Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Karty

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Wprowadzenie

Otwarte strony WWW oraz widoki związane z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości dostępne są w postaci kart na pasku kart. Karty mogą być grupowane w stosach.

Kolejność kart na pasku kart można zmieniać przeciągając i upuszczając je w wybranym miejscu. Korzystając z menu kontekstowego kart można zmienić położenie paska kart.

Otwieranie kart

Aby otworzyć nową kartę, wybierz jedną z poniższych możliwości:

Aby otworzyć odnośnik na nowej karcie, wybierz jedną z poniższych możliwości:

Aby otworzyć odnośnik na nowej karcie w tle, wybierz jedną z poniższych możliwości:

Nowe karty otwierane ze stosu za pomocą menu kontekstowego odnośników umieszczane są na tym samym stosie.

Zamykanie kart

Aby zamknąć bieżącą kartę:

Aby odzyskać zamkniętą kartę, kliknij ikonę „Zamknięte karty” dostępną po prawej stronie paska kart i wybierz kartę. Nie można odzyskać zamkniętych kart prywatnych.

Stosy kart

W analogii do stert kartek na twoim biurku, umieszczanie kart na stosach pomaga w porządkowaniu kart poprzez umieszczania powiązanych kart w jednej grupie.

Aby utworzyć stos, przeciągnij kartę na dowolną inną kartę i upuść ją, gdy na karcie znajdującej się pod spodem pojawi się cień. Strzałka widoczna na prawo od karty oznacza, że utworzono stos. Kliknięcie strzałki rozwija lub zwija stos. Możesz też umieścić kursor myszy nad stosem, aby zobaczyć zestaw miniatur.

Aby rozdzielić stos kart lub zamknąć cały stos, kliknij stos prawym przyciskiem myszy i wybierz jedno z poleceń dostępnych w menu kontekstowym Stos kart.

Zobacz film Tab stacking in Opera 11 („Grupowanie kart w Operze 11”).

Karty z podglądem

Aby łatwiej rozpoznawać karty, możesz skorzystać z możliwości wyświetlania ich w postaci miniatur. Poniżej paska kart znajduje się uchwyt oznaczony trzema kropkami. Aby zwiększyć rozmiar kart i włączyć wyświetlanie miniatur, rozszerz pasek kart klikając uchwyt środkowym przyciskiem myszy lub klikając go dwukrotnie. Ponowne kliknięcie uchwytu środkowym przyciskiem myszy lub dwukrotne kliknięcie spowoduje zwinięcie paska i wyświetlanie kart w postaci tekstowej. Możesz również przeciągnąć uchwyt za pomocą myszy, aby dostosować rozmiar miniatur.

Jeśli nie chcesz, aby uchwyt i karty z podglądem były wyświetlane, możesz wyłączyć tę funkcję korzystając z jednego z poniższych sposobów:

Karty prywatne

Aby przeglądać sieć bez pozostawiania żadnych śladów z odwiedzanych witryn, możesz skorzystać z kart prywatnych. Jest to szczególnie przydatne, gdy korzystasz z nie swojego komputera lub jeśli planujesz jakąś niespodziankę, którą chcesz zachować w tajemnicy. Po zamknięciu karty prywatnej usuwane są następujące dane związane z kartą:

Zamknięta karta prywatna nie może być przywrócona za pomocą menu „Zamknięte karty” dostępnego w prawej części paska kart.

Pomimo tego, że karty prywatne nie pozostawiają żadnych śladów z odwiedzanych witryn, dane, które zapiszesz specjalnie (np. zakładki, pobrane pliki), pozostaną widoczne nawet po zamknięciu karty prywatnej.

Tworzenie karty prywatnej

Aby utworzyć kartę prywatną, wybierz z menu Karty i okna > Nowa karta prywatna. Możesz też kliknąć pasek kart prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie „Nowa karta prywatna”.

Zamykanie karty prywatnej

Karty prywatne zamyka się tak samo, jak zwykłe karty. Aby zamknąć wszystkie karty prywatne, kliknij kartę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie "Zamknij wszystkie karty prywatne" lub użyj skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+Q.

Okna prywatne

Jeśli do przeglądania wolisz używać oddzielnych okien, możesz utworzyć okno prywatne wybierając Karty i okna > Nowe okno prywatne. Zamknięcie okna spowoduje usunięcie wszelkich śladów przeglądania.

Menu kontekstowe karty

Kliknij kartę prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.

Ustawienia kart

Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Karty

Działanie i obsługę kart można dostosować do własnych potrzeb.

Przełączanie kart za pomocą Ctrl + Tab

Aby przełączać się pomiędzy kartami otwartymi w przestrzeni roboczej Opery, naciskaj klawisz Tab przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl. W preferencjach można określić kolejność, w jakiej karty mają być przełączane, oraz czy podczas przełączania ma być wyświetlana lista kart.

Przełączaj w kolejności użycia
Ostatnio używane karty umieszczane są na szczycie listy. Jest to ustawienie domyślne.
Przełączaj zgodnie z kolejnością na pasku kart
Karty przełączane są zgodnie z kolejnością, z jaką są wyświetlane na pasku kart.
Przełączaj bez pokazywania listy
Karty przełączane są zgodnie z kolejnością na pasku kart, ale nie jest wyświetlana lista kart.

Wyświetlaj miniatury w oknie przełączania kart

Zaznacz opcję „Wyświetlaj miniatury w oknie przełączania kart”, aby miniatura wybranej karty była wyświetlana na liście kart.

Po zamknięciu karty

Uaktywnij ostatnią aktywną kartę
Aktywowana jest ostatnio wyświetlana karta. Jest to ustawienie domyślne.
Uaktywnij następną kartę
Aktywowana jest następna karta wyświetlana na pasku kart
Uaktywnij pierwszą kartę otwartą z bieżącej karty
Aktywowana jest karta utworzona po kliknięciu odnośnika znajdującego się na zamkniętej karcie

Otwieraj nowe strony na bieżącej karcie

Elementy otwierane z poziomu paneli, takie jak np. zakładki, otwierane są domyślnie na bieżącej karcie. Jeśli wolisz, aby takie elementy były otwierana na nowych kartach, odznacz opcję „Otwieraj nowe strony na bieżącej karcie”.

Otwieraj nowe karty obok karty aktywnej

Domyślnie nowe karty tworzone są jako ostatni, umieszczony najbardziej na prawo, element paska kart. Zaznacz opcję „Otwieraj nowe karty obok karty aktywnej”, jeśli nowe karty mają pojawiać się na pasku kart obok bieżącej karty.

Wyświetlaj miniatury podczas wskazywania kart

Domyślnie, po umieszczeniu kursora myszy nad kartą, wyświetlana jest miniatura otwartej strony. Aby wyłączyć tę funkcję, odznacz opcję „Wyświetlaj miniatury podczas wskazywania kart”.

Pokaż przełącznik miniatur kart

Zobacz Karty z podglądem.

Zaawansowane opcje kart

Nowe karty

Opcja „Nowe karty” umożliwia określenie początkowego rozmiaru nowych kart. Jeśli chcesz, aby zajmowały one całą przestrzeń roboczą, pozostaw opcję „Zawsze maksymalizuj”, która jest ustawieniem domyślnym.

Pozwól na zamknięcie wszystkich kart w oknie

Przy domyślnych ustawieniach w oknie Opery musi być otwarta przynajmniej jedna karta. Zaznacz opcję „Pozwól na zamknięcie wszystkich kart w oknie”, aby główne okno aplikacji mogło być „puste”, tzn. nie zawierać żadnej karty.

Minimalizuj kartę po kliknięciu paska kart

Przy domyślnych ustawieniach, kliknięcie aktywnej karty na pasku kart nie powoduje żadnego działania. Aktywna karta może być minimalizowana za pomocą kliknięcia, jeśli zaznaczysz opcję „Minimalizuj kartę po kliknięciu paska kart”.

Wyświetlaj przycisk zamykający na każdej karcie

Przy domyślnych ustawieniach, przycisk zamykający wyświetlany jest na każdej karcie. Odznacz opcję „Wyświetlaj przycisk zamykający na każdej karcie”, aby usunąć przyciski zamykające.

Otwieraj okna zamiast kart

Nowe strony otwierane są wewnątrz jednego okna Opery. Jeżeli wolisz osobne okna aplikacji dla każdej przeglądanej strony, zaznacz opcję „Otwieraj okna zamiast kart”.

Interfejs wielodokumentowy (MDI)

Domyślnie Opera skonfigurowana jest do łatwego w użyciu przeglądania na kartach. Jednak jest ona również pełnowartościową aplikacją MDI. Wszystkie karty można rozmieszczać kaskadowo, pionowo, poziomo oraz porządkować w dowolny sposób. Można również zmieniać ich rozmiary.

Aby uzyskać wygląd i działanie klasycznego interfejsu MDI: