Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Szybkie wybieranie

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Wprowadzenie

Funkcja szybkiego wybierania umożliwia szybki dostęp do ulubionych stron WWW. Po otwarciu nowej karty Opera wyświetla dziewięć miniatur reprezentujących adresy WWW. Aby otworzyć stronę, kliknij odpowiednią miniaturę lub wybierz skrót klawiaturowy Ctrl + [1-9].

Aby dodać adres WWW do strony szybkiego wybierania, otwórz nową kartę i kliknij jeden z elementów, w którym znajduje się tekst „Kliknij, aby dodać stronę”. Zostanie wyświetlone okno umożliwiające wybór strony WWW z listy otwartych stron lub z listy stron często odwiedzanych. Możesz też wpisać adres ręcznie. Korzystając z techniki „przeciągnij i upuść” możesz przenosić adresy z zakładek, paneli oraz dowolnych innych elementów interfejsu użytkownika zawierających adresy WWW.

Aby usunąć element szybkiego wybierania, kliknij krzyżyk wyświetlany w prawym górnym rogu miniatury. Aby zmienić kolejność elementów, skorzystaj z techniki „przeciągnij i upuść”. Jeśli upuścisz przenoszony element na zajęty prostokąt, elementy zostaną zamienione miejscami. Jeśli na zajęty prostokąt przeniesiesz adres spoza strony szybkiego wybierania, stary element zostanie zastąpiony nowym.

Konfiguracja szybkiego wybierania

W domyślnej konfiguracji strona szybkiego wybierania składa się z 9 miniatur w układzie 3 x 3, ale można to zmienić. Możesz zmniejszyć liczbę miniatur do czterech (2 x 2) lub zwiększyć nawet do 25 (5 x 5). Możesz też wybrać tło. Aby skonfigurować stronę szybkiego wybierania:

 1. Kliknij przycisk „Dostosuj szybkie wybieranie” dostępny w prawym dolnym rogu strony szybkiego wybierania.
 2. Aby zmienić tło, zaznacz opcję „Włącz obrazek tła”, określ sposób pozycjonowania obrazka („Dopasuj”, „Do środka”, „Rozciągnij” lub „Sąsiadująco”) i wybierz obrazek, który ma być wyświetlany.
 3. Aby zmienić liczbę elementów szybkiego wybierania, zaznacz odpowiedni układ szybkiego wybierania.
 4. Aby nie wyświetlać strony szybkiego wybierania na nowych kartach, zaznacz opcję „Ukryj stronę szybkiego wybierania”. Aby przywrócić wyświetlanie strony szybkiego wybierania, kliknij przycisk „Pokaż stronę szybkiego wybierania” dostępny w prawym dolnym rogu pustej karty.
 5. Kliknij „OK” aby zapisać zmiany.

Porada: Dzięki usłudze Opera Link możesz synchronizować elementy szybkiego wybierania na wszystkich swoich komputerach i wszystkich innych urządzeniach z zainstalowaną Operą.