Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Notatki

Notatki można wykorzystywać do tworzenia list zadań, zapisywania fragmentów stron WWW, przechowywania szablonów wiadomości i innych tekstów, które chcesz mieć w każdej chwili pod ręką.

Porada: Usługa Opera Link umożliwia synchronizację notatek na wszystkich twoich komputerach i wszystkich innych urządzeniach z zainstalowaną Operą.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Zarządzanie notatkami

Czynność Jak ją wykonać
Utwórz nową notatkę Kliknij przycisk „Nowa notatka”
Utwórz folder notatek Kliknij strzałkę przycisku „Nowa notatka” i wybierz polecenie „Nowy folder”
Porządkuj notatki i foldery Skorzystaj z techniki „przeciągnij i upuść”
Zanotuj informacje ze strony WWW Zaznacz tekst na stronie WWW, a następnie naciśnij Ctrl+Shift+C
Znajdź w Sieci informacje dotyczące treści notatki Przeciągnij notatkę na pole wyszukiwania i naciśnij Enter
Przenieś notatkę do kosza Wybierz notatkę i naciśnij klawisz Delete
Odzyskaj notatkę z kosza Otwórz folder „Kosz” i przeciągnij notatkę do innego folderu

Porada: W menu kontekstowym każdego pola edycyjnego (np. formularza WWW, okna edytora wiadomości) dostępne jest polecenie „Wstaw notatkę”. Często wykorzystywane teksty, takie jak np. typowe wiadomości e-mail, szablony i podpisy, możesz przechowywać jako notatki.