Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Poczta i grupy dyskusyjne

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Wprowadzenie

Wbudowanego w Operę klienta poczty i grup dyskusyjnych zaprojektowano z myślą o szybkości działania, eleganckim wyglądzie i przyjaznym interfejsie użytkownika.

Wszystkie otrzymywane przez ciebie wiadomości są automatycznie indeksowane i sortowane według nadawców, zawartości i rodzaju wiadomości. Wiadomości przechowywane są w jednej bazie danych, dzięki czemu każda z nich może być wyświetlana w kilku miejscach bez konieczności kopiowania czy przenoszenia.

Import wiadomości

Aby zaimportować wiadomości, informacje o kontaktach oraz ustawienia z innych programów pocztowych:

 1. Wybierz polecenie Konta poczty i czatu.
 2. Kliknij przycisk „Dodaj…” i wybierz „Importuj pocztę”.
 3. Wybierz program pocztowy, z którego ma nastąpić import.
 4. Jeżeli Opera nie wykryła właściwego folderu, kliknij przycisk „Przeglądaj…”, aby wskazać folder z którego ma nastąpić import.
 5. Wskaż konto, w którym mają znaleźć się zaimportowane wiadomości; wybierz „<nowe konto>”, aby zaimportować wiadomości do nowego konta.
 6. Określ, czy importowane mają być ustawienia, kontakty, wiadomości czy też kombinacja tych elementów.
 7. Kliknij przycisk „Importuj”, aby rozpocząć import skrzynki.

Wiadomości importowane są w następujący sposób:

Tworzenie nowego konta

Aby utworzyć i skonfigurować nowe konto bez importu wiadomości z innych programów:

 1. Wybierz polecenie Konta poczty i czatu.
 2. Kliknij przycisk „Dodaj…” i wybierz rodzaj konta pocztowego (jeśli nie jesteś pewien, najprawdopodobniej właściwym wyborem będzie POP).
 3. Wprowadź swoje imię i nazwisko, adres e-mail i opcjonalnie nazwę organizacji.
 4. Wprowadź nazwę użytkownika (login) oraz hasło.
 5. Wprowadź informacje dotyczące serwera pocztowego (podane przez dostawcę usługi).
 6. Kliknij przycisk „Zakończ”, aby utworzyć konto.

Wiadomości, które nie znajdują się jeszcze w twoim komputerze, zostaną pobrane z serwera pocztowego.

Tworzenie wiadomości

Czcionki i style w wiadomościach

Domyślną czcionkę używaną w oknie tworzenia wiadomości możesz zmienić w preferencjach czcionek. Możesz również wysyłać wiadomości w formacie HTML, zawierające obrazki, sformatowany tekst, odnośniki oraz inne elementy HTML. Aby wiadomości były domyślnie tworzone w formacie HTML:

 1. Przejdź do Konta poczty i czatu i zaznacz konto.
 2. Kliknij „Właściwości”.
 3. Wybierz kartę „Wysyłanie”.
 4. Zaznacz „Preferuj formatowanie HTML”.

Czytanie wiadomości

Domyślnie wiadomości pobierane są z serwera automatycznie w ustalonych odstępach czasowych, jednak możesz również sprawdzać pocztę ręcznie, np. jeśli używasz połączenia modemowego. Aby przejrzeć nowe wiadomości, przejdź do widoku „Nieprzeczytane” lub wybierz polecenie „Czytaj pocztę” dostępne w menu „Poczta”.

Okno wiadomości

Okno wiadomości podzielone jest na cztery części:

Aby posortować listę wiadomości według określonego kryterium, kliknij nagłówek odpowiedniej kolumny listy wiadomości.

Kolorem niebieskim oznaczone są wiadomości, które nie były jeszcze wyświetlone (wybrane kursorem). Czcionką pogrubioną oznaczone są wiadomości, których jeszcze nie oznaczono jako przeczytane.

Emotikony

Opera może wyświetlać tekstowe emotikony zawarte w wiadomościach jako obrazki z odpowiednimi „buźkami”. Opcję tę można włączyć korzystając z paska narzędzi okna wiadomości: Widok > Wyświetlanie > Włącz graficzne emotikony. Lista obsługiwanych emotikon znajduje się na stronie Czat.

Szybkie wyszukiwanie

Aby szybko przeszukać wszystkie wiadomości z bieżącego widoku, użyj pola „Szybkie wyszukiwanie” dostępnego na pasku narzędzi. Wyszukiwanie przeprowadzane jest jednocześnie z wpisywaniem wyszukiwanej frazy.

Menu kontekstowe listy wiadomości

Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu kontekstowe:

Kliknij przycisk „Widok” dostępny na pasku narzędzi okna wiadomości, aby wyświetlić listę możliwych opcji:

Jeśli odpowiesz na wiadomość korzystając z funkcji szybkiej odpowiedzi, teksty cytowane więcej niż dwa razy zostaną usunięte przez Operę.

Porada. W pliku „accounts.ini” możesz określić poziom cytatów automatycznie usuwanych z wiadomości. Szablony odpowiedzi i wiadomości przekazywanych dalej możesz zmodyfikować w pliku „pl.lng”.

Ostrzeżenie: Wiadomości w formacie HTML mogą zawierać kod pobierający dane z Internetu. Na przykład spamerzy mogą wysłać do ciebie unikalny obrazek umożliwiający identyfikację twojego adresu e-mail - z tego powodu obrazki zewnętrzne w wiadomościach HTML są blokowane. Aby je odblokować, odznacz opcję Widok > Wyświetlanie > Blokuj elementy zewnętrzne. Ze względów bezpieczeństwa, skrypty JavaScript znajdujące się w wiadomościach HTML są zawsze wyłączane.

Porządkowanie wiadomości

Na panelu „Poczta” wyświetlane jest drzewo widoków, w których porządkowane są twoje wiadomości. Pamiętaj, że:

Kliknij widok prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu kontekstowe:

Uwaga: listy wysyłkowe rozpoznawane są na podstawie standardowych nagłówków list wysyłkowych. Przeczytaj IETF RFC 2919, aby zapoznać się z opisem technicznym.

Etykiety

Spam

Widok „Spam” oddziela reklamy i inną niechcianą pocztę od wiadomości wyświetlanych w innych widokach. Wewnętrzny filtr niechcianej poczty ustawiony jest domyślnie jako „Średni” i analizuje dodawane i usuwane z niego wiadomości, aby zwiększyć skuteczność wykrywania spamu.

Wewnętrzny filtr niechcianej poczty sprawdza wiadomości pod kątem podejrzanej zawartości, brakującego adresu nadawcy, itp. Jeżeli wiadomość zawiera zbyt wiele wątpliwych elementów, zostanie ona uznana za spam. Aby zmienić ustawienia filtru antyspamowego, kliknij widok „Spam” prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Właściwości”.

Tworzenie własnych etykiet

Jeżeli automatyczne porządkowanie wiadomości nie jest dla ciebie wystarczające, możesz utworzyć dodatkowe etykiety przypominające tradycyjne foldery wiadomości. Aby utworzyć etykietę najwyższego poziomu, kliknij panel „Poczta” prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Nowa etykieta.

Wiadomości mogą być oznaczane etykietami ręcznie, poprzez kliknięcie wybranych wiadomości prawym przyciskiem myszy i wybranie odpowiedniej etykiety w menu „Etykiety”, lub automatycznie, poprzez utworzenie etykiet z określonymi regułami sortowania wiadomści. Każda wiadomość może być wyświetlana w dowolnej liczbie widoków.

Aby zmienić nazwę etykiety lub powiązane z nią reguły, kliknij etykietę na panelu prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz „Właściwości”.

Wraz ze wzrostem liczby wiadomości, wzrasta znaczenie funkcji wyszukiwania umożliwiającej znalezienie jednej, określonej wiadomości. Aby rozpocząć szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe, wpisz szukany ciąg znaków w dostępnym na pasku narzędzi polu wyszukiwania. Kliknij przycisk „Zapisz wyszukiwanie”, aby zapisać wyniki wyszukiwania jako etykietę.

Zarządzanie kontami

Aby zmodyfikować ustawienia dowolnego konta, wybierz polecenie Konta poczty i czatu.

Ogólne

Serwery

Wprowadź parametry skrzynki pocztowej lub konta grup dyskusyjnych, które otrzymałeś od swojego dostawcy usług internetowych. Jeżeli nie posiadasz tych informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług.

Porada. Aby chronić hasła swoich skrzynek pocztowych oraz kont grup dyskusyjnych, wprowadź hasło główne w preferencjach bezpieczeństwa.

Odbieranie

Tryb wolnego łącza

Pracując w trybie wolnego łącza Opera Mail pobiera tak mało danych, jak to tylko możliwe. W przypadku kont POP Opera pobiera nie więcej niż 100 pierwszych wierszy wiadomości. Pozostałą część wiadomości można pobrać wybierając polecenie „Pobierz całą wiadomość”. W przypadku kont IMAP Opera synchronizuje tylko nowe wiadomości, a załączniki pobiera tylko na żądanie użytkownika. Tryb ten nie jest zalecany dla kont z ustawionym usuwaniem wiadomości po X dniach, ponieważ wiadomości, które nie zostały pobrane w całości, po usunięciu z serwera nie będą już mogły być pobrane.

