Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Mowa

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Ustawienia podstawowe

Możesz dostosować następujące ustawienia funkcji głosowych:

Uwaga: włączenie opcji ciągłej gotowości do rozpoznawania mowy (bez konieczności aktywacji klawiszem) spowoduje znaczne wydłużenie czasu reakcji Opery.

Możesz zmodyfikować konfigurację funkcji głosowych oraz hasło kluczowe poprzedzające polecenia sterujące interfejsem użytkownika. Domyślnym hasłem kluczowym jest słowo „Opera”. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi dla konfiguracji myszy i klawiatury.

Ustawienia dodatkowe

Kliknij przycisk „Szczegóły”, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Dowiedz się więcej