Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Mysz

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Mysz może być używana nie tylko do klikania odnośników — za jej pomocą można zrobić dużo więcej. Gesty myszy przyspieszają nawigację, a operacje typu „przeciągnij i upuść” umożliwiają dostosowanie interfejsu użytkownika oraz przeciąganie elementów stron WWW (takich jak odnośniki czy obrazki).

Podstawowe funkcje myszy

Kliknij lewym przyciskiem, aby aktywować przycisk, otworzyć odnośnik na stronie WWW, otworzyć element wyświetlany na panelu, itp.

Przytrzymaj klawisz Shift podczas klikania, aby otworzyć odnośnik lub zakładkę na nowej karcie. Jeśli naciśniesz również klawisz Ctrl, nowa karta zostanie otwarta w tle, zamiast przykryć przeglądaną właśnie stronę.

Większość elementów interfejsu użytkownika Opery oraz elementów stron WWW posiada menu kontekstowe. Aby wyświetlić menu kontekstowe elementu, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

Menu kontekstowe

Aby wyświetlić menu kontekstowe zaznaczonego tekstu, kilkukrotnie kliknij słowo lub wyrażenie, które chcesz zaznaczyć.

Menu kontekstowe zawiera wyszukiwarki takie jak słownik, encyklopedia, serwisy tłumaczące i inne. Jeśli adres WWW (URL) nie jest oznaczony jako odnośnik, kliknij go dwukrotnie i wybierz dostępne w menu kontekstowym polecenie „Przejdź pod ten adres”.

Jeśli włączyłeś funkcje głosowe, możesz użyć menu kontekstowego do rozpoczęcia odczytywania na głos przez Operę zaznaczonego tekstu.

Menu kontekstowe wyświetlane jest również po kliknięciu zaznaczonego tekstu prawym przyciskiem myszy.

Gesty myszy

Gesty myszy zostały zdefiniowane dla najczęściej wykonywanych operacji. Aby je włączyć lub wyłączyć, przejdź do Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Mysz i klawiatura i zaznacz lub odznacz opcję „Włącz obsługę gestów myszy”.

Przykład: Przytrzymanie klawisza Ctrl podczas obracania rolki myszy powoduje zmianę powiększenia widoku strony.

Jeśli gesty myszy są włączone, po przesunięciu myszy z przytrzymanym prawym przyciskiem wyświetlane jest okno z podpowiedziami, w którym widoczne są dostępne w danym momencie gesty. Po zakończeniu gestu wyświetlane jest krótkie powiadomienie informujące o wykonanym poleceniu. Okno z podpowiedziami nie jest wyświetlane, jeśli gesty wykonywane są odpowiednio szybko.

Nawigacja

Czynność Jak ją wykonać
Przejdź do poprzedniej strony
 • Przytrzymaj prawy przycisk i kliknij lewym
 • Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w lewo
Przejdź do następnej strony
 • Przytrzymaj lewy przycisk i kliknij prawym
 • Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w prawo
Przejdź do katalogu nadrzędnego Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz do góry a następnie w lewo
Przewiń dalej
 • Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w prawo a następnie do góry
Przewiń wstecz
 • Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w lewo a następnie w dół
Odśwież stronę Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz do góry a następnie w dół
Zatrzymaj wczytywanie strony Przytrzymaj prawy przycisk i przesuńmysz do góry

Karty

Czynność Jak ją wykonać
Przeglądaj na nowej karcie
 • Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w dół
 • Kliknij dwukrotnie pasek kart lub wewnątrz przestrzeni roboczej Opery
Powiel kartę (otwórz kopię w tle) Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w dół a następnie do góry
Przywróć lub maksymalizuj Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz do góry a następnie w prawo
Minimalizuj Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w dół a następnie w lewo
Zamknij kartę
 • Przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w dół a następnie w prawo

Odnośniki

Czynność Jak ją wykonać
Otwórz odnośnik na nowej karcie Wskaż odnośnik kursorem myszy, przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w dół
Otwórz odnośnik na nowej karcie w tle Wskaż odnośnik kursorem myszy, przytrzymaj prawy przycisk i przesuń mysz w dół a następnie do góry

Rolka myszy

Czynność Jak ją wykonać
Przewiń stronę Obróć rolkę myszy w górę lub w dół
Powiększ lub pomniejsz widok strony Przytrzymaj klawisz Ctrl i obróć rolkę myszy
Przejdź wstecz lub dalej Przytrzymaj klawisz Shift i obróć rolkę myszy
Przełącz na następną lub poprzednią kartę Przytrzymaj prawy przycisk i obróć rolkę myszy

Przeciągnij i upuść

Technika „przeciągnij i upuść” umożliwia przyspieszenie nawigacji oraz łatwe dostosowanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb.

Jak stosować technikę przeciągnij i upuść

Procedura przeciągania i upuszczania jest bardzo prosta:

 1. Wskaż kursorem myszy element, który chcesz przeciągnąć.
 2. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy.
 3. Przytrzymując przycisk myszy przesuń kursor do miejsca, w którym chcesz upuścić przeciągany element (aby rozpocząć przeciąganie odnośników, przesuń mysz do góry lub w dół).
 4. Zwolnij przycisk myszy.

Elementy, które mogą być przeciągane

Przeciągane elementy można upuszczać na paskach narzędzi i panelach, a nawet na Pulpicie twojego komputera. Przykłady:

Najlepszym sposobem na zapoznanie się z techniką przeciągnij i upuść jest… przeciąganie i upuszczanie różnych elementów i samodzielne odkrywanie wszystkich możliwości.