”, uaktywniającej niektóre najpopularniejsze jednoklawiszowe skróty klawiaturowe.

Dowiedz się więcej