Wysyłanie

IMAP

O folderach IMAP

Dzięki IMAP twoje wiadomości pocztowe porządkowane są na serwerze pocztowym. Niezależnie od tego, skąd przeglądasz swoją pocztę, widzisz te same wiadomości uporządkowane w ten sam sposób, nawet jeśli korzystasz z innego komputera.

Uwaga: skonfigurowanie konta pocztowego tak, aby korzystać jednocześnie z POP jak i z IMAP najprawdopodobniej spowoduje problemy. Dlatego w przypadku każdego konta zdecyduj się na używanie protokołu POP albo IMAP.

Konfiguracja konta IMAP

Upewnij się, że serwis kont pocztowych z którego korzystasz obsługuje IMAP. Następnie postępuj zgodnie z procedurą opisaną dla konta POP wybierając IMAP zamiast POP.

Korzystanie z IMAP

Po utworzeniu i skonfigurowaniu konta IMAP oraz po zakończeniu pobierania wiadomości, drzewo folderów IMAP zostaje wyświetlone w widoku „Poczta dla…”.

Folder „INBOX” jest domyślnym folderem poczty przychodzącej i nie może być usunięty. Kliknij go, aby wyświetlić swoje wiadomości. Czytanie i tworzenie wiadomości za pomocą IMAP jest podobne do pracy ze zwykłymi kontami pocztowymi (POP).

Obsługa folderów IMAP

Wybierz polecenie Poczta > Foldery IMAP…, aby dostosować drzewo folderów IMAP. Zaznacz foldery IMAP, do których chcesz mieć dostęp ze swojego komputera.

Jeżeli usuniesz folder IMAP z serwera pocztowego, wszystkie wiadomości znajdujące się w tym folderze zostaną bezpowrotnie utracone.

Aby przenieść wiadomość do innego folderu IMAP, przeciągnij ją z widoku wiadomości i upuść w folderze docelowym.

Ustawienia

Dla kont IMAP dostępne są takie same opcje, jak dla kont POP. Dodatkowo możesz:

Uwaga: aby móc w pełni wykorzystać możliwości związane z obsługą kont IMAP, musisz nawiązać połączenie z Internetem.

Eksport wiadomości

Jeżeli chcesz wyeksportować wiadomości e-mail, aby użyć ich w czystej instalacji Opery lub w innym kliencie poczty, upewnij się, że w widoku „Odebrane” wyświetlane są wszystkie rodzaje wiadomości. Następnie kliknij widok „Odebrane” prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Eksportuj…”. Opera wyeksportuje wszystkie wiadomości znajdujące się w wybranym widoku do jednego, skompresowanego i wygodnego do importu pliku.

Każdy z widoków panelu „Poczta”, włączając w to „Wysłane” i „Brudnopis”, można wyeksportować oddzielnie.

Grupy dyskusyjne

Wiadomości e-mail wysyłane są zwykle do jednej lub kilku osób, natomiast wysłanie wiadomości na grupę dyskusyjną może być porównane do wywieszenia ogłoszenia na publicznie dostępnej tablicy ogłoszeniowej.

Tworzenie i konfiguracja kont grup dyskusyjnych

 1. Wybierz polecenie Konta poczty i czatu.
 2. Kliknij przycisk „Dodaj…” i wybierz „Grupy dyskusyjne”.
 3. Wprowadź swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz (opcjonalnie) nazwę organizacji.
 4. Wprowadź parametry serwera grup dyskusyjnych dostarczone przez twojego dostawcę usług internetowych.
 5. Kliknij przycisk „Zakończ”, aby utworzyć konto.

Porada. Aby wziąć udział w dyskusjach dotyczących przeglądarki Opera, w polu adresu serwera grup dyskusyjnych wprowadź news.opera.com.

Subskrypcja grup dyskusyjnych

 1. Wybierz polecenie Poczta > Grupy dyskusyjne…
 2. Zaznacz grupy, które chcesz zasubskrybować.
 3. Kliknij przycisk „OK”, aby dokonać subskrypcji.

Porada. Wprowadź tekst w polu szybkiego wyszukiwania, aby znaleźć określoną grupę bez przewijania i przeglądania całej listy.

Czytanie wiadomości

Aby wyświetlić wiadomości, kliknij wybraną grupę dyskusyjną znajdującą się w punkcie dostępu „Grupy dyskusyjne na”. Czytanie i tworzenie nowych wiadomości odbywa się podobnie jak w przypadku wiadomości e-mail.

Dowiedz się więcej