Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Paski narzędzi

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Dostęp do najważniejszych funkcji Opery można uzyskać dzięki paskom narzędzi, na których znajdują się przyciski, pola edycyjne oraz rozwijalne pola wyboru.

W tym dokumencie opisano domyślną konfigurację pasków narzędzi. Paski narzędzi można szybko włączać i wyłączać za pomocą poleceń dostępnych w menu Ustawienia > Paski narzędzi. Więcej opcji, takich jak przywracanie domyślnych ustawień paska, dostępnych jest po kliknięciu paska narzędzi prawym przyciskiem myszy. Aby dodać elementy paska narzędzi lub zmienić jego położenie, z menu kontekstowego wybierz Dostosuj > Wygląd. Możesz też przejść do:

Pasek kart

Pasek kart umożliwia szybki dostęp do przeglądanych stron internetowych. Znajdują się na nim również przyciski ułatwiające zarządzanie kartami. Dzięki wyposażonemu w rozwijalne menu przyciskowi „Zamknięte karty” możesz ponownie otwierać zamknięte wcześniej karty oraz zablokowane wyskakujące okna.

Najprostszym sposobem aktywowania wybranej strony jest kliknięcie odpowiedniej karty na pasku kart. Do przełączania kart służą również klawisze Ctrl + Tab. Kolejność kart można zmieniać za pomocą techniki „przeciągnij i upuść”.

Porada: Aby dodać stronę do zakładek, przeciągnij kartę bezpośrednio na panel zakładek. Aby przeciągnąć ją na określony pasek narzędzi, podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu na kartach.

Pasek adresu

Na pasku adresu dostępne są najważniejsze przyciski związane z przeglądaniem WWW oraz pole adresu.

Ikona Element Opis
 • Wstecz
 • Dalej
Wyświetlają poprzednią i następną stronę historii
Przewiń dalej Analizuje stronę i przechodzi do najbardziej prawdopodobnej następnej strony
 1. Otwiera stronę określoną w nagłówku za pomocą link rel="next"
 2. Otwiera znajdujący się na stronie odnośnik o treści „Następna” lub podobnej
 3. Uruchamia pokaz slajdów, jeśli strona zawiera odnośniki do wielu obrazków
 4. Jeśli dla witryny zapamiętano wcześniej dane logowania w menedżerze haseł - automatycznie cię loguje
 • Zatrzymaj
 • Odśwież
Przerywa pobieranie lub pobiera najnowszą wersję strony
Główna Otwiera stronę główną przeglądarki
Menedżer haseł Automatycznie loguje na witrynach wykorzystując dane przechowywane przez menedżera haseł
Ikona strony Przeciągnij ikonę strony na panel „Zakładki” lub na pasek zakładek, aby utworzyć zakładkę
Pole adresu Wyświetla adres bieżącego dokumentu; możesz wprowadzić tutaj adres strony WWW lub wpisać dowolne słowo występujące na przeglądanej wcześniej stronie, aby aktywować pełne przeszukiwanie historii przeglądania. Możesz zmienić rozmiar tego pola przeciągając jego prawą krawędź.
Wskaźnik postępu Wyświetlany w prawej części pola adresu podczas ładowania strony
Wskaźnik zabezpieczeń Wyświetlany w polu adresu status zabezpieczeń bieżącego dokumentu. Kliknij ten element, aby uzyskać dodatkowe informacje o zabezpieczeniach.
Ikona RSS Wyświetlana wewnątrz pola adresu, jeżeli bieżąca strona zawiera prawidłowy odnośnik do kanału informacyjnego RSS lub Atom
Przycisk rozwijalnej listy adresów Umożliwia dostęp do ostatnio wpisanych adresów
Pole wyszukiwania Umożliwia bezpośrednie wyszukiwanie w sieci. Możesz zmienić rozmiar tego pola przeciągając jego prawą krawędź.
Przycisk rozwijalnej listy wyszukiwarek Umożliwia wybór wyszukiwarki internetowej

Wskaźnik postępu

Podczas ładowania strony wskaźnik postępu wyświetlany jest wewnątrz pola adresu.

Porada: Jeśli w schowku znajduje się adres internetowy, naciśnij Ctrl + Shift + V, aby przejść pod ten adres.

Pasek stanu

Na pasku stanu wyświetlane są informacje o wskazywanych kursorem myszy elementach stron WWW oraz interfejsu użytkownika.

Dopasuj do szerokości Ściska zawartość strony, aby wyeliminować poziome przewijanie
Wyświetlaj obrazki Przełącza sposób obsługi obrazków: wyświetlaj wszystkie, bez obrazków, wyświetlaj obrazki znajdujące się w pamięci podręcznej
Pole powiększenia Zwiększa lub zmniejsza powiększenie widoku strony

Pasek główny

W domyślnej konfiguracji pasek główny jest ukryty. Na pasku głównym dostępne są przede wszystkim przyciski umożliwiające obsługę dokumentów, takie jak zapis i drukowanie, oraz przyciski służące do rozmieszczania dokumentów w przestrzeni roboczej Opery.

Pasek zakładek

Pasek zakładek jest domyślnie wyłączony, ale można go łatwo włączyć przechodząc do Ustawienia > Paski narzędzi. Pasek ten zastępuje pasek osobisty, który był dostępny w wersjach Opery starszych od Opery 11.

Na pasku zakładek można umieszczać ulubione zakładki, foldery zakładek oraz pola wyszukiwarek internetowych, aby mieć do nich szybszy i łatwiejszy dostęp. Zakładki i foldery wyświetlane na panelu zakładek, odnośniki, karty i skryptozakładki można przeciągać bezpośrednio na pasek zakładek.

Aby dodać pole wyszukiwania, należy wybrać je z menu kontekstowego paska zakładek.

Na niektórych witrynach dostępne są specjalne odnośniki nawigacyjne ułatwiające poruszanie się po serwisie. Opera może wyświetlać te odnośniki w formie paska nawigacyjnego umieszczonego ponad zawartością strony.

Dostępność poszczególnych przycisków nawigacyjnych uzależniona jest od informacji umieszczonych w źródle strony. Pasek nawigacyjny nie jest włączony w domyślnej konfiguracji. Szczególnie użyteczną dla tego paska jest opcja „Pokazuj tylko wtedy, gdy potrzebny”, która powoduje ukrywanie paska, jeśli jest on pusty.

W domyślnej konfiguracji pasek startowy jest wyłączony. Wyświetlany jest on poniżej paska adresu, gdy pasek adresu jest aktywny.

Główna Przechodzi do strony głównej zdefiniowanej przez użytkownika
Top 10 Umożliwia dostęp do 10 najczęściej odwiedzanych adresów
Zakładki Umożliwia szybki dostęp do zakładek

Pasek widoku

W domyślnej konfiguracji pasek widoku jest wyłączony.

Znajdź na stronie Wyszukuje tekst w bieżącym dokumencie
Znajdź następny Wyszukuje następnego wystąpienia szukanego tekstu w dokumencie
Mowa Włącza oczekiwanie na polecenie głosowe
Dopasuj do szerokości Ściska zawartość strony, aby wyeliminować poziome przewijanie
Tryb wyświetlania Dostosowuje wygląd strony; umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy różnymi trybami wyświetlania
Wyświetlaj obrazki Przełącza sposób obsługi obrazków: wyświetlaj wszystkie, bez obrazków, wyświetlaj obrazki znajdujące się w pamięci podręcznej
Pole powiększenia Zwiększa lub zmniejsza powiększenie widoku strony