Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Opera Unite

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Wprowadzenie

Opera Unite jest technologią zmieniającą twoją przeglądarkę w osobisty serwer WWW. To zmienia wszystko - z widza stajesz się uczestnikiem Internetu! Dzięki Opera Unite twoja przeglądarka jest zarówno klientem, jak i serwerem. Jesteś gościem, ale jednocześnie twój komputer jest hostem. Otrzymujesz treści internetowe, ale również je dostarczasz. I wciąż sprawujesz nad wszystkim kontrolę - twoje dane pozostają w twoim komputerze i sam decydujesz, z kim się nimi podzielisz.

Aby uprościć zarządzanie serwerem WWW i udostępnić użyteczne funkcje, w skład serwera Opera Unite wchodzi wiele aplikacji. W domyślnej konfiguracji instalowane są następujące aplikacje:

File Sharing (Współdzielenie plików)
Daje użytkownikom innych komputerów dostęp do twoich plików
Fridge (Lodówka)
Miejsce na notatki
Media Player (Odtwarzacz)
Strumieniuje twoją muzyką
Messenger (Komunikator)
Umożliwia komunikację z twoimi znajomymi z My Opera
Photo Sharing (Współdzielenie zdjęć)
Udostępnia twoje zdjęcia jako galerię lub pokaz slajdów
Web Server (Serwer WWW)
Wyświetla twoje strony WWW

Więcej aplikacji można znaleźć pod adresem http://unite.opera.com/.

Aby korzystać z Opera Unite, musisz posiadać konto Opery. Nazwa użytkownika i hasło twojego konta Opery mogą być również używane do logowania w serwisie społecznościowym My Opera i na witrynie dla deweloperów Dev.Opera oraz do korzystania z usługi Opera Link.

Uwaga: aplikacje Opera Unite udostępniane są za pośrednictwem Opery, a dane przechowywane są w twoim komputerze. Jeśli zamkniesz Operę lub wyłączysz swój komputer - twoje aplikacje będą niedostępne.

Jak włączyć serwer Opera Unite

Aby włączyć serwer Opera Unite, wykonaj następujące czynności:

 1. Z menu głównego wybierz Opera Unite > Włącz Opera Unite lub kliknij ikonę Opera Unite dostępną na pasku stanu w lewym dolnym rogu okna przeglądarki i wybierz „Włącz Opera Unite”.
 2. Kreator pomoże ci w założeniu konta Opery. Jeśli posiadasz już konto Opery, kliknij przycisk „Mam już konto”.
 3. Podczas rejestracji wybierz „nazwę komputera”, aby serwer WWW dołączony do używanej kopii przeglądarki miał unikalną nazwę i był dostępny dla innych użytkowników. Adres serwera WWW ma postać: http://nazwakomputera.nazwauzytkownika.operaunite.com/, gdzie „nazwauzytkownika” jest nazwą użytkownika twojego konta Opery, a „nazwakomputera” - wybraną przez ciebie nazwą komputera.
 4. Kliknij przycisk „Ustawienia zaawansowane”, aby określić zakres widoczności aplikacji dla innych użytkowników.

W dowolnym momencie możesz wyłączyć serwer Opera Unite, co spowoduje zatrzymanie wszystkich aplikacji. Aby to zrobić, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Zarządzanie aplikacjami

Zarządzanie aplikacjami odbywa się z poziomu panelu Unite. Panel ten można otworzyć na wiele sposobów. Oto dwa z nich:

Aby uruchomić aplikację, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz aplikację na panelu Unite i kliknij przycisk „Uruchom”. Możesz też dwukrotnie kliknąć aplikację lub kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać „Uruchom”.
 2. Aplikacja wyświetli informacje o czynnościach, które należy wykonać. W przypadku aplikacji służących do dzielenia się treściami, określ folder na swoim dysku, w którym umieścisz współdzielone treści. Kliknij przycisk „Ustawienia zaawansowane”, aby określić zakres widoczności aplikacji dla innych użytkowników.
 3. Wygląd aplikacji zależy od jej powiązania z tobą. Domyślnie wyświetlany jest widok właściciela z widocznymi hasłami, które można zmieniać klikając odpowiedni element formularza. Aby zobaczyć aplikację w postaci, w jakiej widzą ją goście, kliknij odnośnik „Zobacz jako gość”.
 4. Nowouruchomione aplikacje służące do dzielenia się treściami są chronione hasłami. Aby aplikacja była otwarta i dostępna dla wszystkich, zaznacz opcję „Publiczna”.
 5. Informacje o aktywności uruchomionych aplikacji wyświetlane są na panelu Unite.

Aby zatrzymać aplikację, zaznacz ją na panelu Unite i kliknij przycisk „Zatrzymaj” lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz „Zatrzymaj”. Uwaga: wyłączenie serwera Opera Unite, zakończenie pracy Opery lub wyłączenie komputera spowoduje zatrzymanie wszystkich aplikacji.

Odwiedzanie aplikacji

Aby inni użytkownicy mogli odwiedzać twoje aplikacje, musisz podać im adres oraz hasło (jeśli aplikacja jest chroniona hasłem).

Do każdej uruchomionej aplikacji przydzielony jest unikalny adres WWW. W widoku właściciela adres WWW wyświetlany jest w prawej górnej części strony (poniżej tekstu „Współdzielenie”). Nieco poniżej wyświetlane jest hasło. Aby odwiedzać aplikacje Opera Unite, nie trzeba posiadać Opery - wystarczy dowolna, zgodna ze standardami, przeglądarka.

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z Opera Unite, zapoznaj się z następującymi dokumentami:

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia aplikacji, zapoznaj się z dokumentacją dostępną na stronie Dev.Opera: