Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Funkcje głosowe

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Wprowadzenie

Dzięki funkcjom głosowym możliwe jest sterowanie przeglądarką za pomocą głosu oraz generowanie mowy z tekstu umieszczonego na stronach WWW.

Obecnie funkcje głosowe dostępne są tylko dla języka angielskiego i działają na platformie Windows.

Wymagania

Komputer musi działać pod kontrolą systemu Windows 2000 lub XP. Musi również być wyposażony w kartę dźwiękową z prawidłowo podłączonymi głośnikami i mikrofonem (lub zestawem słuchawkowo-mikrofonowym).

Uwaga:

"Rozmowa" z Operą

Za pomocą głosu (podobnie jak np. za pomocą myszy lub klawiatury) możesz sterować interfejsem użytkownika Opery.

 1. Aby włączyć opcję obsługi funkcji głosowych, naciśnij Ctrl+F12 lub przejdź do Ustawienia > Preferencje, aby otworzyć okno preferencji.
 2. Po włączeniu obsługi funkcji głosowych zostaniesz zapytany, czy chcesz pobrać i zainstalować biblioteki funkcji głosowych. Odpowiedz twierdząco, a Opera wykona pozostałe czynności automatycznie.
 3. Otwórz dowolną stronę WWW lub pozostaw otwartą stronę, którą przeglądasz.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Mowa" dostępny na głównym pasku widoku.
 5. Powiedz do mikrofonu "Opera reload page" i puść przycisk "Mowa".

Po kilku próbach różnych sposobów wymowy będziesz mógł wydawać polecenia głosowe, które będą wykonywane przez Operę. Np. aby usłyszeć zaznaczony fragment tekstu strony WWW, kliknij przycisk "Mowa" i powiedz "Opera speak".

Uwaga: zamiast przycisku "Mowa" dostępnego na pasku widoku możesz używać klawisza Scroll Lock.

"Rozmowa" ze stroną WWW

Opera z włączoną obsługą funkcji głosowych umożliwia komunikację z serwisami oraz stronami WWW za pomocą głosu i słuchu.

Uwaga: każde polecenie głosowe sterujące interfejsem użytkownika Opery musi być poprzedzone słowem "Opera". Jest to niezbędne dla uniknięcia konfliktów z poleceniami używanymi przez obsługujące funkcje głosowe strony WWW.

Polecenia głosowe

Pamiętaj o konieczności rozpoczynania każdego polecenia słowem "Opera". Oto podstawowe polecenia głosowe:

Czytanie

Polecenie Czynność
Speak Czytaj zaznaczony tekst
Read Zaznacz pierwszy lub następny blok tekstu na stronie i przeczytaj go
Page address Przeczytaj adres URL bieżącej strony
Link address Przeczytaj adres URL aktywnego odnośnika
Clipboard content Przeczytaj zawartość schowka

Ogólne

Polecenie Czynność
Voice commands Wyświetl listę domyślnych poleceń głosowych (czyli tę listę)
Voice help Otwórz stronę pomocy funkcji głosowych (czyli tę stronę)
Help Otwórz stronę startową plików pomocy Opery
Back/Forward Przejdź do poprzedniej lub następnej strony
Fast forward Analizuj stronę i przejdź do następnej najbardziej prawdopodobnej
Rewind Powróć do poprzedniej witryny lub pierwszej strony bieżącej witryny
Home Przejdź do strony głównej zdefiniowanej przez użytkownika
Reload page Odśwież bieżącą stronę
Reload all Odśwież wszystkie otwarte strony
Stop loading Przerwij pobieranie bieżącego dokumentu
Log in Zaloguj za pomocą menedżera haseł
Full screen Uruchom lub zakończ tryb pełnoekranowy
Small screen Włącz symulację urządzenia przenośnego lub powróć do zwykłego trybu wyświetlania
Next/previous page Przełącz na następną lub poprzednią otwartą kartę
Paste and go Wklej adres znajdujący się w schowku i otwórz stronę
Duplicate page Utwórz kopię aktywnej karty (powiel)
New page Otwórz nową kartę z pustą stroną
Close page/all Zamknij bieżącą lub wszystkie karty
Close other Zamknij wszystkie otwarte strony oprócz bieżącej
Reopen page Otwórz ponownie ostatnio zamkniętą kartę
Quit application Zamknij Operę
Zoom in/out Zwiększ lub zmniejsz powiększenie widoku strony
Zoom normal Przywróć oryginalne powiększenie (100%)

Nawigacja po stronie

Polecenie Czynność
Page start/end Przejdź do początku lub końca strony
Page up/down/left/right Przewiń stronę o jeden ekran do góry, w dół, w lewo lub w prawo
Scroll up/down/left/right Przewiń stronę do góry, w dół, w lewo lub w prawo
Move up/down/left/right Przejdź do sąsiedniego elementu strony
Next/previous link Przejdź do następnego lub poprzedniego odnośnika na stronie
Open link Otwórz odnośnik
Next/previous heading Przejdź do następnego lub poprzedniego nagłówka
Next/previous element Przejdź do następnego lub poprzedniego elementu
Toggle images Przełącz sposób obsługi obrazków
Toggle mode Przełącz pomiędzy "trybem autorskim" a "trybem użytkownika"
Next/previous widget Przejdź do następnego lub poprzedniego elementu formularza
Next/previous radio Przejdź do następnego lub poprzedniego pola wyboru opcji
Click Kliknij wybrany przycisk
Check Zaznacz lub odznacz element (np. pole wyboru opcji)

Panele

Polecenie Czynność
Compose Utwórz nową wiadomość
Check mail Sprawdź, czy są nowe wiadomości
Show bookmarks/mail/links Wyświetl panel zakładek, poczty lub odnośników
Show messages Wyświetl wiadomości z wybranego widoku
Next/previous Przejdź do następnego lub poprzedniego elementu na panelu
Open link Otwórz wybrany odnośnik
Open link in new Otwórz wybrany odnośnik na nowej karcie

Widok wiadomości

Polecenie Czynność
Next/previous message Przejdź do następnej lub poprzedniej wiadomości na liście
Reply to message/all Wyślij odpowiedź do nadawcy lub do wszystkich odbiorców oraz nadawcy
Mark as read/unread Oznacz bieżącą wiadomość jako przeczytaną lub nieprzeczytaną
Open message Kontynuuj edycję wiadomości lub otwórz wiadomość (zależnie od aktywnego widoku)
Forward message Przekaż bieżącą wiadomość

Dowiedz się więcej

Rozmawiaj z Operą - przewodnik po Operze z funkcjami głosowymi (po angielsku).