Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Paski narzędzi

Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Paski narzędzi

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Jak zmienić konfigurację pasków narzędzi i menu w Operze.

Zmiana konfiguracji

Można zdefiniować kilka różnych konfiguracji pasków narzędzi. Aby stworzyć nową konfigurację nie tracąc bieżącej:

 1. Wybierz konfigurację pasków narzędzi, którą chcesz wykorzystać jako szablon i kliknij przycisk „Utwórz kopię”.
 2. Zaznacz utworzoną konfigurację i kliknij „OK”, aby zamknąć okno preferencji.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pasek narzędzi i wybierz polecenie „Dostosuj paski narzędzi”, a następnie skorzystaj z techniki „przeciągnij i upuść”, aby przenieść wybrane przyciski, pola i inne elementy pasków narzędzi.

Menu główne oraz wszystkie menu kontekstowe mogą być dowolnie modyfikowane.

Aby utworzyć nową konfigurację menu, skopiuj plik Opera/defaults/standard_menu.ini do katalogu profilu Opery, zmień jego nazwę na np. moje_menu.ini i zmodyfikuj go za pomocą dowolnego edytora tekstu.

Dowiedz się więcej

Najprostszym sposobem uzyskania nowych konfiguracji pasków narzędzi lub menu jest pobranie ich z witryny My Opera Community: